Kategori: Säkerhet

Brandisolering – stoppa branden i tid

Om du vill förhindra att brand i ditt hus sprider sig, måste huset ha en effektiv brandisolering. Låt en specialist föreslå åtgärder för bra brandskydd.

Din familj bor i ett äldre tvåvåningshus på landet. Huset har gått i arv i fyra generationer. En brand i huset skulle leda till en katastrof. Inte bara människoliv utan även ovärderliga ägodelar skulle kunna gå förlorade.

Ingen i familjen vet något om brandskydd. Det har ju aldrig hänt något, tänker ni. Men modern teknologi kan ibland ge upphov till bränder. Mobiltelefoner och datorer som laddas kan löpa amok och börja brinna. Och i äldre hus kan en sådan till synes oskyldig brand sprida sig extremt snabbt. En sådan brand måste kvävas i tid.

Brandisolering – se över brandskyddet

Du bestämmer dig för att kontakta ett företag som har specialister på brandisolering. En brandingenjör kommer på besök och gör en inspektion av ert hus. Syftet med brandisolering är att klä in bärande konstruktioner och ledningar för vatten, el och ventilation med ett brandsäkert material. Oftast används stenull, som är ett obrännbart isoleringsmaterial.

Din anlitade brandingenjör kommer med flera förslag. I första hand måste åtgärder göras så att en uppkommen brand i ett rum inte sprider sig. I huset finns delvis nya ledningar för ventilation. De har inte blivit isolerade och det har ingen tänkt på. Rent allmänt gäller att en översyn av brandskyddet i ett hus bör göras med jämna mellanrum. Det är annars lätt att missa att nya installationer kan bli en brandhärd.

Learn More