Blogg

Att starta en firma som sysslar med badrumsrenovering

Intresset för att göra badrumsrenoveringar exploderat i Sverige. Många väljer att snygga upp badrummen, som fått en allt större betydelse i våra hem. Ett snyggt badrum kan påverka helhetsintrycket av ett helt hem, precis som ett mindre snyggt badrum också kan göra det. Många vänder sig till en firma som kan ta på sig ett totalansvar för badrumsrenoveringen. Detta så att kunderna själva slipper samordna arbetet med till exempel rörmokare och elektriker. nynashamnbygg.se erbjuder en rad tjänster inom detta område. 

Eftersom efterfrågan har växt, har fler sett möjligheterna i att starta dessa typer av firmor. Innan man gör det, är det bra att göra en grundläggande analys av marknaden och ens förutsättningar.

Affärsplan

De allra flesta rekommenderar att man gör en ordentlig affärsplan. Ofta gör man det i syfte att kunna få uppbackning av banker och investerare, men det är också bra att ha för sig själv. Det gör det lättare att hålla koll på verksamheten och se till att man levererar enligt de mål man har satt upp.

I en affärsplan kan det till exempel finnas med att du ska satsa på en kundgrupp i Haninge med omnejd. Det kan också stå att en del av marknadsföringen ska vara att ni syns när folk söker på ”badrumsrenovering Haninge” på nätet. Lite om målgruppen, hur den ska nås och vilka kostnader som finns i uppstartskedet bland annat. Mallar för detta finns på nätet.

Behov

Om vi fortsätter med exemplet ovan: finns det ett behov av din firma i Haninge? Eller kan du behöva satsa på ett annat område? I en marknadsekonomi behöver det finnas en efterfrågan för att en affärsidé ska lyckas. Titta på om det finns behov av badrumsrenoveringar i området och att din kundgrupp är intresserade av att betala för det.

Motivation

Att vara egenföretagare kan vara tufft. Det är viktigt att man rustar sig mentalt, och inte bara rent praktiskt. En del företag konkar tidigt för att den som startat det snabbt gett upp. Det gäller att inte ha orealistiska förväntningar och vara beredd på att det kan ta sin lilla tid. I början kan det innebära mycket jobb för lite pengar. Om det däremot går bra, kan det innebära mycket jobb för desto mer pengar.

Den som har varit anställd hantverkare kan komma till jobbet på morgonen och gå hem på eftermiddagen, utan att tänka mer på det. Som egenanställd hantverkare behöver man dock allt som oftast pyssla med administrativa sysslor när man går hem på eftermiddagen.

Personal

I början kan du kanske göra stora delar av jobben själv. Att göra allting själv är svårt, såvida man inte är behörig elektriker och VVS-montör. En omfattande badrumsrenovering kräver normalt flera personer med olika kompetenser. Med det sagt, kan du lägga ned extra timmar i början för att få allting att rulla. När din firma växer och fler kunder vill betala för tjänsten, så kommer du sannolikt att behöva anställa någon. Eller åtminstone hitta underleverantörer som du har ett tätt och nära samarbete med. Om du har din verksamhet i till exempel Haninge i Stockholm, har du säkerligen många samarbetspartners att välja mellan.

Learn More

När man ska bygga om innergård

Behöver du maskiner till att bygga en fin innergård? Vilka maskiner som man behöver har att göra med hur innergården ska bli. Vi antar här att du säkert har fått en ritning av en landskapsarkitekt och ska förverkliga vad hon, eller han har tänkt med innergården. Kanske man vill ha lite av varje för alla olika åldrar och behov; en lekpark för de minsta, bänkar mot solen för de äldre, matplats med grillar för alla som vill sitta utomhus och äta.

