Blogg

Spräng när inte maskinerna rår på tomten

Här du en ny tomt som du bygger ett nytt hus på, behöver du arbeta med tomten en hel del. Eventuellt kommer man att behöva schakta tomten. Dels för husgrundens skull som ska ligga så plant och få en så stadig grund som det bara går att få. Om maskinerna kommer till korta för att åstadkomma en så plan tomt som möjligt kan man behöva spränga på tomten. Dels går det snabbare att spränga, dels får man ett större resultat när man spränger på tomten.

Har man till exempel ett stort berg på tomten får man göra avvägningar hur mycket som ska sprängas bort. Det är sällan som man kan spränga hela tomten. Ibland får man bygga med hänsyn till hur tomten ser ut.

Åstadkomma säkra bergsprängningar

När man ska utföra bergsprängningar är det viktigt att få till stånd så säkra bergsprängningar som det bara går att få. När man arbetar med sprängningar är det viktigt att arbeta så säkert det bara går. Den kunskapen får du på det företag som du arbetar. I det arbetet ingår vissa viktiga moment. Vi listar några av dem här:

Mätning av vibrationer

Innan man sätter igång, oberoende om det handlar om att spränga eller spräcka, måste man planera och veta på ett ungefär vad vibrationerna kommer att få för konsekvenser. Då behöver man mäta och beräkna vad en sprängning kommer att åstadkomma. Det gäller att inte få för stor eller för liten sprängning.

Borrning i berg och stenar

Innan man spränger, borrar man i stenarna eller i klippan. Det är viktigt att förarbetet blir bra och görs i lagom mängd. Borrningen är en viktig sådan åtgärd och styr även hur sprängningen kommer att gå.

Planering av själva sprängningen

Innan man spränger, måste man planera den mycket noga. Mätningarna, förutseendet och säkerhetsarbetet är mycket viktigt. Det går inte att göra om en sprängning efter att den har gjorts. Man vill också att sprängningen är så precis som det bara går att få.

Säkra platsen för sprängning

Innan man spränger, säkrar man platsen för sprängning. Då är det viktigt med ett sprängningsnät, det är viktigt att se till att ingen person eller djur befinner sig i området. Man måste även säkra byggnader och fordon, till exempel.

Efterarbete

Efter en sprängning är det viktigt med efterarbete. Då måste man avlägsna allt som kan skada människor eller djur. Man måste avlägsna allt som har med sprängningen att göra. Sprängmedel måste förvaras på ett säkert sätt med tydlig märkning och i en sprängningssäker behållare. Här kan du läsa mer om hur man utför bergsprängning i Stockholm på: bergsprängningstockholm.se.

Learn More

Behöver du gräva för en ny pool?

Funderar ni i familjen på att skaffa en pool? En pool är ingen dålig idé. Har man en pool hemma har barnen alltid något att göra. Har man en pool hemma behöver man inte sakna något att göra om man har en fest hemma. En pool är ett bra sätt att svalka sig på när det är hett hemma. Är man intresserad av träning är simning bland det bästa träningen som finns. Den är allsidig, man får bra motion, och har man poolen hemma är den nära till hands. Att ta en simrunda varje morgon är bland det bästa man kan göra för den egna hälsan. På så sätt kan man få in bra vanor, både för sin egen skull och för barnens skull. Barn gör ju som vi föräldrar gör och inte som vi säger.

Säkerheten främst

Har man barn hemma bör man absolut tänka på säkerheten när det kommer till att ha en pool. Då är ett pooltak ett måste. Ett pooltak är det enda när det kommer till att skydda barn, vuxna och djur från att ofrivilligt ramla i poolen. Har man ett riktigt pooltak med glasfibertak ser alla var poolen finns. Då behöver man inte ha ett staket eller grind kring poolen som man annars kan behöva om man har poolen inomhus. Har man den utomhus, kan man behöva en grind kring poolen så att inte djur ramlar i poolen och skadar poolen eller sig själv. Det är då det är viktigt att pooltaket är av säkraste glas, plast eller vilket slags pooltak man nu väljer, eftersom man inte vet vad som händer med poolen utomhus. Det är ju svårare att ha uppsikt över poolen när den är ute i trädgården.

