Blogg

När du behöver gräva på tomten

Att gräva på tomten kan innebära mycket arbete, och ofta innebär det mer arbete än vad man från början har räknat med. Om det är så att du vill gräva ett dike någonstans på tomten, eller vill dränera runt huset, är det bäst att anlita en professionell schaktningsfirma. De är erfarna när det kommer till att hantera stora maskiner såsom en grävmaskin. Ska du hantera en stor grävmaskin i närheten av ditt hus, eller nära bilen är risken stor att du åstadkommer en irreparabel skada på hus och bilen, om du inte har gjort det förut någon gång.

Dränera tomten regelbundet

Dränera tomten är nödvändiga om din tomt är nedanför ett stort berg, eller i närheten av en skog. Även om träden i en skog är duktiga på att suga upp nederbörd som kommer rinnande nerför skogen, innehåller den mycket fukt som kan skada din tomt och ditt hus. Har man då ett hus i närheten av områden som kan samla vatten är det stor risk för att även huset kan drabbas av fukt. Då är en dränering kring huset det enda rätta för att komma till rätta med fukten.

Planera dräneringen innan

När du sedan har dränerat kring huset, är det viktigt att göra en besiktning av både tomt och hus. Då är det viktigt att planera dräneringen, innan man sätter igång. Det kan finnas särskilt känsliga planteringar kring huset som man kanske ska flytta på innan man börjar gräva och skadar växternas rötter. Det är också bra att tänka på att inte ha växter som växer för nära huset. Plantor vill ha vatten och kan binda vatten i jorden, men få människor tänker på att rötter även ser till att det bildas vatten i jorden där de är planterade. Ibland kan rötter även till och med skada huset, särskilt rör som ligger nergrävda och som ska leda till huset. Då kan riktigt starka rötter till och med skada rör. Plantera därför växter; buskar och träd flera meter från din villa för att vara säker på att växter och plantering inte skadar husgrunden på något sätt.

Behöver du dränering i Stockholm? Fortsätt läsa här genom att klicka på: http://www.stockholmdränering.se.