Störst behov av små maskiner

Ska man plantera på innergården krävs det att man gräver och schaktar marken innan man kan göra något som växer där över huvudtaget alls. Du kommer att behöva mindre maskiner till de flesta innergårdar, då det sällan handlar om stora innergårdar, utan de flesta är relativt små i Stockholms innerstad. Och är ingången alltför smal blir man kanske tvungen att gå med skottkärra mellan de olika platserna för schaktad jord och planteringarna, om det är en för liten innergård för en större grävmaskin.

Innergårdarna slits snabbt ut

Det är otroligt var innergårdarna slits ut snabbt om man inte håller efter och underhåller dem. Framför allt är det ju utemöblerna som slits ut. Men även planteringar och gräsmattor blir snabbt fula om man inte sår med jämna mellanrum till exempel på en gräsmatta. I alla de fall att man behöver arbeta med innergårdar gäller det att anlita både trädgårdsmästare, snickare och andra som kan arbeta med markarbetet. Trädgårdsmästaren krävs för att kunna arbeta med växtligheterna, snickaren till utemöblerna och markarbetet för eventuella stenläggningar, asfalteringar eller det som krävs för att få jämna och plana ytor att jobba med. Läs mer om hur man kan arbeta med innergårdar i Stockholm på: https://www.renoverainnergårdarstockholm.se.

Läs mer

Vilka maskiner behöver man till asfaltering?

Du kommer att behöva en maskin för själva asfalteringen som kan vara så stor som 20 meter lång och kräver en personalstyrka på 10-20 personer. Vidare behöver du en heater, en vält och en lastbil. Heatern behöver du för att behålla asfalten så het som du behövs för att man ska kunna lägga en asfalt i alla fall om den ska bli bra.

Asfaltering nödvändig i alla städer

Vi har blivit så bortskämda med asfaltering på alla våra gator att vi inte tänker på dem längre. Det har blivit en självklarhet att ha asfalterade gator, så att vi inte reflekterar över dem. Det är först om man någon gång kommer ut på landsbygden och råkar köra på en landsväg som inte är asfalterad, som man kommer att tänka på att vägarna innan landsvägen faktiskt är asfalterad och vilken skillnad det innebär för bilen och att framföra den utan asfalten.

Stockholms asfalterade gator renoveras regelbundet

En av de städer där gatorna blir snabbast utslitna är Stockholms gator. Därför ser man som oftast renovering som pågår av gatorna i huvudstaden under somrarna. Gatorna slits först och främst ut av den myckna bilismen som pågår på hudstadens gator. Det är tung trafik, framför allt på motorvägarna, men även gatorna inne i centrala Stockholm blir utslitna. Annat som påverkar dem är de rörelser som jorden gör. Vintern som brukar vara kall, brukar åstadkomma tjäle som gör att gatorna kan spricka när den går ur marken på vårarna. Sådant skadar gatorna även när de inte är utsatta för tung bilism eller trafik.

Viktigt underhålla gatorna

Med tanke på både bilismen och det hårda och kalla klimatet som vi bor i, är det viktigt att ständigt underhålla gatorna. Om inte det görs, skadas bilarna. Här kan du läsa mer ett företag som arbetar med asfaltering i Stockholm.

Learn More

När du behöver gräva på tomten

Att gräva på tomten kan innebära mycket arbete, och ofta innebär det mer arbete än vad man från början har räknat med. Om det är så att du vill gräva ett dike någonstans på tomten, eller vill dränera runt huset, är det bäst att anlita en professionell schaktningsfirma. De är erfarna när det kommer till att hantera stora maskiner såsom en grävmaskin. Ska du hantera en stor grävmaskin i närheten av ditt hus, eller nära bilen är risken stor att du åstadkommer en irreparabel skada på hus och bilen, om du inte har gjort det förut någon gång.

Dränera tomten regelbundet

Dränera tomten är nödvändiga om din tomt är nedanför ett stort berg, eller i närheten av en skog. Även om träden i en skog är duktiga på att suga upp nederbörd som kommer rinnande nerför skogen, innehåller den mycket fukt som kan skada din tomt och ditt hus. Har man då ett hus i närheten av områden som kan samla vatten är det stor risk för att även huset kan drabbas av fukt. Då är en dränering kring huset det enda rätta för att komma till rätta med fukten.

