Blogg

När du behöver gräva på tomten

Att gräva på tomten kan innebära mycket arbete, och ofta innebär det mer arbete än vad man från början har räknat med. Om det är så att du vill gräva ett dike någonstans på tomten, eller vill dränera runt huset, är det bäst att anlita en professionell schaktningsfirma. De är erfarna när det kommer till att hantera stora maskiner såsom en grävmaskin. Ska du hantera en stor grävmaskin i närheten av ditt hus, eller nära bilen är risken stor att du åstadkommer en irreparabel skada på hus och bilen, om du inte har gjort det förut någon gång.

Dränera tomten regelbundet

Dränera tomten är nödvändiga om din tomt är nedanför ett stort berg, eller i närheten av en skog. Även om träden i en skog är duktiga på att suga upp nederbörd som kommer rinnande nerför skogen, innehåller den mycket fukt som kan skada din tomt och ditt hus. Har man då ett hus i närheten av områden som kan samla vatten är det stor risk för att även huset kan drabbas av fukt. Då är en dränering kring huset det enda rätta för att komma till rätta med fukten.

Planera dräneringen innan

När du sedan har dränerat kring huset, är det viktigt att göra en besiktning av både tomt och hus. Då är det viktigt att planera dräneringen, innan man sätter igång. Det kan finnas särskilt känsliga planteringar kring huset som man kanske ska flytta på innan man börjar gräva och skadar växternas rötter. Det är också bra att tänka på att inte ha växter som växer för nära huset. Plantor vill ha vatten och kan binda vatten i jorden, men få människor tänker på att rötter även ser till att det bildas vatten i jorden där de är planterade. Ibland kan rötter även till och med skada huset, särskilt rör som ligger nergrävda och som ska leda till huset. Då kan riktigt starka rötter till och med skada rör. Plantera därför växter; buskar och träd flera meter från din villa för att vara säker på att växter och plantering inte skadar husgrunden på något sätt.

Behöver du dränering i Stockholm? Fortsätt läsa här genom att klicka på: http://www.stockholmdränering.se.

Learn More

Renovera rätt väg att gå

Du är väl medveten om vilken skillnad som du gör när du i stället för att slänga, köpa nytt, låter renovera fönster i stället? Det gäller alla slags material som du behöver, och inom hela livets olika områden. Den dagen är snart slut, när vi levde av konsumism. Under 1990-talet fördes det en politik i Sverige som byggde på konsumism. Lågkonjunkturen skulle avhjälpas genom att studera och konsumera. Ju mer vi konsumerade, desto bättre för vår samhällsekonomi. 

Konsumismen gjordes till lösningar för ekonomin

Först arbeta, få lön och sedan konsumera, vilket gav andra arbete, lön och sedan konsumtion. SÅ skulle hela ekonomin tuffa på i Sverige och i alla andra länder. Konsumismen skulle ta oss ur vår låga levnadsstandard och höja vår levnadsnivå. På samma sätt tänkte man och agerade man i andra länder. Tills klimatet ballade ur och medeltemperaturen i världen höjdes till vansinniga och farliga höjder.

Viktigt med miljövänlig utveckling

Konsumismen ledde oss hit och plötsligt ska vi ta oss ur den. Miljöforskarna har försökt tala om för oss vad som händer när jordens medeltemperatur höjs med flera grader. Vi får höjda havsnivåer, flera starka och farliga stormar, orkaner och våldsammare väder. Våra hav fylls snabbt av plast som korkar igen livet för fiskarna. Utan fisk i haven dör även resten av livet ut. Maten blir en bristvara och de som är fattiga i världen lever ännu mer utsatt. De som är rika blir rikare och kan fortsätta som om inget har hänt, tills vädret straffar även dem.

Nödvändigt vända trenden

Att vända skutan rätt är svårt men nödvändigt. Det kommer att krävas ett annat sätt att leva, av oss alla. Även politikerna som är de som måste fatta de svåra men nödvändiga besluten. Att ställa om hela det sätt som vi lärt oss att leva kräver stora förändringar, som konsumenterna ensamma inte kommer att klara av. Om vi inte börjar redan nu och i stor omfattning. Eller så tar vi ett steg i taget. Det är i alla fall bättre än ingenting.

