Blogg

Så får du tag i duktiga hantverkare för fönsterbyte i Stockholm

Vi förutsätter att du har ett eget företag inom byggsektorn och kanske är det så att du behöver bra hantverkare som kan utföra lite olika slags hantverksjobb åt dig. Du kanske har ett företag som erbjuder totalentreprenader för dina kunder? Antingen har du anställda som har de olika kompetenser som krävs för att kunna erbjuda hela paletten av hantverkare som krävs för att kunna slutföra ett bygge, eller så kanske du söker efter företag som snabbt kan utföra de tjänster som du behöver.

Fördelar och nackdelar att anställa

Anställer du folk, innebär det ju, som alltid att man har tillräckligt med arbete så att man har möjlighet att betala lön och arbetsgivaravgifter för sina anställda. Är man osäker på den saken är det ganska riskabelt att anställa folk. Ser man däremot att arbeten verkligen trillar in, är det ju inte så stor sak att anställa de som man vill knyta till företaget. En trygghet att anställa är att du alltid vet att de är tillgängliga när du som har företaget behöver dem. Har du löpande arbeten där de behövs, vet du att de plötsligt inte har hoppat på något annat arbete. De är då lojala mot dig och arbetar enbart för sig.

Skaffa hantverkare för fönsterbyte

Är det så att du behöver hantverkare som snabbt kan rycka ut för ett fönsterbyte, kan vi gott och väl rekommendera detta hantverksföretag för ett fönsterbyte ute hos kund. Har du ett behov av att knyta  ett antal hantverkare som är duktiga på fönsterbyte till ditt företag är det bra att hålla koll på vilka hantverkare det finns som är erfarna på det området. Många kunder har insett fördelarna med att göra ett fönsterbyte på sina fasader. Fönster har verkligen genomgått en utveckling och man har utvecklat produkterna med flera olika funktioner som ska täcka de olika behov som man kan ha som hus- och villaägare.

Så hittar du hantverkare som utför fönsterbyten i Stockholm

Googla ”fönsterbyte Stockholm” så får du namn på några sådana som arbetar med fönsterbyten i Stockholm. Ta kontakt och fråga om hur de arbetar, hur de får sina kunder och om de är intresserade av att arbeta med totalentreprenader i Stockholm. Det finns ju hantverkare som har specialiserat sig på fönsterbyten och har sin mesta kompetens på området när det kommer till fönster. Just när det kommer till de nya fönster som finns på marknaden är det viktigt med hantverkare som kan de produkterna och kan ge bra råd och som samtidigt är duktiga på att sälja in fönster med de nya och moderna funktioner som finns.

Learn More

När du behöver ett kompetent byggföretag

Har du ett bygge på gång, och arbetar i Stockholm är det ju bland det viktigaste att du får tag i rätt byggarbetare. Förutom det finansiella är det hantverkarna som utgör den viktigaste ingrediensen för att ett bygge ska bli bra. Ett bygge innehåller flera led när de olika delarna ska finnas på plats för att det ska fungera och gå framåt. När det kommer till Stockholm är det där de flesta byggen och byggarbetarna finns, vilket är helt förklarligt då staden ju är den största i landet.

Så många som över 8.000, närmare 9.000 byggföretag tävlar om och konkurrerar om byggjobben i  Stockholm. Så vilket företag ska du välja? Ska du enbart välja de mest kända byggföretagen som Skanska, eller PEAB, eller anlita ett mindre byggföretag, som är minst lika erfaret men inte  tillhör en så stor koncern eller har samma finansiella muskler bakom sig. Kan man och vågar man anlita även det mindre byggföretaget för det bygge som du planerar?

Om den personliga kontakten och rådgivningen är viktig för dig är det bättre med det mindre företaget. Ett stort företag är bara intresserade av stora byggen och har sällan det intresset som kanske krävs för det mindre bygget och den personliga servicen. Det mindre företaget kan vara tillgänglig på ett helt annat sätt för dina frågor och funderingar.

Det mindre företaget kan anpassa sig till dina önskemål och är flexibla på annat sätt än ett stort. Även priserna är bättre när det kommer till det mindre företaget än det stora. Här listar vi några av de fördelar som ett mindre byggföretag ger än det större:

  1. Bemötandet – att hålla kontakten med det mindre företaget innebär att du får mer service för pengarna. De kan bemöta dig på annat sätt när de har färre kunder och kan på det sättet ge ett mer personligt bemötande.
  2. Tillgängligheten – ett mindre företag har tid att vara mer tillgängliga än ett stort. I och med att de har färre kunder och mindre byggen gör det att de har möjligheten att vara tillgängliga på annat sätt än de större företagen.
  3. Rådgivning – på samma sätt som de har möjligheten att ge en mer personlig service har de möjligheten att engagera sig mer i enskilda kunder, och kan ge mer råd och tips just till dig som kund.
  4. Priserna – priserna är bättre eftersom de stora byggfirmorna har möjlighet att ta högre priser.