Planera dräneringen innan

När du sedan har dränerat kring huset, är det viktigt att göra en besiktning av både tomt och hus. Då är det viktigt att planera dräneringen, innan man sätter igång. Det kan finnas särskilt känsliga planteringar kring huset som man kanske ska flytta på innan man börjar gräva och skadar växternas rötter. Det är också bra att tänka på att inte ha växter som växer för nära huset. Plantor vill ha vatten och kan binda vatten i jorden, men få människor tänker på att rötter även ser till att det bildas vatten i jorden där de är planterade. Ibland kan rötter även till och med skada huset, särskilt rör som ligger nergrävda och som ska leda till huset. Då kan riktigt starka rötter till och med skada rör. Plantera därför växter; buskar och träd flera meter från din villa för att vara säker på att växter och plantering inte skadar husgrunden på något sätt.

Behöver du dränering i Stockholm? Fortsätt läsa här genom att klicka på: http://www.stockholmdränering.se.

Läs mer

Renovera rätt väg att gå

Du är väl medveten om vilken skillnad som du gör när du i stället för att slänga, köpa nytt, låter renovera fönster i stället? Det gäller alla slags material som du behöver, och inom hela livets olika områden. Den dagen är snart slut, när vi levde av konsumism. Under 1990-talet fördes det en politik i Sverige som byggde på konsumism. Lågkonjunkturen skulle avhjälpas genom att studera och konsumera. Ju mer vi konsumerade, desto bättre för vår samhällsekonomi. 

Konsumismen gjordes till lösningar för ekonomin

Först arbeta, få lön och sedan konsumera, vilket gav andra arbete, lön och sedan konsumtion. SÅ skulle hela ekonomin tuffa på i Sverige och i alla andra länder. Konsumismen skulle ta oss ur vår låga levnadsstandard och höja vår levnadsnivå. På samma sätt tänkte man och agerade man i andra länder. Tills klimatet ballade ur och medeltemperaturen i världen höjdes till vansinniga och farliga höjder.

Viktigt med miljövänlig utveckling

Konsumismen ledde oss hit och plötsligt ska vi ta oss ur den. Miljöforskarna har försökt tala om för oss vad som händer när jordens medeltemperatur höjs med flera grader. Vi får höjda havsnivåer, flera starka och farliga stormar, orkaner och våldsammare väder. Våra hav fylls snabbt av plast som korkar igen livet för fiskarna. Utan fisk i haven dör även resten av livet ut. Maten blir en bristvara och de som är fattiga i världen lever ännu mer utsatt. De som är rika blir rikare och kan fortsätta som om inget har hänt, tills vädret straffar även dem.

Nödvändigt vända trenden

Att vända skutan rätt är svårt men nödvändigt. Det kommer att krävas ett annat sätt att leva, av oss alla. Även politikerna som är de som måste fatta de svåra men nödvändiga besluten. Att ställa om hela det sätt som vi lärt oss att leva kräver stora förändringar, som konsumenterna ensamma inte kommer att klara av. Om vi inte börjar redan nu och i stor omfattning. Eller så tar vi ett steg i taget. Det är i alla fall bättre än ingenting.

Renovera och återvinna lösningen

Så vad är det som vi bör göra annorlunda? Att inte enbart konsumera är en bra början. Allt börjar med våra tankar, som leder till handlingar. Väljer vi att agera annorlunda påverkar vi vårt samhälle. Vi påverkar företagen som märker om försäljningen av färdiga fönster går ner och företagen som arbetar med återvinning och återanvändning går upp och ser en ökad efterfrågan. Ja, då har man åstadkommit en förändring och vi tror att det är rätt väg att gå.

Vill du hellre renovera än köpa nytt, till exempel göra en fönsterrenovering i Stockholm? Läs då mer på: http://www.fönsterrenoveringstockholm.com.

