Blogg

Väl utförda betongarbeten i Stockholm

För betongarbeten i Stockholm, och övriga delar av landet, gäller boverkets regler och förordningar. Om du utför ett betongarbete för egen del eller för någon annan, bär du ansvaret.

På boverkets hemsida finns ett digert regelverk som beskriver ansvar och skyldighet vid betongarbeten. Där klargörs vem som bär ansvaret, vilket oftast är den så kallade byggherren, och vem som faktiskt räknas som byggherre. Under avsnittet BKK 04 kan du läsa om allt som gäller lättbetong och det som kallas normal betong. Här tas även upp vilka regler som gäller när det ska till armering i själva grunden. Det handlar om så mycket mer än att fylla betong i en form.

Efter att betongen har hamnat på plats behöver den torka. Det kallas att den bränner. Det är då av största vikt att den får göra det under ett skydd, för att inte utsättas för väder och vind. Precis som när du bakar en kaka, och inte vill att ugnsluckan öppnas i tid och otid, bidrar drag och annorlunda temperatur till att processen blir störd. Nej, när betong ska torka behövs det lugn och ro.

Betongarbeten i miniatyr, ett slags hantverk

Är du intresserad av betongarbeten i Stockholm kan du gå en kurs där du får lära dig hur du gör både funktionella prylar och prydnadssaker i betong. På det sättet lär du dig grunderna i hur betongarbeten går till, både när det gäller själva processen att gjuta i en form och att låta betongen brinna.