Blogg

Vilka maskiner behöver man till asfaltering?

Du kommer att behöva en maskin för själva asfalteringen som kan vara så stor som 20 meter lång och kräver en personalstyrka på 10-20 personer. Vidare behöver du en heater, en vält och en lastbil. Heatern behöver du för att behålla asfalten så het som du behövs för att man ska kunna lägga en asfalt i alla fall om den ska bli bra.

Asfaltering nödvändig i alla städer

Vi har blivit så bortskämda med asfaltering på alla våra gator att vi inte tänker på dem längre. Det har blivit en självklarhet att ha asfalterade gator, så att vi inte reflekterar över dem. Det är först om man någon gång kommer ut på landsbygden och råkar köra på en landsväg som inte är asfalterad, som man kommer att tänka på att vägarna innan landsvägen faktiskt är asfalterad och vilken skillnad det innebär för bilen och att framföra den utan asfalten.

Stockholms asfalterade gator renoveras regelbundet

En av de städer där gatorna blir snabbast utslitna är Stockholms gator. Därför ser man som oftast renovering som pågår av gatorna i huvudstaden under somrarna. Gatorna slits först och främst ut av den myckna bilismen som pågår på hudstadens gator. Det är tung trafik, framför allt på motorvägarna, men även gatorna inne i centrala Stockholm blir utslitna. Annat som påverkar dem är de rörelser som jorden gör. Vintern som brukar vara kall, brukar åstadkomma tjäle som gör att gatorna kan spricka när den går ur marken på vårarna. Sådant skadar gatorna även när de inte är utsatta för tung bilism eller trafik.

Viktigt underhålla gatorna

Med tanke på både bilismen och det hårda och kalla klimatet som vi bor i, är det viktigt att ständigt underhålla gatorna. Om inte det görs, skadas bilarna. Här kan du läsa mer ett företag som arbetar med asfaltering i Stockholm.