Glasfiberpool kostnadseffektivt och prisvärt

Även poolen bör vara så bastant och säker som det bara går. Då är glasfiber det mest säkra man kan tänka sig. Den är hållbar, det är ett material som inte spricker i kyla eller skadas i värme. Det håller i många, många år och det är heller inte ett lika hårt material att skada sig på som det kan vara med stenskivor, eller klinker i en pool. Glasfiberpoolen kan man få i vitt som när solen lyser på poolen, gör den hela poolen ljus. På kvällar och nätter gör den vita glasfiberpoolen att man inte behöver någon extra belysning när man vill använda den. Till skillnad från en betongpool är glasfiberpoolen byggt av ett mjukare material än betongen som kan kännas mycket strävt och hårt. Här kan du läsa mer om glasfiberpool.

Läs mer

Behöver du bemanning till ditt företag?

Arbetar du i ett eget byggföretag och behöver byggjobbare med kompetens inom olika hantverksyrken? Du kanske har behov av kompetenta elektriker, murare, golvläggare och VVS-montörer; alla som kan göra att du kan erbjuda totalentreprenad och ett helhetsansvar gentemot dina kunder? Då ska du läsa vidare här.

Ibland kan man behöva rivningspersonal

Det är inte alla som kan hantera en rivning. Det gäller att man är erfaren när det kommer till rivningar. Man måste veta vilka redskap som är relevanta för de olika rivningsarbeten och hur man hanterar rivning av elektriska sladdar och kablar. Man bör veta hur man hanterar tunga saker, hur man river golv och väggar. Då är det bäst att anlita rivningspersonal som kan allt sådant och som kan hantera de stora redskap som krävs för en riktigt bra rivning. Ska man vara petig, och dessutom vilja agera miljövänligt gäller det att rivningspersonalen kan riva på sätt som sparar på själva rivningsmaterialet. Då behöver man vara miljömedveten genom att spara på inredningen för att fräscha upp det och sedan återanvända det.

När allt har rivits ut

Sedan när allt har rivits ut behövs olika slags hantverkare som bygger med nytt, fräscht material.

I badrum

Det behövs både hantverkare som kan kakla, lägga klinker eller plastgolv, våtrumstapet eller måla med våtrumsfärg. Man behöver en snickare som monterar in inredningen, elektriker som drar elen till belysning och eluttag, installerar vitvaror, VVS-montörer som drar vatten- och avloppsrör och andra hantverkare som installerar porslin; handfat, toastol och badkar.

I kök

Här behövs det rörmokare, elektriker, snickare, montörer på liknande sätt som alla ska installera spisar, ugnar, vitvaror, köksskåp och förvaring för matporslin och bestick.

I övriga rum

Där krävs det golvläggare, snickare och målare som kan tapetsera och måla.

Inom industri och produktion

Om du arbetar mot industribranschen, behövs även här olika hantverkare som kan arbeta med produktionen, installera rör, drar el och som klarar av de olika robotar och maskiner som ska fungera. Att erbjuda totalentreprenad innebär att du kan ta ett högre pris, men antingen behöver du då anställa dessa olika hantverkare, eller ha bra kontakter i branschen som du kan leja, eller ge uppdrag. Arbetar du i Storstockholm finns det 1000-tals hantverkare som du kan leja eller anställa. Just Storstockholm är rätt stad eftersom du har så många hantverkare som du har möjlighet att antingen samarbeta med eller anställa. Här kan du läsa mer om fler hantverkare som arbetar i Stockholm på: http://www.hantverkarestockholm.biz.

Learn More

Att arbeta med jordschaktning

Har du ett maskinuthyrningsföretag? Då vet du att det krävs stora maskiner om man ska schakta på en tomt, eller för en väg. Det krävs lite olika maskiner anpassade för olika slags schaktning. Är det en tomt för ett husbygge, eller en ny väg som ska byggas krävs det olika slag av schaktning.

I båda fallen krävs det att man gör en ordentlig inmätning och en noggrann geoanalys innan man sätter igång. Man bör alltid bedöma markens hållbarhet för vägbygget eller husbygget, med för den delen. Särskilt viktigt är dt om man ska bygga på mark som tidigare har legat under vatten, vilket är fallet i stora delar av området kring Östersjön, som för närvarande har en landhöjning på 1 centimeter per decennium.

