Blogg

En trygg affär efter en husbesiktning

Har du hittat ditt drömhus? Ser allting bra ut, men du är ändå orolig för att du har köpt grisen i säcken? Då kan du lugna dig genom att anlita ett företag som kan utföra en husbesiktning.

Hur vet du ifall det är ett bra eller ett dåligt hus som du köper? Det kan se hur fint som helst ut på ytan, men hur vet du vad som döljer sig under den? Många är de som har köpt sina drömhus, för att sedan få lägga hundratusentals kronor på att riva ut och renovera. Kanske har de till och med fått riva huset, för att det visat sig vara så illa ansatt. Men det finns sätt som du kan trygga din husaffär på, och ett sådant är genom en husbesiktning.

Husbesiktning som tryggar boendet

När man gör en husbesiktning så är det oftast för att huset ska byta köpare. Men det kan även vara så att man har ett äldre hus, som man har haft i sin eller släktens ägo i många år, som man vill veta status på. Hur ofta går du in i krypgrunden på ett hus? Och hur ofta är du uppe på taket och gör en inspektion? Har du en fuktmätare hemma som du kollar väggar, golv och tak med? Det som är trist med ett hus är att det kan finnas en skada som sakta skapar stora problem, innan du ens känner till det. Det är därför som en husbesiktning är viktig.

Learn More

Dammfri golvslipning i Stockholm

Att slipa om golven är betydligt billigare än att lägga in nya. Men vill man ha en större förändring kan man också välja en annan ytbehandling. Här kommer några tips för dem som bor i Stockholm.

Trä är ett fantastiskt golvmaterial som passar i de flesta hem. Blir golven slitna och trista är det bara att slipa om dem och de kommer att se ut som nya igen. Hur många gånger man kan slipa golvet beror på hur tjockt det är eller hur många gånger det redan slipats. En parkett av massivt trä brukar kunna slipas mellan fyra till sex gånger. Andra lite tunnare golv klarar vanligtvis tre slipningar. För att golven ska hålla så länge som möjligt är det därför viktigt att man slipar så lite som möjligt. Men man måste också se till att skydda golven med någon typ av ytbehandling som exempelvis lack, vax eller olja.

Företag specialiserade på golvslipning och ytbehandling

Ytbehandlingen skyddar golvet men den har också stor påverkan på utseendet. Har man tröttnat på trägolven och vill ha en förändring kan man byta ytbehandling i stället för att lägga in nya golv. Golv av ljusare träslag går att färga in och göra mörka eller ännu ljusare med hjälp av en olja. Olja framhäver också träets vackra ådringar och många upplever även golven som mjukare att gå på. Det finns företag som är specialiserade på dammfri golvslipning och som skonsamt kan renovera alla typer av trägolv. De kan också komma med förslag på olika typer av passande ytbehandlingar.

Läs mer

Markarbeten som utförs i Norrtälje

Behöver du hjälp med olika slag av markarbeten i Norrtälje kan du titta hit och läsa lite mera. Här får du en inblick i vad markarbete kan innebära och vad du faktiskt kan få för slags hjälp.

Att utföra markarbeten kan innebära flera olika saker. Det handlar bland annat om grundarbete. En förberedande process som i sig innehåller många olika moment. Alla dessa moment klarar ett företag som håller på med markarbeten i Norrtälje lätt av. Det kan röra sig om schaktning, vilket innebär att man gräver i jorden och formar den så som det behöver vara för att det bygget som ska uppföras ska kunna stå där. Man gräver ner rör i marken och jorden som kan innehålla kablar och vattenledningar men även rena dräneringsrör.

Markarbeten som dränering och betongarbete

För att du ska kunna bygga det du vill på din tomt är det viktigt att den blir jämn och fin. Lika viktigt är det att du gräver ut för dränering så att du får ett hus som håller tätt och inte drar in vatten. Det är mycket lättare att göra det i tid än att behöva göra det när det läcker in. Både nya hus och gamla behöver det grävas och dräneras för så att man vet att dräneringsrören är intakta eller helt nya. Då kan de ligga där i många år och skydda huset från väta och fukt. Betongarbeten kan innebära att du behöver hjälp med att gjuta en grund i betong till din byggnad. Läs mer om markarbeten på denna hemsida: markarbetennorrtälje.se

Learn More

En rivning och sanering i Stockholm

Ska ni riva och bygga nytt i Stockholm? Finns det asbest och PCB i byggnaden? I så fall måste ni anlita ett certifierat företag som är specialiserade på rivning. Här kommer några tips.

Det är inte alls ovanligt att man i samband med att man river en byggnad också måste sanera. Förr i tiden använde man ofta asbest och PCB i allt från isolering till kakelfog och det finns fortfarande kvar i många orenoverade byggnader i Stockholm. Asbest är inte farligt så länge man inte rör det, men börjar man exempelvis hacka ner kakel eller riva ut gammal isolering frigörs de cancerframkallande partiklarna och sprids i luften. PCB är ett farligt miljögift som om det kommer ut i miljön kan påverka både människor och djur negativt för lång tid framöver eftersom det lagras i kroppen och kan spridas vidare till kommande generationer via modersmjölken bland annat. PCB kan orsaka cancer, försvagat immunförsvar och hormonrubbningar etcetera. Det behövs därför särskild kunskap för att handskas med asbest och PCB, det är bara särskilt certifierade rivningsföretag som får göra detta.

