Kategori: Solpaneler

Solceller till BRF med outnyttjade tak

Den som oroar sig för en utveckling med allt högre elpriser, bör se över sina tak. Låt ett företag som levererar solceller till BRF komma med en offert.

Du är ordförande i en bostadsrättsförening. Flera av era yngre boende har föreslagit att föreningen borde installera solceller på fastigheternas tak. Till att börja med har du och din styrelse tyckt att idén var befängd. Sådan idéer kommer bara från verklighetsfrånvända unga människor, tänker ni. Men nu har ni bjudit in några av dem till ett styrelsemöte.

På styrelsemötet får ni en beskrivning av hur solceller fungerar. Ni får i korthet veta att moderna solceller genererar ström även på våra breddgrader i Sverige. Tekniskt bildas likström i solcellerna men via en växelriktare omvandlas den till växelström. Den energin kan tas ut i fastigheterna till belysning eller för att driva olika hushållsapparater.

Solceller till BRF – investeringskalkyl

Efter styrelsemötet kontaktar ni ett företag som är känt för att leverera solceller till BRF. Firman undersöker förutsättningarna för att installera solceller till er bostadsrättsförening. Tillsammans upprättar ni en investeringskalkyl, som visar att en anläggning kan bli återbetald på cirka tio år. Anläggningen har dock en teknisk livslängd på cirka trettio år.

Styrelsen för er förening tar beslut att satsa på solceller i samtliga era fastigheter. Installationen läggs ut som en totalentreprenad. Leverantören ser till att alla tillstånd för bygget blir klara. Eftersom ni räknar med att anläggningen vid vissa tidpunkter ger mer el än vad som förbrukas, tecknar ni ett avtal med ett elhandelsbolag om försäljning av överskottsel.

Learn More