Learn More

Så kan du serva alla dina maskiner och bilar

När det är dags för jul och efter längtan ledighet, är det dags att se över maskinerna, bilarna och hela den mekaniska park som man har. Det är viktigt att serva bilarna regelbundet. Särskilt på vintern när det mesta sliter mycket på bilarna. Saltet som finns på vägarna mot halkan, gör mycket skada på bilarna och utsätter dem för risken för rost. 

De blir även utsatt för både kyla och nederbörd. Inga bilar ska egentligen behöva användas på vintrarna. Ju kallare desto svårare för bilen. Då behöver den all slags skydd som du bara kan ge den. Så här gör du för att serva dina bilar.

  • Kontrollera alltid motoroljan
  • Tanka bilarna (eller ladda dem)
  • Tvätta bilarna, inifrån och ut, ovanifrån och ner
  • Ta en titt under bilen
  • Ge bilen en lackförsegling
  • Ge underredet på bilen ett rostskydd

Gör en keramisk lackförsegling på din bil.  Det är inte svårt om du har skyddsdräkt och sprutmaskiner som du kan spruta på lacken på din bil. Innan det måste du ju tejpa för alla fönster, dörrhandtag, speglar, däck och annat som inte ska lackförseglas. Eller så kan du efter att du har rengjort bilen, polera in bilen med keramisk lackförsegling. Då gör du så att den håller och du inte behöver tvätta den lika ofta. Läs mer om keramisk lackförsegling på: http://www.lackförsegling.nu.

Läs mer

Rädda dina gamla fönster

På det stora hela så står vi inför ett vägskäl gällande konsumtion kontra vår miljö. Har vi råd att fortsätta konsumera och därmed bidra till den globala uppvärmningen och konsekvenserna denna kommer att föra med sig eller måste vi börja tänka om? Det senare går att göra på gräsrotsnivå och där man kanske avstår från kött några dagar i veckan, där vi ställer bilen i garaget och cyklar eller går de kortare sträckorna eller att vi, som sagt, börjar konsumera lite mindre. Det senare innebär att vi måste ändra vårt sätt att tänka.

Nummer ett: köper man saker av bättre kvalitet så får man längre hållbarhet. Sant är att mycket av den konsumtion man ser idag – Ali Baba och exempelvis Wish – bidrar till den globala uppvärmningen och att det mesta vi köper där är att anse som rent skräp som håller enbart en kortare period. Är det värt att frakta någon plastleksak från Kina bara för att du ska tjäna några kronor då leksaken i fråga dessutom inte ens håller längre än någon månad? är det då inte bättre att köpa en rejäl leksak till barnen; en leksak som du vet kommer att hålla och och stå emot tidens tand? God kvalitet kostar – men det är alltid något man tjänar på i längden.

Nummer två: Vi måste inse att saker går att laga igen. Om någonting går sönder idag så åker det direkt på tippen. Det gäller såväl kläder som elektronik, inredning, skor och detaljer på huset. Om du har ett hus i Stockholm vars fönster ser slitna och otäta ut så kommer du förmodligen att köpa nya – du har inte en tanke på att genomföra en fönsterrenovering. Detsamma gäller trägolvet i vardagsrummet; är det nött, livlöst och fullt av sprickor eller ojämnheter så byter man golv istället för att undersöka möjligheterna som finns i att kanske genomföra en golvslipning.

Vad hände med alla skräddare, vart tog alla skomakare vägen och var finns företaget i Stockholm som erbjuder en prisvärd fönsterrenovering? Svaret är att de fortfarande finns där, men att den minskade efterfrågan har gjort att dessa företag och yrkesgrupper minskat rejält i omfattning. Kan vi ändra vårt tänk så är det också troligt att dessa åter får ett uppsving i takt med att efterfrågan av deras tjänster återkommer.