Rivning av asbest

Ska man riva en byggnad måste man först besiktiga den för att ta reda på vilka eventuella miljöfarliga ämnen som kan förekomma. Finns det exempelvis asbest måste rivningen ske i en sluten miljö så att partiklar inte sprids i luften och läcker ut. När man anlitar ett certifierat rivningsföretag ser de till att allt går korrekt till och att allt annat material också tas omhand på rätt sätt och återvinns. Läs mer om rivning på denna sida: https://www.rivningstockholm.nu/

Läs mer

Mysigt inne med bättre isolering i Västerås

Rätt isolering är viktigt för välmåendet. Samtidigt som man vill isolera för att hålla energikostnaden nere bidrar rätt isolering till skönare och behagligare inomhusklimat i Västerås.

Att satsa på rätt isolering är viktigt av flera anledningar. De skenande energipriserna gör att det blir väldigt dyrt att elda för kråkorna. Samtidigt som det blir kännbart för den privata plånboken så är det inte hållbart i längden att uppvärmning av bostäder ska ha en stor negativ påverkan på miljön. Men det finns saker som man kan göra. Det är ganska enkelt och behöver inte bli så dyrt att tilläggsisolera huset. Det finns många experter på isolering i Västerås med omnejd som kan bistå med tips och utföra arbetet snabbt och på ett bra sätt.

Varför är det viktigt med bra isolering?

I Sverige är den främsta anledningen att behålla värmen inne i huset. Vi vill att det ska vara varmt och mysigt inomhus när vi höjer värmen. Hastiga temperaturförändringar kan dessutom ha en negativ effekt på huset på lång sikt. Det kan till exempel leda till att det bildas fukt och mögel. Något annat som man kanske inte tänker på är att en god isolering även gör att det blir svalare inomhus när det är varmt ute. Dåligt isolerade bostäder kan kännas som en bastu när det blir riktigt varmt. Eftersom det inte är så vanligt med AC i Sverige så känner de flesta igen sig i hur det är att sova under heta sommardagar. Det kan lätt undvikas med rätt isolering.

Learn More

Bygg med en stomme och extra samverkansbalk

Få nybygget i toppskick och anlita ett företag som är expert både på stomme och samverkansbalk. När du köper allt från samma ställe vet du att allt kommer att fungera utan överraskningar.

Stommen är själva grunden för bygget. Den består av pelare och balkar. Just balkarna ligger ju horisontellt och belastas längs hela sin längd. De kommer att böjas lite, men exakt hur mycket balken tål kan man räkna ut. Skickliga ingenjörer är experter på hållfasthet och tillhörande beräkningar, och de ser till att balken sitter rätt och fyller sin funktion. Ta med leverantören redan på planeringsstadiet, så får du utrustning som håller.

Du kan köpa till samverkansbalk

Du har stomme, pelare, balkar och bjälklag, och kanske vill du ha en öppen yta i mitten av bygget. Det kan vara en mässhall, ett lager eller en arena av något slag. Då kan du beställa en extra samverkansbalk eller flera till att bära upp konstruktionen. En samverkansbalk är ofta ingjuten i betong, så att materialen förstärker varandras funktion. Du vill ju ha ett hållbart bygge som är avsett för just dina syften.

Kontakta en skicklig leverantör, så hjälper de dig från planering till produktion. Deras stora kompetens och vana kommer dig till godo, och du kommer att bli så belåten med din nya byggnad. Du kan praktiskt taget fråga dem om allt, och de gör sitt bästa för att uppfylla dina önskningar. Arbetet kommer också att gå effektivt och problemfritt, eftersom det är ett expertföretag du anlitar för ditt bygge.

Läs mer

Elektriker behövs ofta i Stockholm

När man gör en ombyggnad eller stor renovering i Stockholm kommer en elektriker och installerar en ny tvättmaskin och annat. Det är många nya ledningar som ska dras, så ett proffs behövs.

När du vill ha golvvärme, bastu eller någon annan anläggning som kräver ström, måste du kontakta en certifierad elektriker. Med andra ord, det behövs många elektriker i Stockholm. En behörig yrkesperson måste göra jobbet för att försäkringar ska gälla. Ström är farligt, och elektriciteten måste hanteras på rätt sätt för att inte människor och byggnader ska komma till skada.

Rätt kopplingar i fastigheten

En elektriker i Stockholm kopplar allting på rätt sätt och kan också se över ditt elsystem och kolla upp kapaciteten. Ju fler elektriska prylar vi önskar oss, desto viktigare är att se efter så att elsystemet verkligen räcker till. Folk vill ha laddstolpar, bastuaggregat och mycket annat. Kanske har du någon speciell önskan som du skulle vilja få uppfylld?
Det finns ju ett sätt att skaffa sig mer ström också, genom att installera solpaneler på taket. För många är det ett värdefullt tillskott till familjens elförsörjning. Kanske är det något för dig? Det kan hända att du tycker att både pool, bastu och laddstolpe är något du behöver i ditt hus. Du kan låta elektrikern kolla upp ditt elsystem och installera solpaneler, så har du fått en bra början till ett säkert och bekvämt hus. Nya elektriska apparater är mycket mer strömsnåla än tidigare modeller, så det kan bli både ny tvättmaskin och torktumlare också.

