Blogg

Entresol – ett smart sätt att bygga ut

Den som har en lokal med högt i tak men för liten golvyta, kan installera ett entresolplan. Kontakta ett välrenommerat företag med stor erfarenhet av entresol.

Entresol är ett märkligt ord, som ändå slagit sig in i det svenska språket trots att det på svenska kan kallas för en mellanvåning. Ibland förekommer benämningen mezzanin, som härrör från den italienska renässansen. Oavsett vad vi kallar det, kan ett entresolplan hjälpa till då en lokal har blivit alltför trångbodd.

Du är fabrikschef i ett företag som expanderat kraftigt, vilket i grunden är positivt. Problemet är att dina lokaler inte längre räcker till. Lagret av inkommande komponenter och färdiga produkter har vuxit. Inte minst till följd av att företaget behöver ett större säkerhetslager.

Entresol – öka ytan utan att bygga ut

Din företagsledning inser problemet och har undersökt möjligheten att flytta till helt nya lokaler. Problemet är att hyran kommer att bli högre och att flytten kommer att ta tid. Att bygga helt nya lokaler i egen regi är inte intressant av finansiella skäl. Du kommer med förslaget att, inuti era befintliga lokaler, bygga ett entresol. Du får i uppdrag att kontakta ett företag som har lång erfarenhet av att bygga entresolplan.

Det företag som du kontaktar kommer på besök. Efter någon vecka får du ett förslag till utbyggnad i 3D-format. Fördelen med entresol är att inga infästningar behöver göras i den befintliga byggnaden. Golvet måste självklart ha tillräcklig bärighet. Ett entresolplan är i övrigt helt fribärande. I de flesta fall behövs inget bygglov. Läs mer om entresol på denna sida: https://www.entresolplan.nu/