Blogg

Brunnsborrning i Stockholm går på djupet

Det finns många anledningar till att man beställer brunnsborrning i Stockholm. Till exempel att brunnen sinat eller att man byggt en fastighet som inte är ansluten till kommunalt vatten.

Det vatten man är ute efter är oftast det som finns nere i berggrunden. Det är rent och friskt eftersom att det sipprar ut genom bergets sprickor eller porer. På djupet påverkas det heller inte av regnvatten eller jordbruksprodukter som finns på ytan. Men för att hitta vattnet behöver man veta hur det ser ut i marken, och det gör man genom geologiska kartor som visar vatten och vattnets rörelse. Man ser också var det finns andra brunnar och vilken kvalitet det är på vattnet där de finns. Det är mycket som behöver kollas innan man kan sätta igång med brunnsborrning. Företag som arbetar med det har därför svårt att lämna ett slutpris på arbetet eftersom det är svårt att veta hur djupt man måste gå.

När man väl påbörjat brunnsborrning och kommit ner till vattnet återstår en del arbete

Man undersöker det material som kommer upp under arbetets gång för att se om man nått fram till dugligt vatten. Det får exempelvis inte finnas salt i proverna så analysen görs löpande. Hur djupt man behöver ta sig beror på vattnets kvalitet, men man når alltid fram till fint vatten. Efter själva borrningen ska det också ordnas med ledningar in i byggnaden. Det kan ta ett par månader innan vattnet är helt fritt från slipdamm, men sedan får man rent friskt vatten i kranen.