Blogg

Arkitektritat = kvalitet

Att anlita en arkitekt när man ska bygga nytt eller bygga om eller bygga ut ett hus innebär så gott som alltid att man då får ett hus med hög kvalitet. En arkitekt är utbildad för att kunna skapa hus som håller hög kvalitet och som uppfyller alla krav på hållbarhet och bärande konstruktioner. En arkitekt är utbildad i materiallära så att man när man bygger använder materialen på bästa tänkbara sätt och utnyttjar den potential som finns i dem. Vad vi vanliga dödliga missar, allt sådant kan en arkitekt och har kunskap om när det kommer till kunniga och kompetenta lösningar.

Göra utredningar

En arkitekt kan göra egna utredningar om byggekonomiska analyser, vara rådgivande under pågående byggprojekt och kan komma fram till vad som är bästa lösningen när man håller på och bygger. De kan ge råd och stöd i alla slags frågor om konstruktion och hållbarhet. Många gånger kan de komma med helt egna lösningar på svåra frågor och hur man kan lösa olika nya situationer som kan uppkomma under det att man bygger ett hus, eller bygger om ett hus.

Ha kontrollansvar

En arkitekt kan ha ansvar och kontrollera att bygget som pågår görs på rätt sätt när det kommer till byggteknik. De kan kontrollera materialåtgång och konstruktioner så att de blir rätt byggda och håller för många år framåt. Behöver man till exempel bygga om ett K-märkt hus är en arkitekt en garanti för att man bygger och renoverar om på ett sätt som tar hänsyn till byggnadsvård och det år och stil som huset byggdes i när det första gången byggdes. En arkitekt har kunskapen om alla ändringar på ett gammalt hus och vet vad man kan och bör göra.

Förhandla med myndigheter

En arkitekt kan även förhandla med berörda myndigheter om det skulle behövas. Ibland kan en husägare vilja bygga om på sätt som kanske berör stadsplaneringen och då kan man behöva förhandla med en stadsdelsnämnd om de ändringar som man kan vilja göra. Då kan en arkitekt vara behjälplig och förklara så att stadens tjänstemän förstår vad som är bra för alla parter. Här kan du läsa mer om arkitekt i Stockholm.