Blogg

BRF som behöver kontrollansvarig i Stockholm får hjälp

Ska man göra större förändringar i en bostadsrättsförening är det mycket man måste veta innan man börjar. Därför är det bra att ha en kontrollansvarig i Stockholm som sedan är med hela vägen.

Om man flyttar från en villa till en bostadsrättsförening är det en hel del nytt man måste tänka på. Villan var ens egen och man kunde göra som man ville där. När man hamnar i en lägenhet man äger via en förening som man har gemensamma utrymmen med är det andra regler som gäller.

När det var dags att bygga om föreningslokalen till ett gym var det som tur var entreprenören som frågade om det fanns bygglov för de förändringar som skulle göras. Han hade varit med förr och visste att om inte alla papper var klara så fanns risken att allt fick rivas.

För att få ordning på alla tillstånd och krav tyckte han att föreningen skulle kontakta en kontrollansvarig i Stockholm för att få hjälp.

En kontrollansvarig ska vara certifierad

Så snart det är flera lägenheter i en fastighet så höjs kraven på att de förändringar som man tänkt göra håller en hög kvalitet och att dom är säkra. Man måste tänka på att konstruktionen och byggmaterialet ska ha en viss standard. Det finns också krav på att det ska bli en hälsosam inomhusmiljö med bra ventilation.

Så det är inte bara att sätta igång och bygga. En certifierad kontrollansvarig känner till alla krav som finns och upprättar en kontrollplan för att stämma av att allt uppfylls. Mer om kontrollansvariga på denna webbsida: kontrollansvarigstockholm.net