Blogg

Att arbeta med jordschaktning

Har du ett maskinuthyrningsföretag? Då vet du att det krävs stora maskiner om man ska schakta på en tomt, eller för en väg. Det krävs lite olika maskiner anpassade för olika slags schaktning. Är det en tomt för ett husbygge, eller en ny väg som ska byggas krävs det olika slag av schaktning.

I båda fallen krävs det att man gör en ordentlig inmätning och en noggrann geoanalys innan man sätter igång. Man bör alltid bedöma markens hållbarhet för vägbygget eller husbygget, med för den delen. Särskilt viktigt är dt om man ska bygga på mark som tidigare har legat under vatten, vilket är fallet i stora delar av området kring Östersjön, som för närvarande har en landhöjning på 1 centimeter per decennium.

Inmätningen anger hur stort område som bör schaktas

Ska man göra en riktig schaktning bör man göra en riktig inmätning innan. Som de flesta vet, måste man ha kontroll över hur marken är och ser ut. Som byggherre eller ledare för entreprenaden, vill man inte frakta dit för stora jordmassor, inte heller för lite, eftersom det sinkar arbetet. Att göra noggranna inmätningar är därför bland det bästa som man kan göra.

Anlitar man ett företag för inmätningen får man en tydlig rapport som bildar underlag för beslut om hur vägen eller huset ska byggas. Med rätta analytiska rapporter kan du fatta rätta beslut.

Även jorden här i Norden rör på sig

Många tänker inte på att även marken på våra breddgrader rör på sig. Många är så vana vid att det är i Asien, Turiket, Italien, eller i väst, längs Kaliforniens kust som har jordbävningar, liksom i Japan, Indonesien och Thailand som skakas av kraftiga jordbävningar. Även vi i Sverige har nästan omärkbara, men ändock jordbävningar som göra att marken rör på sig. Vill man veta vad kommande jordbävningar kan åstadkomma just i det område som du planerar att bygga på, är noggranna inmätningar det som kan förutse sådana saker. Det finns svenska företag som arbetar med att göra riktiga inmätningar och som kan ge regelbundna rapporter om marken som man ska bygga på.

Börjar marken röra på sig? Vi kan montera kontrollpunkter och genomföra kontrollmätningar på regelbunden basis. Bygg, anläggningar, ledningar, spår- och vägmiljö – vi kan erbjuda kontrollmätningar inom ett flertal områden.

Överallt där man planerar att bygga konstruktioner, byggnader eller vägar, spår som ska böra tunga fordon eller hus behöver man göra riktiga inmätningar för att säkert veta att marken klarar belastningen. Här kan du läsa mer på http://www.inmätning.com.