Blogg

En byggfirma eller flera olika byggföretag?

Det finns olika typer av lösningar och modeller då man står inför att bygga någonting. Det vanligaste är att man tar delad entreprenad och där man som privatperson kan sköta vissa delar av ett projekt på egen hand och där man tar hjälp med rena punktinsatser – gjutning av platta, elektriker för el och övriga installationer samt exempelvis en rörmokare för vatten och avlopp. Det är en bra entreprenörsform som dock – av naturliga skäl – kräver en del förkunskaper och händighet från dig som privatperson.

För en totalt okunnig lekman så kan det istället löna sig att ta hjälp rakt igenom. Det kallas för totalentreprenad och där man anlitar ett byggföretag som sköter allt – från den initiala planeringen av bygget/renoveringen (tillsammans med dig) vidare till bygget och fram till den slutbesiktning som alltid ska ske.

Den modellen är fördelaktig sett till att man slipper anstränga sig och att man får det man betalar för. Faktum är nämligen att en renovering eller en byggnation enligt totalentreprenad i Stockholm nästan alltid följer tidsplanen. Detta till skillnad mot en tredje form – som vi starkt avråder: att man anlitar olika aktörer.

Välj alltid samma byggfirma

Det många gör är nämligen att aktivt söka det billigaste priset. Ett tillvägagångssätt som innebär att man söker efter en elektriker, en rörmokare, en snickare och så vidare – alla med en gemensam nämnare att de ger ett billigare pris. Det gör de också, men detta rent initialt – i det långa loppet tar sådana projekt ofta längre tid och de ger samtidigt ofta ett sämre resultat.

Vi avråder starkt från detta. Det går att jaga billigare pris på andra sätt – exempelvis genom att istället ställa de byggföretag i Stockholm som erbjuder totalentreprenad mot varandra.

Det vill säga: kolla upp vilka som gör det, ta in offerter, jämför priserna och sätt igång med att förhandla. Det kommer att ge dig ett bättre pris, det kommer att spara in en massa krångligt jobb med fakturor och det kommer i slutändan att ge dig ett bättre resultat. Initialt kanske du betalar mer, men det finns väldigt starka indikationer på att totalentreprenad av ett och samma byggföretag kommer att löna sig i längden och därmed också vara en god investering.

Mer info: https://www.byggföretagstockholm.com.