Inmätningen anger hur stort område som bör schaktas

Ska man göra en riktig schaktning bör man göra en riktig inmätning innan. Som de flesta vet, måste man ha kontroll över hur marken är och ser ut. Som byggherre eller ledare för entreprenaden, vill man inte frakta dit för stora jordmassor, inte heller för lite, eftersom det sinkar arbetet. Att göra noggranna inmätningar är därför bland det bästa som man kan göra.

Anlitar man ett företag för inmätningen får man en tydlig rapport som bildar underlag för beslut om hur vägen eller huset ska byggas. Med rätta analytiska rapporter kan du fatta rätta beslut.

Även jorden här i Norden rör på sig

Många tänker inte på att även marken på våra breddgrader rör på sig. Många är så vana vid att det är i Asien, Turiket, Italien, eller i väst, längs Kaliforniens kust som har jordbävningar, liksom i Japan, Indonesien och Thailand som skakas av kraftiga jordbävningar. Även vi i Sverige har nästan omärkbara, men ändock jordbävningar som göra att marken rör på sig. Vill man veta vad kommande jordbävningar kan åstadkomma just i det område som du planerar att bygga på, är noggranna inmätningar det som kan förutse sådana saker. Det finns svenska företag som arbetar med att göra riktiga inmätningar och som kan ge regelbundna rapporter om marken som man ska bygga på.

Börjar marken röra på sig? Vi kan montera kontrollpunkter och genomföra kontrollmätningar på regelbunden basis. Bygg, anläggningar, ledningar, spår- och vägmiljö – vi kan erbjuda kontrollmätningar inom ett flertal områden.

Överallt där man planerar att bygga konstruktioner, byggnader eller vägar, spår som ska böra tunga fordon eller hus behöver man göra riktiga inmätningar för att säkert veta att marken klarar belastningen. Här kan du läsa mer på http://www.inmätning.com.

Läs mer

Krävs stora maskiner vid markarbeten i Stockholm

När man förbereder marken för ett bostadsbygge gäller det att man har tillgång till de maskiner som krävs för att kunna förbereda marken. Man behöver grävskopor, lastbilar, sprängutrustning och hjullastare för att jämna marken, dra upp vegetation, rötter och flytta på stenar. Ju större komplex, desto större och djupare måste grunden grävas ner i marken för att det ska stå stadigt och inte stjälpa.

Markarbete kräver stora maskiner

Man kan behöva schaktmaskiner som kan schakta vatten- och avlopp. Man behöver grävmaskiner, lastbilar och i övrigt en stor maskinpark för det ändamålet. Sedan behöver man kompetenta förare som kan hantera de stora maskinerna, vilket inte är lätt. Det kanske ser lätt ut att kunna hantera dem, men det är inte det. Och även om man sitter bakom en ratt, hela dagarna och rattar, trycker på olika knappar och flyttar fötterna mellan olika pedaler inne i maskinerna krävs det att man har en god fysik.

Dräneringar kräver också stora maskiner

Dessa maskiner kan även behövas när man ska dränera kring bostadshus. En dränering bör ske åtminstone vart tionde år. Då är det viktigt att kunna hantera en grävmaskin som utför själva arbetet. Det som är viktigt är att se till så att inte grävmaskinen skadar något som ligger nära bostadshuset som ska dräneras. Även stora komplex inne i städerna kan behöva dräneras. Då är det lika viktigt med kompetenta förare av grävmaskiner som kan hantera dem så att inget skadas.

Mark som varit skog kräver stora maskiner

När man ska bereda marken för stora byggnader behövs verkligen stora maskiner som tar ner den skog och vegetation som tidigare funnits på platsen. De senaste åren har det blivit allt viktigare att dessa maskiner inte av misstag eller olycka ger ifrån sig gnistor som kan anlägga skogsbränder. Det har blivit aktuellt sedan de senaste skogsbränderna och som har varit särskilt svåra att släcka.

Säkerheten viktig vid sprängningar i skog

Ska man få ner det som tidigare har varit skog, gäller att man kan spränga på rätt sätt. Det kräver sin kvinna, eller man som kan sin sak. Man måste förbereda sprängningarna på rätt sätt, se till att alla som finns i närheten är säkra och skyddade. Då kan man behöva lägga gigantiska nät över det som sprängs så att inte delar av berg och stenar flyger i luften och orsakar stora skador.

Här kan du läsa mer om du är i behov av rätta maskinerna för markarbete i Stockholm.

Learn More

Behöver du göra balkongrenovering i Stockholm?