Learn More

Utför en OVK-besiktning i Stockholm

Köp inte grisen i säcken eller huset utan en OVK-besiktning. Det kan bli en mycket dyr affär i Stockholm ifall du inte är noga med en besiktning, och vet att huset är helt och i gott skick.

Hur många lotter ska du köpa för att få en vinstlott? Vågar du köpa ett hus utan att göra en besiktning? Och vågar du ha en fastighet i många år utan att göra en enda OVK-besiktning? Det där med att köra huvudet i sanden och hoppas på det bästa kanske känns bäst för stunden men i längden är det något som inte är bra eller ekonomiskt. Om du ser på din bil exempelvis. Den måste du besiktiga en gång om året, och troligen är det något som du verkligen inte tycker om. Men det är vid besiktningen som du kan få veta om du har ett allvarligt fel på gång eller om bilen till och med är farlig att köra. Lite så är det också vid en OVK-besiktning i Stockholm.

OVK-besiktning för säkerhets skull

I vissa fall krävs det besiktningar för att du ens ska få fortsätta med det du gör. Som att fortsätta köra din bil exempelvis. I andra fall så kan det dock vara så att du gör en besiktning för att du vill veta hur läget är. Som när du besiktigar ett hus inför ett köp. I raden av olika besiktningar, där även OVK-besiktningar kommer in, finns det alltså många olika anledningar till en besiktning. Den viktigaste anledningen är fastighetens säkerhet. Läs mer om OVK-besiktningar på denna sajt: https://www.ovkbesiktningstockholm.nu/

Läs mer

BRF som behöver kontrollansvarig i Stockholm får hjälp

Ska man göra större förändringar i en bostadsrättsförening är det mycket man måste veta innan man börjar. Därför är det bra att ha en kontrollansvarig i Stockholm som sedan är med hela vägen.

Om man flyttar från en villa till en bostadsrättsförening är det en hel del nytt man måste tänka på. Villan var ens egen och man kunde göra som man ville där. När man hamnar i en lägenhet man äger via en förening som man har gemensamma utrymmen med är det andra regler som gäller.

När det var dags att bygga om föreningslokalen till ett gym var det som tur var entreprenören som frågade om det fanns bygglov för de förändringar som skulle göras. Han hade varit med förr och visste att om inte alla papper var klara så fanns risken att allt fick rivas.

För att få ordning på alla tillstånd och krav tyckte han att föreningen skulle kontakta en kontrollansvarig i Stockholm för att få hjälp.

En kontrollansvarig ska vara certifierad

Så snart det är flera lägenheter i en fastighet så höjs kraven på att de förändringar som man tänkt göra håller en hög kvalitet och att dom är säkra. Man måste tänka på att konstruktionen och byggmaterialet ska ha en viss standard. Det finns också krav på att det ska bli en hälsosam inomhusmiljö med bra ventilation.

Så det är inte bara att sätta igång och bygga. En certifierad kontrollansvarig känner till alla krav som finns och upprättar en kontrollplan för att stämma av att allt uppfylls. Mer om kontrollansvariga på denna webbsida: kontrollansvarigstockholm.net

Learn More

Markentreprenad i Göteborg tar hand om allt

Om man ska arbeta med planering av en nybyggnation eller om man bara vill förbättra en befintlig miljö så behöver man kontakt med ett företag som är bra på markentreprenad i Göteborg.

Det är mycket kunnande som ska till när man arbetar med markentreprenad och då är det viktigt att de som utför jobbet verkligen har rätt utbildning och erfarenhet. Det företag som på ett ställe har lyckats samla all den kompetens som behövs, kan vara med från den första projekteringen fram till att den sista finputsningen görs.

Man behöver inte anlita olika entreprenörer vilket gör planeringen mycket smidigare. De som utför entreprenaden ser själva till att de olika momenten flyter in i varandra och att det går smidigt och fort.

Företag som har all expertis på plats kan sköta allt från första besiktning av området, schaktning, sprängning, transport av schaktmassor och till etablering av det nya. Allt utförs dessutom på ett så resursbesparande sätt som möjligt för att hålla nere kostnader och spara på miljön.

En markentreprenad som utför både små och stora projekt

Är man med från början och projekterar vet man att grundarbetet är välgjort. Det är förutsättningen för ett gott och hållbart resultat. Därför anlitas företag som utför markentreprenad inte bara vid nybyggnationer utan också när det exempelvis gäller att bygga om ett område eller skapa en vacker innergård i en bostadsrättsförening.

Att vara ett litet men pålitligt företag med kompetent och erfaren personal gör att man kan ta sig an uppgiften och få den utförd i tid. Läs mer om markentreprenad på denna webbsida: markentreprenadgöteborg.nu

Läs mer