Blogg

Tecken på att ventilationssystemet inte fungerar som det ska

En bra ventilation är själva nyckeln till ett bra inomhusklimat i alla typer av fastigheter. Fungerar inte den bra riskerar man att drabbas av både fuktskador, allergier och andra besvär.

Alla typer av fastigheter har något slags ventilationssystem som ska se till att inomhusklimatet är bra. I många hus använder man sig av självdrag medan andra fastigheter kan ha ett mekaniskt frånluftssystem eller mekaniskt från- och tilluftssystem. Ett ventilationssystem som inte fungerar tillfredsställande kan orsak mögelskador och dålig lukt. Inte sällan är det vindar, källare och krypgrunder som drabbas. Dålig och föråldrad ventilation stjäl också ofta en massa energi. Du kan därför halvera din uppvärmningskostnad genom att exempelvis byta fläkt, sätta in luftrenare eller göra det enklare att reglera inomhustemperaturen.

Gratis rådgivning på plats

Ett bra inomhusklimat gör också att man slipper allergier, huvudvärk och trötthet, och att man inte blir sjuk lika lätt. Vill man se över sin ventilation i Stockholm ska man kontakta ett företag som är specialiserade på detta. Det finns flera företag som besiktigar och utför installationer av ventilationssystem, fläktar, FTX-aggregat och annat som förbättrar luften inomhus. Många av dem erbjuder gratis rådgivning på plats och lämnar sedan ett prisförslag med föreslagna förbättringar som man sedan får ta ställning till. Det är dock viktigt att när man bestämmer vilken firma man ska använda att den har certifierade tekniker. Som privatperson har man möjligheten att nyttja ROT-avdraget på själva arbetskostnaden och på så vis få ett bättre pris.