Blogg

Brandtätning för din fastighet i Stockholm

Att ordna med brandtätning för dig som har en fastighet i Stockholm kan vara avgörande för alla dem som bor eller hyr en lokal eller bostad i din byggnad.

En trygg brandsäkerhet kan bland annat innebära att det är tätat runt alla rör som går igenom en vägg. Att det är isolerat och tillslutet vid alla slags öppningar och att det inte finns några kryphål för en eld att ta sig ut genom om det nu skulle börja brinna. En brandtätning blir på så sätt ett skydd för framtiden.

En brandtätning utförs i alla de bjälklag som finns på den byggnad det gäller. Man ser över väggar och tak så att de är så isolerade de någonsin kan bli. Tätar där det behövs och går efter de regler som står skrivna i Boverkets regler om brandskydd. Bra att veta är att du inte behöver göra nytt om dessa regler ändras efter du byggt.

Brandtätning är riktigt nödvändigt i Stockholm

Det verkliga ansvaret för att en byggnad har fullgod brandtätning ligger inte bara på den som äger byggnaden. Det gäller även de som bedriver någon form av verksamhet där. Det finns en svensk lag om skydd mot olyckor som beskriver det och där ingår även brandtätning.

Det är alltså för allas säkerhet det ska vara brandsäkert och att brandtätning är utförd på rätt sätt i en byggnad. Du ska se till att dörren har rätt klassning för brand och att det finns gott om utrymme för att ta sig ut om det skulle börja brinna.