De som bor i ett flerfamiljshus, kräver de flesta som är ägare, eller hyresgäster, att det ska finnas en balkong. Det är enbart i de flesta, äldre hus som byggdes före 1950-talet som saknar balkonger i anslutning till bostäderna. På den tiden då de huset byggdes hade man inte det behovet att kunna sitta utomhus och äta, eller sitta ute när man ville det.

De balkonger vi ser idag, är alla byggda under eller efter 1950-talet. Fram till 1960-talet, byggde man relativt små balkonger, som mest fick utseendet som små lådor utanpå fasaderna. Efter 1960-talet och fram till i våra dagar är balkongerna bra mycket större. En del som hål i fasaden; alltså som grottor i fasaden, och ger ingen fläkt in på balkongen då fasaden utgör väggar och tak till balkongerna. De balkongerna är bara som hål i fasaden men med ett balkongräcke.

När du behöver en renovering av balkongerna

Balkonger, liksom övriga delar av fasaden blir ju utsliten. Istället för att låta balkongerna förfalla är det bättre att renovera dem. De är ovärderliga för alla som värdesätter möjligheten att sitta utomhus och äta, vila eller som bara vill koppla av på en balkong. Många använder sin balkong som ett andra vardagsrum. Det finns till och med de som sover på balkongerna när vädret så tillåter. Det är ingen dum idé att göra det. Ingen annan gång får man lungorna fulla med frisk luft som när man sover på balkongen.

De flesta balkonger är byggda i betong och ska man måla om bör man alltså hålla sig till betongfärg. Många passar på att byta ut balkongräckena då de ofta blir missfärgade. Avgaser och andra utsläpp i storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö förstör färg och material. Dessutom fäster algerna sig på utsidan av balkongen. De blir lätt gröna och otroligt missfärgade av alger i luften.

Renovera balkongen så den blir som ny

Att renovera balkongen gör otrolig mycket för fasaden. Den blir som ny. Däremot rekommenderar vi att passa på att renovera hela fasaden inklusive balkonger när man ändå smäller upp byggnadsställningar. Det kostar inte så mycket mer att passa på att renovera hela fasaden när man renoverar balkongerna. Och när man renoverar hela fasaden, höjer man enkelt värdet på fastigheten. Det bör alla fastighetsägare ta fasta på och renovera mera. Du som är fastighetsägare letar efter ett kompetent företag som kan renovera balkonger. Här kan du läsa mer om balkongrenoveringar i Stockholm.

Läs mer

Så får du snurr på företagandet

Har du ett nystartat företag? Har du suttit med världens bästa affärsidé och tänker att det är bara att köra. Riktar du in dig på byggandet, är det helt rätt bransch. Det byggs om aldrig förr. Och ingen ser att det behovet kommer att minska de närmaste 10 åren. Inom byggbranschen ser man också stora kostnader, vilket ger en bra intäkt.

Ett bygge fungera lite som ett dominospel

Det är dock så att det är många saker att arbeta med, som ett dominospel för att ett bygge ska fungera så bara som möjligt. Det behövs fler olika aktörer. Har man inte planerat för det blir det stopp på bygget, vilket kostar dig som har ett eget byggföretag massor med pengar. Ibland händer det att stora byggen bara står stilla för att de som har planerat bygget har tänkt helt åt skogen. Även om hantverkarna finns på plats, kan det saknas det rätta byggmaterialet. Varje dag som bygget inte blir av, kostar flera tusentals kronor i missade intäkter. Därför är rätt planering a och o för att få snurr på bygget. Ska du bygga en fastighet på en ny tomt är det olika, viktiga saker som man bör tänka på innan man anlitar företag.

