Blogg

Arborist Stockholm – ta hjälp med trädfällning

Att trädfällning är ett farligt jobb är en underdrift. Årligen så inträffar många svåra olyckor i samband med att träd ska fällas. Skador på både person och på egendom. Det som sker är att man sätter enorma krafter i spel: även ett litet träd väger mycket och får en enorm kraft i samband med en fällning.

Väljer man att på egen hand genomföra en trädfällning i Stockholm så tar man onödiga risker där man både riskerar att skada sig själv, det egna huset – eller exempelvis grannens egendom.

Rådet är att man alltid anlitar en arborist i Stockholm för jobbet. Vi tänkte här nedan titta lite närmare på trädfällning i allmänhet och på arborister i Stockholm i synnerhet. Genom att rada upp några viktiga punkter så vill vi visa dels varför du tjänar på att ta professionell hjälp – och dels också visa hur en arborist i Stockholm arbetar.

  • Arbetet sker säkert. En arborist i Stockholm jobbar i första hand med att skapa en säker trädfällning. Varje uppdrag är unikt sett till att trädet som ska fällas är i olika storlekar, har olika placeringar och att exempelvis väder och vind ser olika ut. Det kan innebära att en trädfällning sker i sektioner snarare än genom en klassisk kapning. Arbetet planeras ner på detaljnivå.
  • Du kan ta hjälp hela vägen. Vad ska du göra med trädet som har fällts? Vill du ha kvar stubben eller ska du exempelvis behålla en högstubbe och klä in den med exempelvis Hortensia? Det finns många olika alternativ även efter en avslutad fällning och även där kan du ta hjälp av arborister i Stockholm för att skapa en lösning som passar dig.
  • Måste – och får! – trädet fällas? Man kan behöva ett marklov för att få fälla ett träd i Stockholm. Det måste man alltid kolla upp innan. En annan sak att fundera över gäller huruvida ett träd måste fällas eller om man kan beskära det istället. Handlar det om att du vill ha mer sol på exempelvis en veranda så kan det räcka med en kraftigare beskärning av kronan. Man ska veta att träd gör gott: de bidrar till en bättre miljö och de skapar en härlig atmosfär i grannskapet.