Renovera och återvinna lösningen

Så vad är det som vi bör göra annorlunda? Att inte enbart konsumera är en bra början. Allt börjar med våra tankar, som leder till handlingar. Väljer vi att agera annorlunda påverkar vi vårt samhälle. Vi påverkar företagen som märker om försäljningen av färdiga fönster går ner och företagen som arbetar med återvinning och återanvändning går upp och ser en ökad efterfrågan. Ja, då har man åstadkommit en förändring och vi tror att det är rätt väg att gå.

Vill du hellre renovera än köpa nytt, till exempel göra en fönsterrenovering i Stockholm? Läs då mer på: http://www.fönsterrenoveringstockholm.com.

Läs mer

Så kan du serva alla dina maskiner och bilar

När det är dags för jul och efter längtan ledighet, är det dags att se över maskinerna, bilarna och hela den mekaniska park som man har. Det är viktigt att serva bilarna regelbundet. Särskilt på vintern när det mesta sliter mycket på bilarna. Saltet som finns på vägarna mot halkan, gör mycket skada på bilarna och utsätter dem för risken för rost. 

De blir även utsatt för både kyla och nederbörd. Inga bilar ska egentligen behöva användas på vintrarna. Ju kallare desto svårare för bilen. Då behöver den all slags skydd som du bara kan ge den. Så här gör du för att serva dina bilar.

  • Kontrollera alltid motoroljan
  • Tanka bilarna (eller ladda dem)
  • Tvätta bilarna, inifrån och ut, ovanifrån och ner
  • Ta en titt under bilen
  • Ge bilen en lackförsegling
  • Ge underredet på bilen ett rostskydd

Gör en keramisk lackförsegling på din bil.  Det är inte svårt om du har skyddsdräkt och sprutmaskiner som du kan spruta på lacken på din bil. Innan det måste du ju tejpa för alla fönster, dörrhandtag, speglar, däck och annat som inte ska lackförseglas. Eller så kan du efter att du har rengjort bilen, polera in bilen med keramisk lackförsegling. Då gör du så att den håller och du inte behöver tvätta den lika ofta. Läs mer om keramisk lackförsegling på: http://www.lackförsegling.nu.

Learn More

Rädda dina gamla fönster

På det stora hela så står vi inför ett vägskäl gällande konsumtion kontra vår miljö. Har vi råd att fortsätta konsumera och därmed bidra till den globala uppvärmningen och konsekvenserna denna kommer att föra med sig eller måste vi börja tänka om? Det senare går att göra på gräsrotsnivå och där man kanske avstår från kött några dagar i veckan, där vi ställer bilen i garaget och cyklar eller går de kortare sträckorna eller att vi, som sagt, börjar konsumera lite mindre. Det senare innebär att vi måste ändra vårt sätt att tänka.

Nummer ett: köper man saker av bättre kvalitet så får man längre hållbarhet. Sant är att mycket av den konsumtion man ser idag – Ali Baba och exempelvis Wish – bidrar till den globala uppvärmningen och att det mesta vi köper där är att anse som rent skräp som håller enbart en kortare period. Är det värt att frakta någon plastleksak från Kina bara för att du ska tjäna några kronor då leksaken i fråga dessutom inte ens håller längre än någon månad? är det då inte bättre att köpa en rejäl leksak till barnen; en leksak som du vet kommer att hålla och och stå emot tidens tand? God kvalitet kostar – men det är alltid något man tjänar på i längden.

Nummer två: Vi måste inse att saker går att laga igen. Om någonting går sönder idag så åker det direkt på tippen. Det gäller såväl kläder som elektronik, inredning, skor och detaljer på huset. Om du har ett hus i Stockholm vars fönster ser slitna och otäta ut så kommer du förmodligen att köpa nya – du har inte en tanke på att genomföra en fönsterrenovering. Detsamma gäller trägolvet i vardagsrummet; är det nött, livlöst och fullt av sprickor eller ojämnheter så byter man golv istället för att undersöka möjligheterna som finns i att kanske genomföra en golvslipning.