Läs mer om byggfirma i Stockholm på: byggfirmastockholm.biz.

Läs mer

När du behöver personal inom bygg

Tänk att man faktiskt kan hyra personal på samma sätt som du hyr maskiner. När du saknar tillräckligt med personal på grund av förkylningar, sjukdomar, föräldraledigheter och andra orsaker, som alltid händer, då kan du googla personaluthyrning inom bygg i Stockholm. Googlar du de sökorden bör du få tag i alla som kan hjälpa till med personaluthyrning inom byggsektorn i Stockholm. Är det inte i  Stockholm som du behöver det, då skriver du helt enkelt in den ort där du behöver det.

Bemanningsföretag som matchar personal mot behov

Är det så att du behöver personal som kan hantverket inom snickerier, målerier, plattsättning, rivning, som kan städa, maskinister och ingenjörer inom drift och underhåll eller vanliga byggjobbare inom mark och plattsättning. Har du endast några dagars, veckors eller månaders behov av tillfällig personal har du möjlighet att anlita ett bolag som sänder dig rätt hantverkare som kan hoppa in för den som behöver få vara hemma av olika anledningar.

Därför är ett bemanningsföretag bra

Som företagare kan det vara svårt att hitta personal som bara kan komma in på kort tid ch som du inte behöver anställa eller ge arbete till när väl den andra personen kommer tillbaka till jobbet. Anlitar du ett bamnningsföretag vet du att du slipper arbetsgivaransvaret för den period när du inte längre behöver den hantverkarens tjänster. Skulle det Sedna visa sig att du behöver just en specifik hantverkare fortsatt, efter vikariatets slut, kan du få hjälp även med rekrytering. Många bemanningsföretag arbetar för att personalen på sikt ska få nytt jobb.

Med hjälp av bemanningsföretag får fler jobb

Ett bemanningsföretag hjälper även till rent samhällsekonomiskt, på det sättet att de lättare kan ta in ny personal som inte har så mycket erfarenhet, eller inte ännu kan svenska så bra. De får arbete under kort tid, då kraven på tal eller erfarenhet inte är så stort. Däremot kan de ha mycket erfarenhet av själva arbetet, men i något annat land än i Sverige.

Många arbetsgivare kan tveka inför att anställa sådan personal då de kan känna sig tvungna att fortsätta förse dem med arbete under längre tid och kanske å grund av kulturskillnader inte vågar anställa dem med de krav som följer med en anställning i form av LAS – lagen om anställningsskydd. Lagen gör att arbetsgivare tvekar att anställa någon som de inte är så säkra på. De kanske ännu inte har hunnit arbeta så lång tid i Sverige och för arbetsgivare kan de kännas som osäkra kort. Då är ett bemanningsföretag bästa chansen att komma ut på arbetsmarknaden. Kraven är inte stora och fungerar inte personen på arbetsplatsen, behöver den personen inte stanna kvar där. En win-win-situation för alla.

Learn More

Nya besiktningsregler kan förbjuda 100-tals traktorer att köra på vägarna

EU vill som bekant bestämma en hel del om det mesta när det kommer till transportfrågor, bilar, konsumtion, varor och produkter. Det samma gäller även de traktorer som vi använder ute på landsbygden och i städerna. EU har velat klassificera traktorerna och ange vilka hastigheter som de får köras i. Traktorer som klassas som A får endast köras i 40 kilometer i timmen medan en traktor klass B inte får köras i mer än 50 kilometer i timmen, även om transmissionen skulle tillåta en sådan sak.

Alla A- och B-traktorer måste besiktigas

Dessutom är det krav på kontrollbesiktningar på A-traktorer, skriver sajten 24kristianstad.se. Traktorerna måste ju besiktigas, liksom andra fordon som rör sig på våra vägar, om än i 40, eller 50 kilometer i timmen. Besiktningsreglerna innebär att om det finns någon lastbil, eller vanlig bil som är ombyggd till en traktor, så måste den även besiktigas på samma sätt som alla A-traktorer.

