ID06

ID06 – för en säkrare och sundare byggbransch

2006 införde Sverige Byggindustrier och Byggbranschen ID06, ett system med ID-kort och elektroniska personalliggare. Syftet var att försvåra för företag att anlita svart arbetskraft och därmed även minska den osunda konkurrens som rådde inom byggbranschen, där företag som anlitade svart arbetskraft fick ett försprång gentemot de som skötte sig. De flesta byggarbetsplatser använder sig idag av ID06 och även om det fortfarande förekommer fusk har det varit en stor framgång.

Skyldigheter vid ID06

Sveriges Byggindustrier heter nu kort och gott ID06, och det är de som via auktoriserade korttillverkare utfärdar ID-korten, som ska bäras av alla som befinner sig på en byggarbetsplats. Det är uppdragstagaren vid en entreprenad, de vill säga underentreprenören eller leverantören, som är skyldig att i förväg anmäla till uppdragsgivaren (totalentreprenören) vilka som kommer att befinna sig på en arbetsplats och att beställa ID06-legitimation till dessa anställda. För att kunna beställa ID06-kort måste företaget vara registrerat och uppfylla aktuella krav för näringsverksamhet. Företaget får inte heller vara svartlistat eller ha någon prick eller liknande. Bara den som är arbetsgivare kan beställa ett ID06-kort till sin anställde.

Checka in på arbetsplatsen

När en byggarbetare kommer till byggarbetsplatsen måste han uppvisa sitt ID06-kort. Antingen gör han detta genom att passera en elektronisk grind där han blippar sitt kort, eller (på en öppen byggarbetsplats) så går han eller hon till en central kortterminal och checkar in där. När personen checkat in står han eller hon automatiskt som närvarande i den elektroniska liggaren. Entreprenören är skyldig att dagligen föra bok över vilka som befinner sig på byggarbetsplatsen och att dessa innehar ID06-kort. Skatteverket gör då och då oanmälda inspektioner på byggarbetsplatser för att säkerställa att det inte fuskas. Böterna blir dryga för den entreprenör som har oanmäld eller svart arbetskraft på byggarbetsplatsen.

ID06 kopplar varje person på en arbetsplats till en specifik arbetsgivare. Det gör att det blir svårt för obehörig, svart arbetskraft att vistas på byggarbetsplatsen, oavsett hur stor den är. Eftersom alla som vistas på byggarbetsplatsen är skyldiga att bära legitimationen väl synlig blir det lättare att upptäcka obehöriga. Entreprenörer som upptäcker obehöriga på byggarbetsplatsen har rätt att omedelbart avhysa personen därifrån.

Hur får man ett ID06-kort?

Ett företag som vill beställa ID06-kort till sina anställda måste först registrera sig hos en ID-leverantör, som kontrollerar uppgifterna företaget lämnar. Därefter lämnar företaget in personuppgifter och foto på de anställda man vill ha legitimation för varpå de tillverkas och skickas per post. Kommande uppdateringar av ID06-systemet kommer även att medge incheckning på en arbetsplats via en app, som omedelbart skickar informationen till den elektroniska liggare som är kopplad till arbetsplatsen.