Vad hände med alla skräddare, vart tog alla skomakare vägen och var finns företaget i Stockholm som erbjuder en prisvärd fönsterrenovering? Svaret är att de fortfarande finns där, men att den minskade efterfrågan har gjort att dessa företag och yrkesgrupper minskat rejält i omfattning. Kan vi ändra vårt tänk så är det också troligt att dessa åter får ett uppsving i takt med att efterfrågan av deras tjänster återkommer.

Fönsterrenovering – billigare och bättre för miljön

Om man ser till en golvslipning och en fönsterrenovering så handlar det om att bevara och ta tillvara på äldre byggnadstekniker också. Dessa går – som vid en fönsterrenovering – att kombinera med de krav vi har idag. Där kan man exempelvis byta ut glaset mot glas med bättre isoleringsförmåga och därigenom få bättre inomhusmiljö och lägre kostnader för uppvärmning av huset i Stockholm.

En golvslipning handlar om att man tar tillvara på ett äldre hantverk och att man – för ett billigare pris – får mer golv för pengarna. Ett äldre trägolv har en själ och en personlighet som exempelvis ett laminatgolv aldrig kommer att få. Precis som ett träfönster aldrig – fullt ut – kan ersättas av ett plastfönster. Finns det möjlighet att renovera och reparera så ska man ta tillvara på den möjligheten. Både för sin egen och för miljöns skull. Läs mer om fönsterrenovering här.

Läs mer

Behöver du fukta av ett hus?

Arbetar du med renoveringar? Ibland kan man som renoveringsföretag stöta på fukt och andra sanitära problem. Det gäller att utbilda sin personal så att de lär sig hitta tecken på antingen fuktproblem eller andra skador, som av skadedjur, när de river i hus. Det finns några problem som det gäller att rivningshantverkare känner till och känner igen när de ser vad det är. Vi listar några av dem här.

Radon

Radon är tyvärr det ämne som är svårast att känna igen, då den inte syns eller luktar. Du kan inte känna smaken av den eller hitta den med blotta ögat. Däremot om du kommer till ett hus som är byggt mellan åren 1930-1980, bör du vara medveten om att det är stor risk att det finns radon både i blåbetong som kan finans i huset, i isoleringsmaterialet, under tapeter och mellan vägg och golv. Man bör alltid vara uppmärksam på isoleringsmaterialet och ta en mätare till platsen som kan fastställa om det finns radon i huset.

Asbest

Asbest är egentligen på samma sätt svårt att på egen hand fastställa om det finns i det hus som man ska riva i. Däremot bör man vara medvetne att det i hus som är byggda mellan 1940-1982 finns risk för stora mängder asbest. Vet man att huset är byggt mellan de åren, bör man ta dit någon som kommer och sanerar huset från asbesten. Särskilt gäller detta om huset har eternitskivor på fasaden. Men även inomhus kan det finnas isoleringsmaterial som är gjort av asbest, då man tyckte det var ett så praktiskt byggmaterial och som inte var så lättantändligt.

Fukt och mögel

Annat som kan vara farligt att andas in och som kan ge allvarliga hälsoproblem, är mögel och svampsporer. Många fuktskador brukar ge sig till känna som svarta prickar på väggar, golv eller i taket. Man kan få kondens på stängda utrymmen, som på vinden eller i källaren. Man kan se det på puts som ramlar av fasaden eller inomhus. Det kan lukta fuktigt, eller som fuktig jord, men det är inte alltid som fukten luktar, så det är inget säkert tecken.

Så bör du göra med fukten

Om det är fastställt att det är ett fuktdrabbat hus som du arbetar i, bör du hyra en avfuktare, be en sanitetsfirma komma och ta bort allt mögel, innan du kan göra något annat. Det är nämligen farligt  för en lekman att göra något åt fukten på egen hand.

