Blogg

Enkelt bygga fritidshus

Det är högsäsong för att bygga hus. Under sommaren ökar efterfrågan på fritids- och sommarhus. Folk vill ut på landet under sommaren. Det är konstaterat att vår bild av sommaren förflyttar oss ut på landet. Det är där vi önskar spendera somrarna. Har man inget hus till hands där man kan njuta av sommaren vill många mer än gärna bygga fritidshus där de kan umgås under semestern.

Enklaste sättet bygga är i moduler

Det absolut enklaste sättet att bygga fritidshus är att bygga det i byggblockssystem, eller mera känt som moduler. Då kommer de separata delarna (modulerna) i block som man bygger ihop på plats. Husen kallas också nyckelfärdiga hus, då ägaren får en nyckel och det bara är att flytta in i det färdiga huset. Har man tillgång till en tomt och får bygga på den, är det mycket enkelt att beställa ett hus på nätet.

Sedan bygger man inredningen

Sedan får man kontakt med en byggfirma som säljer dessa modulhus. När man sedan kommer överens om en tid, kommer byggfirman till tomten och bygger ihop fritidshuset. När huset har byggts ihop är det sedan bara att börja bygga inredningen. De flesta modulhus har ingen inredning alls. Så när väl själv modulhuset är klart, bör man ta dit hantverkare som bygger golv och väggar, innertak, lägger parkett eller tiljor. Därefter är det bara att måla, tapetsera och möblera som man önskar det hela.

Välj bästa material till huset

Om man bara kan och får möjlighet är det lika bra att bygga fritidshuset så att man kan vistas där även under vintrarna. Många önskar att få flytta ut till fritidshuset när man väl pensioneras. Då är det lika bra att bygga fritidshuset så att man kan flytta in i det om man så önskar. Då är det bra om man ser till att lösa praktiska saker som att dra vatten och avlopp till huset, få el och bredband, om det bara går.

Learn More

Fördelar med totalentreprenader

Ska man bygga ett helt nytt hus, innebär det att man måste vara alert och vara beredd på att det oftast händer saker och ting under arbetets gång som man måste lösa. Beroende på hur man har valt att gå till väga när man bygger, kommer det att krävas mer eller mindre arbetsinsats från ditt håll. Vill man och är man inte intresserad av att arbeta och vara involverad i arbetet med husbygget kan man anlita ett byggföretag som tar på sig hela ansvaret för husbygget. Då innebär det att:

  1. Någon annan tar ansvaret – företaget ser till att ta ansvaret dels för att arbetet går framåt. Som blivande villaägare behöver man inte vara ”motorn” i bygget. Väljer man ett erfaret byggföretag som erbjuder totalentreprenad i Stockholm, till exempel, tar de gärna hela ansvaret för arbetet ska fortskrida, löper på som det ska och skulle någon bli sjuk, ser de till att någon annan hoppar in för den som inte är på plats.
  2. Företaget löser alla problem – ett erfaret byggföretag är medveten om att allt möjligt och omöjligt kan hända under arbetets gång. Det innebär att den som leder arbetet måste vara beredd på att lösa problem, hinder och sådant som kan hända när man bygger ett helt nytt hus.
  3. Företaget håller kontakten med hantverkare – den som någon gång har försökt få tag i hantverkare, vet hur hopplöst det kan vara att få tag i just den hantverkare som du vill få tag i. Om du i stället för att jaga hantverkare, anlitar ett byggföretag som erbjuder totalentreprenad kan du arbeta som vanligt, eller göra roligare saker. De har egna hantverkare som arbetar med det de ska och företaget ansvarar för att de är på plats i rätt tid.
  4. Företaget ser till att hålla budgetramar – för någon som är nybörjare kan det vara svårt att veta vad saker och ting kommer att kosta. Men om man anlitar ett byggföretag som har erfarenhet av husbyggen, ser företaget till att hålla sig till de budgetramar som ni har kommit överens om.

