Blogg

Spräng när inte maskinerna rår på tomten

Här du en ny tomt som du bygger ett nytt hus på, behöver du arbeta med tomten en hel del. Eventuellt kommer man att behöva schakta tomten. Dels för husgrundens skull som ska ligga så plant och få en så stadig grund som det bara går att få. Om maskinerna kommer till korta för att åstadkomma en så plan tomt som möjligt kan man behöva spränga på tomten. Dels går det snabbare att spränga, dels får man ett större resultat när man spränger på tomten.

Har man till exempel ett stort berg på tomten får man göra avvägningar hur mycket som ska sprängas bort. Det är sällan som man kan spränga hela tomten. Ibland får man bygga med hänsyn till hur tomten ser ut.

Åstadkomma säkra bergsprängningar

När man ska utföra bergsprängningar är det viktigt att få till stånd så säkra bergsprängningar som det bara går att få. När man arbetar med sprängningar är det viktigt att arbeta så säkert det bara går. Den kunskapen får du på det företag som du arbetar. I det arbetet ingår vissa viktiga moment. Vi listar några av dem här:

Mätning av vibrationer

Innan man sätter igång, oberoende om det handlar om att spränga eller spräcka, måste man planera och veta på ett ungefär vad vibrationerna kommer att få för konsekvenser. Då behöver man mäta och beräkna vad en sprängning kommer att åstadkomma. Det gäller att inte få för stor eller för liten sprängning.

Borrning i berg och stenar

Innan man spränger, borrar man i stenarna eller i klippan. Det är viktigt att förarbetet blir bra och görs i lagom mängd. Borrningen är en viktig sådan åtgärd och styr även hur sprängningen kommer att gå.

Planering av själva sprängningen

Innan man spränger, måste man planera den mycket noga. Mätningarna, förutseendet och säkerhetsarbetet är mycket viktigt. Det går inte att göra om en sprängning efter att den har gjorts. Man vill också att sprängningen är så precis som det bara går att få.

Säkra platsen för sprängning

Innan man spränger, säkrar man platsen för sprängning. Då är det viktigt med ett sprängningsnät, det är viktigt att se till att ingen person eller djur befinner sig i området. Man måste även säkra byggnader och fordon, till exempel.

Efterarbete

Efter en sprängning är det viktigt med efterarbete. Då måste man avlägsna allt som kan skada människor eller djur. Man måste avlägsna allt som har med sprängningen att göra. Sprängmedel måste förvaras på ett säkert sätt med tydlig märkning och i en sprängningssäker behållare. Här kan du läsa mer om hur man utför bergsprängning i Stockholm på: bergsprängningstockholm.se.