Learn More

Bra inomhusmiljö i alla hem

Vi har rätt att ställa krav på miljön inomhus. Detta oavsett om det handlar om bostaden, om arbetsplatsen eller om att vistas i ett bibliotek, på ett sjukhus eller i en idrottshall. Detsamma gäller naturligtvis för skolor och förskolor också. Med god miljö menas att man inte ska riskera att bli sjuk och att man ska kunna hålla koncentrationen uppe under en hel dag; något som i sin tur leder oss till en viktig ingrediens i form av ventilationen.

Det ventilationssystem som finns i en fastighet ska fungera och det ska fylla alla funktioner, nå de krav- och leva upp till de gällande föreskrifterna som finns. Om så inte är fallet så måste man vidta åtgärder i syfte att förbättra inomhusmiljön.

Åtgärder som kan innebära ett byte av ventilationssystem eller reparationer och uppdateringar av det befintliga. Hur vet man då att detta ska ske? I Sverige finns det krav på en OVK besiktning.

En OVK besiktning ger tydliga svar

Sedan 1991 så är en OVK besiktning reglerad i lag för fastighetsägare, hyresvärdar och BRF:er. Det innebär att man – på ett givet datum – ska boka in en certifierad funktionskontrollant som går igenom det ventilationssystem som finns och som upprättar ett protokoll där alla eventuella brister sammanställs.

Är bristerna så pass stora så att åtgärder krävs så måste man också ta tag i detta som fastighetsägare – om inte så riskerar man ett kraftigt vite och man kan till och med se att delar av fastigheten stängs av. Det vill man inte.

Vi ska även tillägga att en OVK besiktning kan ge ekonomiska fördelar. I många fall kan man få förslag som leder till en bättre inomhusmiljö och där man samtidigt kan spara pengar i rena energikostnader. Därför bör man se en OVK besiktning som en chans till att tjäna pengar snarare än som en ren kostnad.

Varför måste en OVK besiktning ske?

Vi leker med tanken på att lagen om en OVK besiktning aldrig klubbats igen, att Riksdagen röstat nej år 1991 – hur hade det då sett ut? Troligt är att ventilationen i Sverige varit direkt farlig. Man fattade beslutet om OVK besiktning av den enkla anledningen att ventilationen i Sverige var så pass undermålig att det krävdes tydligare lagar och regler för fastighetsägare att följa.

Vi kan ställa en fråga till: om det inte fanns krav på en OVK besikning – vad hade din hyresvärd helst lagt pengar på; en resa, en ny bil eller på att uppdatera ventilationssystemet i er fastighet? Vi tror att det senare alternativet hade haft en ganska låg prioritet. För ytterligare info besök https://www.ovkbesiktning.nu.

Läs mer

Sopmaskiner till stora gator

När du behöver sopmaskiner för de riktigt långa och omfattande vägarna då gäller det att du väljer rätta maskinerna som klarar av uppgiften att få upp allt skräp, gör gatorna rena och fina. Det gäller ju att nte lämna kvar någon sand, grus eller annat som kan förstöra för bilismen på stadens gator. ”Gatusopare” var något av ett skällsord förut. Man såg ner på ”gatsopning” och tyckte att det var ett lågstatusyrken. Om man inte klarade av något annat i livet, inte gick någon utbildning eller så, kunde man alltid bli gatsopare. Idag vet vi hur viktigt det är med renhållningsarbete. Det har blivit en tjänst som vilken annan, som behövs för att kommunerna ska fungera. Det är viktigt att bilister, cyklister och fotgängare ska kunna ta sig fram på ett säkert sätt.

Städningen märks när den inte utförs

Det är ju på samma sätt med gatsopare som med andra städtjänster; man märker inte av dem förrän de inte har gjort sitt jobb. 

Ska man sopa gatorna gäller det att man använder sig av rätt sorts sopmaskiner. Och som i alla andra sammanhang när man använder sig av maskiner, måste man underhålla maskinerna för att det inte ska stocka sig och bli sand i maskineriet och gnissel och till sist säckar maskinerna ihop. Därför, när man ska välja sopmaskiner, är det viktigt att kunna välja en sopmaskin som man får med service, så att man slipper ha maskiner som inte fungerar i sitt lager.

Det finns företag som därför kan tänka sig att hyra ut maskiner. Då tar företaget hand om allt som har med service, reparationer, instruktioner och det som kan tänkas behövas för att maskinerna ska fungera utan gnissel i maskineriet.