Det finns olika alternativ att gå till väga när man vill bygga ett helt nytt hus. Är man själv byggintresserad och vill vara delaktig kan man även det. Då måste man själv ta ansvaret för att hantverkarna är på plats, att arbetet går som det ska. Att allt material finns på plats. Dock passar inte detta sätt att bygga om man kanske är upptagen av till exempel arbete, familj eller annat.

Fördelarna med en totalentreprenad är många. För den som är blivande villaägare kan det vara skönt att slippa ansvaret och endast får en enda kontakt som informerar om det som händer. Här kan du läsa mer: http://www.totalentreprenadstockholm.biz.

Läs mer

Att starta en firma som sysslar med badrumsrenovering

Intresset för att göra badrumsrenoveringar exploderat i Sverige. Många väljer att snygga upp badrummen, som fått en allt större betydelse i våra hem. Ett snyggt badrum kan påverka helhetsintrycket av ett helt hem, precis som ett mindre snyggt badrum också kan göra det. Många vänder sig till en firma som kan ta på sig ett totalansvar för badrumsrenoveringen. Detta så att kunderna själva slipper samordna arbetet med till exempel rörmokare och elektriker. nynashamnbygg.se erbjuder en rad tjänster inom detta område. 

Eftersom efterfrågan har växt, har fler sett möjligheterna i att starta dessa typer av firmor. Innan man gör det, är det bra att göra en grundläggande analys av marknaden och ens förutsättningar.

Affärsplan

De allra flesta rekommenderar att man gör en ordentlig affärsplan. Ofta gör man det i syfte att kunna få uppbackning av banker och investerare, men det är också bra att ha för sig själv. Det gör det lättare att hålla koll på verksamheten och se till att man levererar enligt de mål man har satt upp.

I en affärsplan kan det till exempel finnas med att du ska satsa på en kundgrupp i Haninge med omnejd. Det kan också stå att en del av marknadsföringen ska vara att ni syns när folk söker på ”badrumsrenovering Haninge” på nätet. Lite om målgruppen, hur den ska nås och vilka kostnader som finns i uppstartskedet bland annat. Mallar för detta finns på nätet.

Behov

Om vi fortsätter med exemplet ovan: finns det ett behov av din firma i Haninge? Eller kan du behöva satsa på ett annat område? I en marknadsekonomi behöver det finnas en efterfrågan för att en affärsidé ska lyckas. Titta på om det finns behov av badrumsrenoveringar i området och att din kundgrupp är intresserade av att betala för det.

Motivation

Att vara egenföretagare kan vara tufft. Det är viktigt att man rustar sig mentalt, och inte bara rent praktiskt. En del företag konkar tidigt för att den som startat det snabbt gett upp. Det gäller att inte ha orealistiska förväntningar och vara beredd på att det kan ta sin lilla tid. I början kan det innebära mycket jobb för lite pengar. Om det däremot går bra, kan det innebära mycket jobb för desto mer pengar.

Den som har varit anställd hantverkare kan komma till jobbet på morgonen och gå hem på eftermiddagen, utan att tänka mer på det. Som egenanställd hantverkare behöver man dock allt som oftast pyssla med administrativa sysslor när man går hem på eftermiddagen.

Personal

I början kan du kanske göra stora delar av jobben själv. Att göra allting själv är svårt, såvida man inte är behörig elektriker och VVS-montör. En omfattande badrumsrenovering kräver normalt flera personer med olika kompetenser. Med det sagt, kan du lägga ned extra timmar i början för att få allting att rulla. När din firma växer och fler kunder vill betala för tjänsten, så kommer du sannolikt att behöva anställa någon. Eller åtminstone hitta underleverantörer som du har ett tätt och nära samarbete med. Om du har din verksamhet i till exempel Haninge i Stockholm, har du säkerligen många samarbetspartners att välja mellan.

