Blogg

Att starta en firma som sysslar med badrumsrenovering

Intresset för att göra badrumsrenoveringar exploderat i Sverige. Många väljer att snygga upp badrummen, som fått en allt större betydelse i våra hem. Ett snyggt badrum kan påverka helhetsintrycket av ett helt hem, precis som ett mindre snyggt badrum också kan göra det. Många vänder sig till en firma som kan ta på sig ett totalansvar för badrumsrenoveringen. Detta så att kunderna själva slipper samordna arbetet med till exempel rörmokare och elektriker. nynashamnbygg.se erbjuder en rad tjänster inom detta område. 

Eftersom efterfrågan har växt, har fler sett möjligheterna i att starta dessa typer av firmor. Innan man gör det, är det bra att göra en grundläggande analys av marknaden och ens förutsättningar.

Affärsplan

De allra flesta rekommenderar att man gör en ordentlig affärsplan. Ofta gör man det i syfte att kunna få uppbackning av banker och investerare, men det är också bra att ha för sig själv. Det gör det lättare att hålla koll på verksamheten och se till att man levererar enligt de mål man har satt upp.

I en affärsplan kan det till exempel finnas med att du ska satsa på en kundgrupp i Haninge med omnejd. Det kan också stå att en del av marknadsföringen ska vara att ni syns när folk söker på ”badrumsrenovering Haninge” på nätet. Lite om målgruppen, hur den ska nås och vilka kostnader som finns i uppstartskedet bland annat. Mallar för detta finns på nätet.

Behov

Om vi fortsätter med exemplet ovan: finns det ett behov av din firma i Haninge? Eller kan du behöva satsa på ett annat område? I en marknadsekonomi behöver det finnas en efterfrågan för att en affärsidé ska lyckas. Titta på om det finns behov av badrumsrenoveringar i området och att din kundgrupp är intresserade av att betala för det.

Motivation

Att vara egenföretagare kan vara tufft. Det är viktigt att man rustar sig mentalt, och inte bara rent praktiskt. En del företag konkar tidigt för att den som startat det snabbt gett upp. Det gäller att inte ha orealistiska förväntningar och vara beredd på att det kan ta sin lilla tid. I början kan det innebära mycket jobb för lite pengar. Om det däremot går bra, kan det innebära mycket jobb för desto mer pengar.

Den som har varit anställd hantverkare kan komma till jobbet på morgonen och gå hem på eftermiddagen, utan att tänka mer på det. Som egenanställd hantverkare behöver man dock allt som oftast pyssla med administrativa sysslor när man går hem på eftermiddagen.

Personal

I början kan du kanske göra stora delar av jobben själv. Att göra allting själv är svårt, såvida man inte är behörig elektriker och VVS-montör. En omfattande badrumsrenovering kräver normalt flera personer med olika kompetenser. Med det sagt, kan du lägga ned extra timmar i början för att få allting att rulla. När din firma växer och fler kunder vill betala för tjänsten, så kommer du sannolikt att behöva anställa någon. Eller åtminstone hitta underleverantörer som du har ett tätt och nära samarbete med. Om du har din verksamhet i till exempel Haninge i Stockholm, har du säkerligen många samarbetspartners att välja mellan.