Skillnaden på små och stora maskiner

Den kanske viktigaste skillnaden mellan stora och små maskiner är den att med de stora maskinerna följer det med en förarhytt, så att man kan sitta och köra maskinen. Man rattar den enkelt och kör den ungefär som en bil. Det är en sopbil, men i mindre format. De mindre sopmaskinerna för antingen inomhus- eller utomhusbruk kan man gå bakom och styra sopmaskinen på så sätt.

Båda drivs med starka batterier som kan köras för en heldags arbete på mellan 8-16 timmar och sedan behöver de laddas. På det sättet går ju sopningen av utomhusmiljön mycket bättre. Det går snabbare och mer effektivt. Att borsta för hand, går inte ens att jämföra med. På en enda sopmaskin skulle det gå 10 anställda som skulle sopa för hand.

Learn More

En byggfirma eller flera olika byggföretag?

Det finns olika typer av lösningar och modeller då man står inför att bygga någonting. Det vanligaste är att man tar delad entreprenad och där man som privatperson kan sköta vissa delar av ett projekt på egen hand och där man tar hjälp med rena punktinsatser – gjutning av platta, elektriker för el och övriga installationer samt exempelvis en rörmokare för vatten och avlopp. Det är en bra entreprenörsform som dock – av naturliga skäl – kräver en del förkunskaper och händighet från dig som privatperson.

För en totalt okunnig lekman så kan det istället löna sig att ta hjälp rakt igenom. Det kallas för totalentreprenad och där man anlitar ett byggföretag som sköter allt – från den initiala planeringen av bygget/renoveringen (tillsammans med dig) vidare till bygget och fram till den slutbesiktning som alltid ska ske.

Den modellen är fördelaktig sett till att man slipper anstränga sig och att man får det man betalar för. Faktum är nämligen att en renovering eller en byggnation enligt totalentreprenad i Stockholm nästan alltid följer tidsplanen. Detta till skillnad mot en tredje form – som vi starkt avråder: att man anlitar olika aktörer.

Välj alltid samma byggfirma

Det många gör är nämligen att aktivt söka det billigaste priset. Ett tillvägagångssätt som innebär att man söker efter en elektriker, en rörmokare, en snickare och så vidare – alla med en gemensam nämnare att de ger ett billigare pris. Det gör de också, men detta rent initialt – i det långa loppet tar sådana projekt ofta längre tid och de ger samtidigt ofta ett sämre resultat.

Vi avråder starkt från detta. Det går att jaga billigare pris på andra sätt – exempelvis genom att istället ställa de byggföretag i Stockholm som erbjuder totalentreprenad mot varandra.

Det vill säga: kolla upp vilka som gör det, ta in offerter, jämför priserna och sätt igång med att förhandla. Det kommer att ge dig ett bättre pris, det kommer att spara in en massa krångligt jobb med fakturor och det kommer i slutändan att ge dig ett bättre resultat. Initialt kanske du betalar mer, men det finns väldigt starka indikationer på att totalentreprenad av ett och samma byggföretag kommer att löna sig i längden och därmed också vara en god investering.

Mer info: https://www.byggföretagstockholm.com.

Läs mer

Spräng när inte maskinerna rår på tomten

Här du en ny tomt som du bygger ett nytt hus på, behöver du arbeta med tomten en hel del. Eventuellt kommer man att behöva schakta tomten. Dels för husgrundens skull som ska ligga så plant och få en så stadig grund som det bara går att få. Om maskinerna kommer till korta för att åstadkomma en så plan tomt som möjligt kan man behöva spränga på tomten. Dels går det snabbare att spränga, dels får man ett större resultat när man spränger på tomten.

Har man till exempel ett stort berg på tomten får man göra avvägningar hur mycket som ska sprängas bort. Det är sällan som man kan spränga hela tomten. Ibland får man bygga med hänsyn till hur tomten ser ut.