Detta bör du tänka på som byggföretag

  1. Schaktning och förarbete med väg och tomt. Innan man kan påbörja bygget av till exempel ett flerfamiljshus bör man förbereda med att bygga en väg, husgrund och innergård/trädgård.
  2. Transportering av byggmaterial. För att kunna börja med bygget gäller det att allt byggmaterial transporteras till platsen i rätt tid. För att det ska kunna transporteras i rätt tid gäller det att det beställs i tid så att det alltid finns till hands just när byggjobbarna behöver det.
  3. Själva byggarbetet pågår. Antingen behövs byggstädning under tiden dom själva byggarbetet pågår, eller när byggarbetet har avslutats.
  4. Byggstädning. Att det hålls rent på byggarbetsplatsen är viktigt under tiden som byggarbetet pågår. Antingen håller byggjobbarna det rent eller så anlitar man ett företag som kommer och byggstädar.
  5. Inredning. Innan man kan påbörja arbetet med inredningen gäller det att man har städat noga, så att man inte bygger in allt damm. Allt skräp från överblivet byggmaterial måste avlägsnas innan man kan påbörja arbetet med inredningen.
  6. Byggstädning. Byggstädningen är minst lika viktig för slutfinishen som själva arbetet med bygget. Ser det inte bra ut, kan de som har anlitat byggföretaget bli missnöjda. Att hålla städat under och efter bygget är mycket viktigt.
  7. Plantering och slutarbetet med innergård och parkering. Till sist gäller det att få området kring den nya fastigheten att se hemtrevlig ut och inbjudande så att människor vill flytta in. Det är ju ändå de som står för finansieringen av bygget och som betalar byggarbetare, byggstädare, schaktningspersonalen och transportarbetarna.

Läs mer om byggstädning i Stockholm på: byggstädningstockholm.biz.

Learn More

När du behöver en rörmokare

Har du behov av en duktig rörmokare? Som arbetar i Stockholm? Då vet vi en som är mycket erfaren och som finns i Stockholm. De är vana vid all slags VVS-arbeten, både för stora företag och privatpersoner, som bara har en läckande blandare, eller som vill slänga ut sitt badkar och installera en dusch i stället. De har även erfarenhet av stora arbeten som innefattar omständliga och avancerade planeringar av rör och rörsystem. De tar på sig alla slags arbeten som har med rördragningar att göra. De som arbetar där har utbildning och erforderliga certifieringar.

VVS-montörer behövs till mycket

Man kan även behöva VVS-montörer för installering av vitvaror, såsom tvättmaskiner, torktumlare, diskmaskiner och liknande. Det samma gäller installering av ventiler, vilka är särskilt viktiga vid fuktiga rum som både kök och badrum kan vara. Utan ventiler blir det stor risk för att fukten ger grogrund för fukt och därmed mögelskador i hus. Vikten av riktiga ventiler kan inte nog betonas. Allra bäst är de ventiler som är automatiserade och som värmer, eller kyler ner utomhusluften innan den sug in i bostaden. De kan spara elräkningarna med flera 1000-tals kronor. Särskilt om det är så att uppvärmningen av bostaden är den största utgiftsposten.

Rör, ventiler och blandare är alla viktiga funktioner

Det är viktigt med bra rör, ventiler och blandare av hög kvalitet i bostäder för att de ska fungera som de ska. Har man gamla rör som riskerar att springa läck, kan det leda till fukt- och mögelskador. Om nu något sådant skulle hända, innebär det att du måste riva ut allt, låta avfuktare avfukta allt som har skadats av vattnet och fukten, och lägga in helt ny inredning; nya rör, nya golv och väggar. Är det så att du inte känner till någon som är duktig på VVS och som tar bra priser och som är erfarna, kan ge kreativa lösningar på VVS-montage och liknande kan du googla rörmokare Stockholm för att få tag i någon som kan utföra det som du önskar.

Nya material till våtrum

Numera finns det mycket nya material som passar alldeles utmärkt till alla slags våtrum som man kan behöva i kök och badrum. Är det så att du bara vill ha en ny färg i köket eller badrummet kan du måla med våtrumsfärg. Vill du tapetsera, går det lika bra då det finns våtrumstapeter som håller mot vätan. Att inreda med trä är heller ingen dum idé. Trä håller mycket bra mot väta, det är nämligen behandlingen av träet som avgör om det fungerar i våtrum eller inte.

Läs mer

När du behöver en pålitlig elektrikerfirma

Arbetar du i byggbranschen? Om man erbjuder totalentreprenad behöver man ofta ha bra kontakter med andra hantverkare och andra företag inom byggbranschen. Framför allt när man bygger nytt behöver man en bra elektriker som tar hand om resten av bygget när det är dags att dra elen till all inredning. Arbetar man i Stockholm finns det minst 1.300 elektrikerfirmor att välja mellan. Vilken av dem ska man välja?

Varför inte välja den som är mest pålitlig?