Learn More

När man ska bygga om innergård

Behöver du maskiner till att bygga en fin innergård? Vilka maskiner som man behöver har att göra med hur innergården ska bli. Vi antar här att du säkert har fått en ritning av en landskapsarkitekt och ska förverkliga vad hon, eller han har tänkt med innergården. Kanske man vill ha lite av varje för alla olika åldrar och behov; en lekpark för de minsta, bänkar mot solen för de äldre, matplats med grillar för alla som vill sitta utomhus och äta.

Störst behov av små maskiner

Ska man plantera på innergården krävs det att man gräver och schaktar marken innan man kan göra något som växer där över huvudtaget alls. Du kommer att behöva mindre maskiner till de flesta innergårdar, då det sällan handlar om stora innergårdar, utan de flesta är relativt små i Stockholms innerstad. Och är ingången alltför smal blir man kanske tvungen att gå med skottkärra mellan de olika platserna för schaktad jord och planteringarna, om det är en för liten innergård för en större grävmaskin.

Innergårdarna slits snabbt ut

Det är otroligt var innergårdarna slits ut snabbt om man inte håller efter och underhåller dem. Framför allt är det ju utemöblerna som slits ut. Men även planteringar och gräsmattor blir snabbt fula om man inte sår med jämna mellanrum till exempel på en gräsmatta. I alla de fall att man behöver arbeta med innergårdar gäller det att anlita både trädgårdsmästare, snickare och andra som kan arbeta med markarbetet. Trädgårdsmästaren krävs för att kunna arbeta med växtligheterna, snickaren till utemöblerna och markarbetet för eventuella stenläggningar, asfalteringar eller det som krävs för att få jämna och plana ytor att jobba med. Läs mer om hur man kan arbeta med innergårdar i Stockholm på: https://www.renoverainnergårdarstockholm.se.

Läs mer

Vilka maskiner behöver man till asfaltering?

Du kommer att behöva en maskin för själva asfalteringen som kan vara så stor som 20 meter lång och kräver en personalstyrka på 10-20 personer. Vidare behöver du en heater, en vält och en lastbil. Heatern behöver du för att behålla asfalten så het som du behövs för att man ska kunna lägga en asfalt i alla fall om den ska bli bra.

Asfaltering nödvändig i alla städer

Vi har blivit så bortskämda med asfaltering på alla våra gator att vi inte tänker på dem längre. Det har blivit en självklarhet att ha asfalterade gator, så att vi inte reflekterar över dem. Det är först om man någon gång kommer ut på landsbygden och råkar köra på en landsväg som inte är asfalterad, som man kommer att tänka på att vägarna innan landsvägen faktiskt är asfalterad och vilken skillnad det innebär för bilen och att framföra den utan asfalten.

Stockholms asfalterade gator renoveras regelbundet

En av de städer där gatorna blir snabbast utslitna är Stockholms gator. Därför ser man som oftast renovering som pågår av gatorna i huvudstaden under somrarna. Gatorna slits först och främst ut av den myckna bilismen som pågår på hudstadens gator. Det är tung trafik, framför allt på motorvägarna, men även gatorna inne i centrala Stockholm blir utslitna. Annat som påverkar dem är de rörelser som jorden gör. Vintern som brukar vara kall, brukar åstadkomma tjäle som gör att gatorna kan spricka när den går ur marken på vårarna. Sådant skadar gatorna även när de inte är utsatta för tung bilism eller trafik.

Viktigt underhålla gatorna

Med tanke på både bilismen och det hårda och kalla klimatet som vi bor i, är det viktigt att ständigt underhålla gatorna. Om inte det görs, skadas bilarna. Här kan du läsa mer ett företag som arbetar med asfaltering i Stockholm.

Learn More

När du behöver gräva på tomten

Att gräva på tomten kan innebära mycket arbete, och ofta innebär det mer arbete än vad man från början har räknat med. Om det är så att du vill gräva ett dike någonstans på tomten, eller vill dränera runt huset, är det bäst att anlita en professionell schaktningsfirma. De är erfarna när det kommer till att hantera stora maskiner såsom en grävmaskin. Ska du hantera en stor grävmaskin i närheten av ditt hus, eller nära bilen är risken stor att du åstadkommer en irreparabel skada på hus och bilen, om du inte har gjort det förut någon gång.

