Blogg

Miljövänlig rivning av fastigheter i Göteborg

Har ni en gammal fastighet i Göteborg som måste rivas innan ni kan bygga nytt? En rivning måste gå till på ett säkert sätt. Det kan också finnas miljöfarliga material som måste tas omhand.

En rivning i Göteborg måste ske på ett säkert sätt så att varken människor eller intilliggande fastigheter kommer till skada. Många gånger finns det också miljöfarligt material som exempelvis asbest att ta hänsyn till. Asbest är cancerframkallande och måste tas omhand på rätt sätt av särskilt utbildad rivningspersonal för att inte spridas i luften. Men det är viktigt att allt material vid en rivning tas omhand på ett korrekt sätt, och sorteras för återvinning och återanvändning i så stor utsträckning som möjligt. Ibland kan det behövas rivningslov från kommunen innan man kan börja demolera ett hus. Det kan exempelvis vara om byggnaden ingår i detaljplanen för området.

Hur mycket kostar en rivning?

Behöver man hjälp med att riva ett hus eller någon annan form av fastighet finns det särskilda företag som arbetar med detta. De vet hur man river en fastighet på ett miljövänligt och säkert sätt och gör först en ordentlig undersökning av huset. Detta för att kunna göra en riskbedömning och även ta reda på om det finns några miljöfarliga material som måste tas omhand separat. Hur mycket en rivning kostar beror på hur omfattande den är och hur mycket material som sedan måste schaktas bort. Priserna mellan olika aktörer kan också variera, och därför kan det vara bra att ta in offerter från mer än ett företag. Läs mer om rivning på denna hemsida: rivninggöteborg.nu