Åstadkomma säkra bergsprängningar

När man ska utföra bergsprängningar är det viktigt att få till stånd så säkra bergsprängningar som det bara går att få. När man arbetar med sprängningar är det viktigt att arbeta så säkert det bara går. Den kunskapen får du på det företag som du arbetar. I det arbetet ingår vissa viktiga moment. Vi listar några av dem här:

Mätning av vibrationer

Innan man sätter igång, oberoende om det handlar om att spränga eller spräcka, måste man planera och veta på ett ungefär vad vibrationerna kommer att få för konsekvenser. Då behöver man mäta och beräkna vad en sprängning kommer att åstadkomma. Det gäller att inte få för stor eller för liten sprängning.

Borrning i berg och stenar

Innan man spränger, borrar man i stenarna eller i klippan. Det är viktigt att förarbetet blir bra och görs i lagom mängd. Borrningen är en viktig sådan åtgärd och styr även hur sprängningen kommer att gå.

Planering av själva sprängningen

Innan man spränger, måste man planera den mycket noga. Mätningarna, förutseendet och säkerhetsarbetet är mycket viktigt. Det går inte att göra om en sprängning efter att den har gjorts. Man vill också att sprängningen är så precis som det bara går att få.

Säkra platsen för sprängning

Innan man spränger, säkrar man platsen för sprängning. Då är det viktigt med ett sprängningsnät, det är viktigt att se till att ingen person eller djur befinner sig i området. Man måste även säkra byggnader och fordon, till exempel.

Efterarbete

Efter en sprängning är det viktigt med efterarbete. Då måste man avlägsna allt som kan skada människor eller djur. Man måste avlägsna allt som har med sprängningen att göra. Sprängmedel måste förvaras på ett säkert sätt med tydlig märkning och i en sprängningssäker behållare. Här kan du läsa mer om hur man utför bergsprängning i Stockholm på: bergsprängningstockholm.se.

Learn More

Behöver du gräva för en ny pool?

Funderar ni i familjen på att skaffa en pool? En pool är ingen dålig idé. Har man en pool hemma har barnen alltid något att göra. Har man en pool hemma behöver man inte sakna något att göra om man har en fest hemma. En pool är ett bra sätt att svalka sig på när det är hett hemma. Är man intresserad av träning är simning bland det bästa träningen som finns. Den är allsidig, man får bra motion, och har man poolen hemma är den nära till hands. Att ta en simrunda varje morgon är bland det bästa man kan göra för den egna hälsan. På så sätt kan man få in bra vanor, både för sin egen skull och för barnens skull. Barn gör ju som vi föräldrar gör och inte som vi säger.

Säkerheten främst

Har man barn hemma bör man absolut tänka på säkerheten när det kommer till att ha en pool. Då är ett pooltak ett måste. Ett pooltak är det enda när det kommer till att skydda barn, vuxna och djur från att ofrivilligt ramla i poolen. Har man ett riktigt pooltak med glasfibertak ser alla var poolen finns. Då behöver man inte ha ett staket eller grind kring poolen som man annars kan behöva om man har poolen inomhus. Har man den utomhus, kan man behöva en grind kring poolen så att inte djur ramlar i poolen och skadar poolen eller sig själv. Det är då det är viktigt att pooltaket är av säkraste glas, plast eller vilket slags pooltak man nu väljer, eftersom man inte vet vad som händer med poolen utomhus. Det är ju svårare att ha uppsikt över poolen när den är ute i trädgården.

Glasfiberpool kostnadseffektivt och prisvärt

Även poolen bör vara så bastant och säker som det bara går. Då är glasfiber det mest säkra man kan tänka sig. Den är hållbar, det är ett material som inte spricker i kyla eller skadas i värme. Det håller i många, många år och det är heller inte ett lika hårt material att skada sig på som det kan vara med stenskivor, eller klinker i en pool. Glasfiberpoolen kan man få i vitt som när solen lyser på poolen, gör den hela poolen ljus. På kvällar och nätter gör den vita glasfiberpoolen att man inte behöver någon extra belysning när man vill använda den. Till skillnad från en betongpool är glasfiberpoolen byggt av ett mjukare material än betongen som kan kännas mycket strävt och hårt. Här kan du läsa mer om glasfiberpool.

Läs mer