Dränera tomten regelbundet

Dränera tomten är nödvändiga om din tomt är nedanför ett stort berg, eller i närheten av en skog. Även om träden i en skog är duktiga på att suga upp nederbörd som kommer rinnande nerför skogen, innehåller den mycket fukt som kan skada din tomt och ditt hus. Har man då ett hus i närheten av områden som kan samla vatten är det stor risk för att även huset kan drabbas av fukt. Då är en dränering kring huset det enda rätta för att komma till rätta med fukten.

Planera dräneringen innan

När du sedan har dränerat kring huset, är det viktigt att göra en besiktning av både tomt och hus. Då är det viktigt att planera dräneringen, innan man sätter igång. Det kan finnas särskilt känsliga planteringar kring huset som man kanske ska flytta på innan man börjar gräva och skadar växternas rötter. Det är också bra att tänka på att inte ha växter som växer för nära huset. Plantor vill ha vatten och kan binda vatten i jorden, men få människor tänker på att rötter även ser till att det bildas vatten i jorden där de är planterade. Ibland kan rötter även till och med skada huset, särskilt rör som ligger nergrävda och som ska leda till huset. Då kan riktigt starka rötter till och med skada rör. Plantera därför växter; buskar och träd flera meter från din villa för att vara säker på att växter och plantering inte skadar husgrunden på något sätt.

Behöver du dränering i Stockholm? Fortsätt läsa här genom att klicka på: http://www.stockholmdränering.se.

Läs mer

Renovera rätt väg att gå

Du är väl medveten om vilken skillnad som du gör när du i stället för att slänga, köpa nytt, låter renovera fönster i stället? Det gäller alla slags material som du behöver, och inom hela livets olika områden. Den dagen är snart slut, när vi levde av konsumism. Under 1990-talet fördes det en politik i Sverige som byggde på konsumism. Lågkonjunkturen skulle avhjälpas genom att studera och konsumera. Ju mer vi konsumerade, desto bättre för vår samhällsekonomi. 

Konsumismen gjordes till lösningar för ekonomin

Först arbeta, få lön och sedan konsumera, vilket gav andra arbete, lön och sedan konsumtion. SÅ skulle hela ekonomin tuffa på i Sverige och i alla andra länder. Konsumismen skulle ta oss ur vår låga levnadsstandard och höja vår levnadsnivå. På samma sätt tänkte man och agerade man i andra länder. Tills klimatet ballade ur och medeltemperaturen i världen höjdes till vansinniga och farliga höjder.

Viktigt med miljövänlig utveckling

Konsumismen ledde oss hit och plötsligt ska vi ta oss ur den. Miljöforskarna har försökt tala om för oss vad som händer när jordens medeltemperatur höjs med flera grader. Vi får höjda havsnivåer, flera starka och farliga stormar, orkaner och våldsammare väder. Våra hav fylls snabbt av plast som korkar igen livet för fiskarna. Utan fisk i haven dör även resten av livet ut. Maten blir en bristvara och de som är fattiga i världen lever ännu mer utsatt. De som är rika blir rikare och kan fortsätta som om inget har hänt, tills vädret straffar även dem.

Nödvändigt vända trenden

Att vända skutan rätt är svårt men nödvändigt. Det kommer att krävas ett annat sätt att leva, av oss alla. Även politikerna som är de som måste fatta de svåra men nödvändiga besluten. Att ställa om hela det sätt som vi lärt oss att leva kräver stora förändringar, som konsumenterna ensamma inte kommer att klara av. Om vi inte börjar redan nu och i stor omfattning. Eller så tar vi ett steg i taget. Det är i alla fall bättre än ingenting.