– I dagsläget vet vi att det finns A-traktorer på våra vägar som inte är trafiksäkra. När dessa fordon nu behöver besiktas hoppas vi att den situationen ska upphöra, säger Anders Gunneriusson på Transportstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Besiktningarna utförs på olika håll

– Nu ska även A-traktorer kontrollbesiktigas, och anledningen till att man inför detta är att man vill öka trafiksäkerheten sade Magnus Sjönnebring på Transportstyrelsen till tidningen Lantbrukets Affärstidning.

Även B-traktorer måste besiktigas på samma sätt som A-traktorer och B-traktorerna har hårdare krav på sig för att de ska anses som tillräckligt säkra på vägarna. B-traktorerna ska kontrollbesiktas hos särskilda besiktningskontroller och  A-traktorerna kan besiktigas i vilket  företag som helst som besiktigar personbilar.

Olika krav på A- och B-traktorerna

B-traktornerna får hårdare krav på sig än förut. Bland annat ska B-traktorernas skärmar täcka mer av traktorernas framhjul och framaxeln ska ha fjädring.  Det för att B-traktorerna ska ha bättre styrning, vilket ska ge en bättre vägkänsla. Om traktorn har släpvagnsbroms ska bromsen kunna bromsa i olika grad och bromspedalerna vara försedda med en slags sensor.

De nya kraven har inneburit nya regler

Eftersom alla A- och B-traktorer måste besiktigas inom en period på 2 år efter att man gjorde den senaste besiktningen har flera 100-tals traktorer fått körförbud, enligt svt.se. Det menar de beror på att anpassningen till EU-lagstiftningen har orsakat flera 100-tals traktorer har fått körförbud, om de inte snarast besiktigas i rätt kontrollbesiktning.

En annan anpassning till EU-direktivet om landets traktorer är den att man numera måste inneha ett B-körkort för att få köra den. Om det inte är så att man kör på ett inhägnat fält.

Läs mer

Traktor Power är tidningen för traktornördar

Det går bra för tidningen Traktor Power, åtminstone om man ska tro Kenneth Fransson, chefredaktör på tidningen Resume, som ojar sig över att tidningarna säger sig ”inte ha råd” med frilansar, eller frilansprojekt. Liksom tidningen Traktor Power består många andra magasin och tidskrifter av 3-5 medarbetare som producerar otroliga mängder mer nyheter, filmklipp och material som publiceras på allehanda sociala medier.

På tidningen Traktor Power ägnar sig redaktionen åt att producera filmklipp som de varje dag lägger ut på Facebook, Instagram, Snapchat, de producerar 14 numer av tidningen, producerar ett ebb-TV-magasin varannan vecka, redigerar, säljer och ger ut DVD-filmer med klipp som deras läsare har sänt till redaktionen.

Tidningsredaktionen består av journalister som älskar traktorer

Man kan lugnt säga att redaktionen består av journalister som brinner för traktorer och som (verkar det som) gillar traktorer. Ska man komma upp i en så stor utgivet material då bör man brinna för traktorer och gilla sitt arbete. Annars har man sedan länge bränt ut sig och sysslar med annat. Tidningen ägdes till en början av LRF (Lantmännens Riks Förening) men ägs nu av Svenska medier, har 22.000 besökare per vecka och 20.000 stor upplaga och 68.000 följare på Instagram. De arrangerar även event i Målilla Traktor Power Weekend, som drog 5.000 traktorälskare för 2 år sedan.

Vid tidningens födelse fanns ingen traktortidning

När tidningen Traktor Power startade 2003 fanns det ingen tidningar som enbart handlade om traktorer. 2013 fanns det 3 tidningar.

– Traktorer är ett stort intresse för många. Och det är en grupp som gärna vill känna att de är en del av någonting. Det är det som är tidningens själ; läser man Traktor Power är man en del av traktorvärlden i Sverige, sade Kenneth Fransson till tidningen Transportarbetaren.

Traktor Power drar manliga läsare

Det positiva och lite annorlunda med tidningen Traktor Power är den att den starkt attraherar manliga läsare, som annars inte läser tidningar eller böcker. Det är antagligen tidningar, magasin och böcker, som liksom tidningen Traktor Power har ett innehåll som lockar de manliga läsarna. Och det är inte bara sådana som själva äger traktorer, utan även andra som mer eller mindre direkt har någon anknytning till jord, skog och entreprenad. Antingen arbetar de i själva traktorbranschen eller så har de någon närstående som äger och kör en traktor.

– De kanske kör lastbil själva, men deras far eller bror har en skogsfastighet. Det är jättevanligt.

Men så många som 40 procent har ingen direkt koppling till traktorer. Däremot är intresset stort för motorer och teknik. Och de flesta läsarna följer tidningens innehåll via webben, sociala medier och ger de invigda en känsla av att tillhöra ”klubben”.

Learn More