Blogg

När man ska bygga om innergård

Behöver du maskiner till att bygga en fin innergård? Vilka maskiner som man behöver har att göra med hur innergården ska bli. Vi antar här att du säkert har fått en ritning av en landskapsarkitekt och ska förverkliga vad hon, eller han har tänkt med innergården. Kanske man vill ha lite av varje för alla olika åldrar och behov; en lekpark för de minsta, bänkar mot solen för de äldre, matplats med grillar för alla som vill sitta utomhus och äta.

Störst behov av små maskiner

Ska man plantera på innergården krävs det att man gräver och schaktar marken innan man kan göra något som växer där över huvudtaget alls. Du kommer att behöva mindre maskiner till de flesta innergårdar, då det sällan handlar om stora innergårdar, utan de flesta är relativt små i Stockholms innerstad. Och är ingången alltför smal blir man kanske tvungen att gå med skottkärra mellan de olika platserna för schaktad jord och planteringarna, om det är en för liten innergård för en större grävmaskin.

Innergårdarna slits snabbt ut

Det är otroligt var innergårdarna slits ut snabbt om man inte håller efter och underhåller dem. Framför allt är det ju utemöblerna som slits ut. Men även planteringar och gräsmattor blir snabbt fula om man inte sår med jämna mellanrum till exempel på en gräsmatta. I alla de fall att man behöver arbeta med innergårdar gäller det att anlita både trädgårdsmästare, snickare och andra som kan arbeta med markarbetet. Trädgårdsmästaren krävs för att kunna arbeta med växtligheterna, snickaren till utemöblerna och markarbetet för eventuella stenläggningar, asfalteringar eller det som krävs för att få jämna och plana ytor att jobba med. Läs mer om hur man kan arbeta med innergårdar i Stockholm på: https://www.renoverainnergårdarstockholm.se.