Renovera och återvinna lösningen

Så vad är det som vi bör göra annorlunda? Att inte enbart konsumera är en bra början. Allt börjar med våra tankar, som leder till handlingar. Väljer vi att agera annorlunda påverkar vi vårt samhälle. Vi påverkar företagen som märker om försäljningen av färdiga fönster går ner och företagen som arbetar med återvinning och återanvändning går upp och ser en ökad efterfrågan. Ja, då har man åstadkommit en förändring och vi tror att det är rätt väg att gå.

Vill du hellre renovera än köpa nytt, till exempel göra en fönsterrenovering i Stockholm? Läs då mer på: http://www.fönsterrenoveringstockholm.com.

Learn More

Så kan du serva alla dina maskiner och bilar

När det är dags för jul och efter längtan ledighet, är det dags att se över maskinerna, bilarna och hela den mekaniska park som man har. Det är viktigt att serva bilarna regelbundet. Särskilt på vintern när det mesta sliter mycket på bilarna. Saltet som finns på vägarna mot halkan, gör mycket skada på bilarna och utsätter dem för risken för rost. 

De blir även utsatt för både kyla och nederbörd. Inga bilar ska egentligen behöva användas på vintrarna. Ju kallare desto svårare för bilen. Då behöver den all slags skydd som du bara kan ge den. Så här gör du för att serva dina bilar.

  • Kontrollera alltid motoroljan
  • Tanka bilarna (eller ladda dem)
  • Tvätta bilarna, inifrån och ut, ovanifrån och ner
  • Ta en titt under bilen
  • Ge bilen en lackförsegling
  • Ge underredet på bilen ett rostskydd

Gör en keramisk lackförsegling på din bil.  Det är inte svårt om du har skyddsdräkt och sprutmaskiner som du kan spruta på lacken på din bil. Innan det måste du ju tejpa för alla fönster, dörrhandtag, speglar, däck och annat som inte ska lackförseglas. Eller så kan du efter att du har rengjort bilen, polera in bilen med keramisk lackförsegling. Då gör du så att den håller och du inte behöver tvätta den lika ofta. Läs mer om keramisk lackförsegling på: http://www.lackförsegling.nu.

Läs mer

Rädda dina gamla fönster

På det stora hela så står vi inför ett vägskäl gällande konsumtion kontra vår miljö. Har vi råd att fortsätta konsumera och därmed bidra till den globala uppvärmningen och konsekvenserna denna kommer att föra med sig eller måste vi börja tänka om? Det senare går att göra på gräsrotsnivå och där man kanske avstår från kött några dagar i veckan, där vi ställer bilen i garaget och cyklar eller går de kortare sträckorna eller att vi, som sagt, börjar konsumera lite mindre. Det senare innebär att vi måste ändra vårt sätt att tänka.

Nummer ett: köper man saker av bättre kvalitet så får man längre hållbarhet. Sant är att mycket av den konsumtion man ser idag – Ali Baba och exempelvis Wish – bidrar till den globala uppvärmningen och att det mesta vi köper där är att anse som rent skräp som håller enbart en kortare period. Är det värt att frakta någon plastleksak från Kina bara för att du ska tjäna några kronor då leksaken i fråga dessutom inte ens håller längre än någon månad? är det då inte bättre att köpa en rejäl leksak till barnen; en leksak som du vet kommer att hålla och och stå emot tidens tand? God kvalitet kostar – men det är alltid något man tjänar på i längden.

Nummer två: Vi måste inse att saker går att laga igen. Om någonting går sönder idag så åker det direkt på tippen. Det gäller såväl kläder som elektronik, inredning, skor och detaljer på huset. Om du har ett hus i Stockholm vars fönster ser slitna och otäta ut så kommer du förmodligen att köpa nya – du har inte en tanke på att genomföra en fönsterrenovering. Detsamma gäller trägolvet i vardagsrummet; är det nött, livlöst och fullt av sprickor eller ojämnheter så byter man golv istället för att undersöka möjligheterna som finns i att kanske genomföra en golvslipning.

