Kategori: Trädfällning

Stubbfräsning på Värmdö – Från träd till fri yta

När det gamla trädet i din trädgård har fällts återstår en viktig uppgift: stubbfräsning på Värmdö. Det är den avslutande handlingen i trädfällningsprojektet som ger dig möjligheten att återta trädgårdsytan till sitt ursprungliga skick.

Varför fällde du trädet? Orsakerna kan vara många. Kanske var det sjukt och utgjorde en risk, eller så hade det vuxit sig så stort och otympligt att dess grenar sträckte sig långt in på granntomten. Kanske hade du helt enkelt tröttnat på att ständigt kratta löv eller göra äppelmos. Oavsett anledningen är trädfällningen bara halva jobbet; stubben måste också bort.

Anlita ett professionellt företag för trädfällning

När du anlitar ett professionellt företag för trädfällning på Värmdö, ingår oftast även stubbfräsning i deras tjänster. De har specialiserade maskiner som effektivt tar bort stubben och återställer din trädgårdsyta till sin forna glans. När stubben är borta finns inga spår kvar av det tidigare trädet, och du kan enkelt så gräs eller plantera blommor och buskar. Du kanske till och med överväger att bygga ett lusthus eller skapa en ny uteplats. Möjligheterna är oändliga när trädet är ur vägen.

Att försöka fälla ett träd på egen hand kan vara frestande, men det är inte att rekommendera. En arborist är en expert på träd och har den nödvändiga kompetensen för att utföra arbetet säkert och effektivt. När ett professionellt företag kommer till din trädgård kan du vara trygg med att det är erfaren och kunnig personal som tar hand om uppgiften. De har rätt skyddsutrustning och kraftfulla maskiner för att göra jobbet på ett säkert sätt.

Hur stubbfräsning kan förnya din trädgård

Stubbfräsning på Värmdö är inte bara viktigt för att återställa din trädgård till sin ursprungliga skönhet utan har även positiva ekologiska effekter. Det kan tyckas paradoxalt, men stubbfräsning bidrar faktiskt till att främja ekologisk och biologisk mångfald. Genom att ta bort stubben skapar du en ny miljö där många olika organismer och växter kan etablera sig. Detta är särskilt viktigt för att bevara naturskyddsområden och öka mångfalden på den östra sidan av Stockholm.

Stubbarna i din trädgård är inte bara estetiskt obehagliga, de tar även upp värdefull plats som skulle kunna användas för nyplantering eller andra ändamål. Genom att samarbeta med ett lokalt företag som är specialiserat på både trädfällning och stubbfräsning kan du få kvalificerad rådgivning och hjälp att välja och plantera nya träd om du önskar förändring och variation i din trädgård.

Trädvård, nyplantering, trädfällning och stubbfräsning är alla naturliga delar av arbetet för en arborist. Träd har sina livscykler, och om du har övertagit ett äldre hus är det helt naturligt att du vill göra förändringar i trädgården för att anpassa den till dina behov och önskemål. Stubben är oftast det sista hindret på vägen till att skapa den trädgård du drömmer om, och stubbfräsning är den åtgärd som krävs för att få platsen i bästa möjliga skick.

Learn More

Arborist Stockholm – ta hjälp med trädfällning

Att trädfällning är ett farligt jobb är en underdrift. Årligen så inträffar många svåra olyckor i samband med att träd ska fällas. Skador på både person och på egendom. Det som sker är att man sätter enorma krafter i spel: även ett litet träd väger mycket och får en enorm kraft i samband med en fällning.

Väljer man att på egen hand genomföra en trädfällning i Stockholm så tar man onödiga risker där man både riskerar att skada sig själv, det egna huset – eller exempelvis grannens egendom.

Rådet är att man alltid anlitar en arborist i Stockholm för jobbet. Vi tänkte här nedan titta lite närmare på trädfällning i allmänhet och på arborister i Stockholm i synnerhet. Genom att rada upp några viktiga punkter så vill vi visa dels varför du tjänar på att ta professionell hjälp – och dels också visa hur en arborist i Stockholm arbetar.

  • Arbetet sker säkert. En arborist i Stockholm jobbar i första hand med att skapa en säker trädfällning. Varje uppdrag är unikt sett till att trädet som ska fällas är i olika storlekar, har olika placeringar och att exempelvis väder och vind ser olika ut. Det kan innebära att en trädfällning sker i sektioner snarare än genom en klassisk kapning. Arbetet planeras ner på detaljnivå.
  • Du kan ta hjälp hela vägen. Vad ska du göra med trädet som har fällts? Vill du ha kvar stubben eller ska du exempelvis behålla en högstubbe och klä in den med exempelvis Hortensia? Det finns många olika alternativ även efter en avslutad fällning och även där kan du ta hjälp av arborister i Stockholm för att skapa en lösning som passar dig.
  • Måste – och får! – trädet fällas? Man kan behöva ett marklov för att få fälla ett träd i Stockholm. Det måste man alltid kolla upp innan. En annan sak att fundera över gäller huruvida ett träd måste fällas eller om man kan beskära det istället. Handlar det om att du vill ha mer sol på exempelvis en veranda så kan det räcka med en kraftigare beskärning av kronan. Man ska veta att träd gör gott: de bidrar till en bättre miljö och de skapar en härlig atmosfär i grannskapet.
Läs mer