Om man är ambitiös byggare, vill man alltid erbjuda det bästa möjliga bygget. Då är alla led viktiga. Det hjälper inte om själva stommen är riktigt byggd, med hänsyn till alla byggregler, om den sista biten inte fungerar för dem som ska flytta in. Alla delar måste fungera för att kunderna ska bli nöjda. Har man lovat en totalentreprenad vill man kunna visa på bästa möjliga resultat. Välj en elektrikerfirma som har erfarenhet av många byggen, så att du som driver byggfirman kan vara lugn över att det är bäst firma som drar elen.

Alltfler bostäder använder alltmer el

Det är så inne nu med helt automatiserade bostäder. Det kräver att man installerar elen på ett smart sätt. Varje elektriker väljer att lösa det på olika sätt. Är man den som ska flytta in i den nya bostaden vill man bli positivt överraskad och få en snillrik och annorlunda ellösning. Då kan det vara mycket värt att få tag i en firma med elektriker som är kompetenta, kan tänka i nya banor, som lyssnar och är lyhörda. Ibland kan man ha synpunkter på det som byggs, även om man inte är fackman. Då är det viktigt att omgärda sig med hantverkare som också kan tänka i nya banor. Har du som byggherre till exempel en idé, arkitekten en annan, inredaren en tredje, är det viktigt med elektriker som kan komma med en lösning som alla blir nöjda med, och inte tycker det är jobbigt när andra har synpunkter på hur de ska sköta sitt jobb. Har man i stället öppet sinne, kan man utvecklas även som elektriker.

Anlita detta bolag i Bromma

Stockholm är den stad i Sverige där de flesta byggen äger rum. Det är inte så konstigt eftersom det är den störst staden i landet. Behovet av elektriker är inte oväntat som störst i den kungliga huvudstaden. När du ska välja samarbetspartner som också är elektriker, prova detta företag. De är kreativa, öppna för nya förslag och vill arbeta ambitiöst med el.

Learn More

Utemiljön lika viktig som innemiljön?

Många gånger kan man slås av hus som egentligen är riktigt fina men som står mitt ute på en leråker – mer eller mindre. Ofta är det nybyggda hus som bara står på en leråker, mer eller mindre bokstavligt. Ser man ett sådant hus, kan man undra om pengarna tog slut för husägarna, precis när det var dags att arbeta med tomten runt huset. Då kan vi rekommendera att räkna med bygget av tomten, precis på samma sätt som man räknar med bygget av huset. Även utemiljön är viktig för att det ska bli ett riktigt hem.

Vi har ju alltmer en utekultur, om man jämför med för 100 år sedan. Man satt ute på sin höjd under eftermiddagskaffet. Idag sitter vi ju i trädgården så gott som hela dagarna. Vi möblerar mer utomhus och tar ut de möbler som önskar sitta eller ligga på.

Gräsmatta

En gräsmatta på en ny tomt är nästan obligatoriskt, eller hur? En gräsmatta gör otroligt mycket för att göra tomten inbjudande och se fin ut. Den gör hela tomten mycket mjukare och bjuder in till umgänge. Den rundar och minskar alla kantigheter som kan göra tomten ful. Har man bara en gräsmatta får man ett snyggare utseende även på huset.

Stenläggning

En stenläggning är fint och som kan bli en snygg konstrast till gräsmattan. Har man dessutom blommor och rabatter kan stenarna utgöra avgränsare mellan gräsmatta och gångar. Man kan även göra en mur med stenar runt tomten. Då får man en avgränsare som är underhållsfri. Med åren blir det fint med grön mossa på stenarna.

Terass

Man kan även bygga en fin terass av stenar. Det finns natursten som blir riktigt snyggt som terass utanför huset. Antingen kan man använda granit som ger en grå nyans eller kalkstenar som bildar en ljusare terass. Finns det höjdskillnader på tomten kan man behöva bygga trappa. En tomt med stora höjdskillnader gör tomten mer levande och det kan man ta vara på, på olika sätt.

Anlita proffsen till marken och tomten

Det är sällan som lekmän har erfarenheten för att gräva själv och kunna beräkna schaktmängden som behövs för att göra en snygg trädgård. Dessutom behöver man stora maskiner, som gör i ordning tomten på en dag. Skulle man göra det själv kan det ta månader, och skadade ryggar. Då är det bättre att vara rädd om ryggarna och anlita en firma som kan ta sig an markentreprenaden. Läs mer om en firma som tar på sig att utföra markentreprenader på: http://www.markentreprenadstockholm.se.

Läs mer