Vad hände med alla skräddare, vart tog alla skomakare vägen och var finns företaget i Stockholm som erbjuder en prisvärd fönsterrenovering? Svaret är att de fortfarande finns där, men att den minskade efterfrågan har gjort att dessa företag och yrkesgrupper minskat rejält i omfattning. Kan vi ändra vårt tänk så är det också troligt att dessa åter får ett uppsving i takt med att efterfrågan av deras tjänster återkommer.

Fönsterrenovering – billigare och bättre för miljön

Om man ser till en golvslipning och en fönsterrenovering så handlar det om att bevara och ta tillvara på äldre byggnadstekniker också. Dessa går – som vid en fönsterrenovering – att kombinera med de krav vi har idag. Där kan man exempelvis byta ut glaset mot glas med bättre isoleringsförmåga och därigenom få bättre inomhusmiljö och lägre kostnader för uppvärmning av huset i Stockholm.

En golvslipning handlar om att man tar tillvara på ett äldre hantverk och att man – för ett billigare pris – får mer golv för pengarna. Ett äldre trägolv har en själ och en personlighet som exempelvis ett laminatgolv aldrig kommer att få. Precis som ett träfönster aldrig – fullt ut – kan ersättas av ett plastfönster. Finns det möjlighet att renovera och reparera så ska man ta tillvara på den möjligheten. Både för sin egen och för miljöns skull. Läs mer om fönsterrenovering här.

Learn More

Behöver du fukta av ett hus?

Arbetar du med renoveringar? Ibland kan man som renoveringsföretag stöta på fukt och andra sanitära problem. Det gäller att utbilda sin personal så att de lär sig hitta tecken på antingen fuktproblem eller andra skador, som av skadedjur, när de river i hus. Det finns några problem som det gäller att rivningshantverkare känner till och känner igen när de ser vad det är. Vi listar några av dem här.

Radon

Radon är tyvärr det ämne som är svårast att känna igen, då den inte syns eller luktar. Du kan inte känna smaken av den eller hitta den med blotta ögat. Däremot om du kommer till ett hus som är byggt mellan åren 1930-1980, bör du vara medveten om att det är stor risk att det finns radon både i blåbetong som kan finans i huset, i isoleringsmaterialet, under tapeter och mellan vägg och golv. Man bör alltid vara uppmärksam på isoleringsmaterialet och ta en mätare till platsen som kan fastställa om det finns radon i huset.

Asbest

Asbest är egentligen på samma sätt svårt att på egen hand fastställa om det finns i det hus som man ska riva i. Däremot bör man vara medvetne att det i hus som är byggda mellan 1940-1982 finns risk för stora mängder asbest. Vet man att huset är byggt mellan de åren, bör man ta dit någon som kommer och sanerar huset från asbesten. Särskilt gäller detta om huset har eternitskivor på fasaden. Men även inomhus kan det finnas isoleringsmaterial som är gjort av asbest, då man tyckte det var ett så praktiskt byggmaterial och som inte var så lättantändligt.

Fukt och mögel

Annat som kan vara farligt att andas in och som kan ge allvarliga hälsoproblem, är mögel och svampsporer. Många fuktskador brukar ge sig till känna som svarta prickar på väggar, golv eller i taket. Man kan få kondens på stängda utrymmen, som på vinden eller i källaren. Man kan se det på puts som ramlar av fasaden eller inomhus. Det kan lukta fuktigt, eller som fuktig jord, men det är inte alltid som fukten luktar, så det är inget säkert tecken.

Så bör du göra med fukten

Om det är fastställt att det är ett fuktdrabbat hus som du arbetar i, bör du hyra en avfuktare, be en sanitetsfirma komma och ta bort allt mögel, innan du kan göra något annat. Det är nämligen farligt  för en lekman att göra något åt fukten på egen hand.

Läs mer