Fönsterrenovering – billigare och bättre för miljön

Om man ser till en golvslipning och en fönsterrenovering så handlar det om att bevara och ta tillvara på äldre byggnadstekniker också. Dessa går – som vid en fönsterrenovering – att kombinera med de krav vi har idag. Där kan man exempelvis byta ut glaset mot glas med bättre isoleringsförmåga och därigenom få bättre inomhusmiljö och lägre kostnader för uppvärmning av huset i Stockholm.

En golvslipning handlar om att man tar tillvara på ett äldre hantverk och att man – för ett billigare pris – får mer golv för pengarna. Ett äldre trägolv har en själ och en personlighet som exempelvis ett laminatgolv aldrig kommer att få. Precis som ett träfönster aldrig – fullt ut – kan ersättas av ett plastfönster. Finns det möjlighet att renovera och reparera så ska man ta tillvara på den möjligheten. Både för sin egen och för miljöns skull. Läs mer om fönsterrenovering här.

Learn More

Behöver du fukta av ett hus?

Arbetar du med renoveringar? Ibland kan man som renoveringsföretag stöta på fukt och andra sanitära problem. Det gäller att utbilda sin personal så att de lär sig hitta tecken på antingen fuktproblem eller andra skador, som av skadedjur, när de river i hus. Det finns några problem som det gäller att rivningshantverkare känner till och känner igen när de ser vad det är. Vi listar några av dem här.

Radon

Radon är tyvärr det ämne som är svårast att känna igen, då den inte syns eller luktar. Du kan inte känna smaken av den eller hitta den med blotta ögat. Däremot om du kommer till ett hus som är byggt mellan åren 1930-1980, bör du vara medveten om att det är stor risk att det finns radon både i blåbetong som kan finans i huset, i isoleringsmaterialet, under tapeter och mellan vägg och golv. Man bör alltid vara uppmärksam på isoleringsmaterialet och ta en mätare till platsen som kan fastställa om det finns radon i huset.

Asbest

Asbest är egentligen på samma sätt svårt att på egen hand fastställa om det finns i det hus som man ska riva i. Däremot bör man vara medvetne att det i hus som är byggda mellan 1940-1982 finns risk för stora mängder asbest. Vet man att huset är byggt mellan de åren, bör man ta dit någon som kommer och sanerar huset från asbesten. Särskilt gäller detta om huset har eternitskivor på fasaden. Men även inomhus kan det finnas isoleringsmaterial som är gjort av asbest, då man tyckte det var ett så praktiskt byggmaterial och som inte var så lättantändligt.

Fukt och mögel

Annat som kan vara farligt att andas in och som kan ge allvarliga hälsoproblem, är mögel och svampsporer. Många fuktskador brukar ge sig till känna som svarta prickar på väggar, golv eller i taket. Man kan få kondens på stängda utrymmen, som på vinden eller i källaren. Man kan se det på puts som ramlar av fasaden eller inomhus. Det kan lukta fuktigt, eller som fuktig jord, men det är inte alltid som fukten luktar, så det är inget säkert tecken.

Så bör du göra med fukten

Om det är fastställt att det är ett fuktdrabbat hus som du arbetar i, bör du hyra en avfuktare, be en sanitetsfirma komma och ta bort allt mögel, innan du kan göra något annat. Det är nämligen farligt  för en lekman att göra något åt fukten på egen hand.

Läs mer

Bra inomhusmiljö i alla hem

Vi har rätt att ställa krav på miljön inomhus. Detta oavsett om det handlar om bostaden, om arbetsplatsen eller om att vistas i ett bibliotek, på ett sjukhus eller i en idrottshall. Detsamma gäller naturligtvis för skolor och förskolor också. Med god miljö menas att man inte ska riskera att bli sjuk och att man ska kunna hålla koncentrationen uppe under en hel dag; något som i sin tur leder oss till en viktig ingrediens i form av ventilationen.

Det ventilationssystem som finns i en fastighet ska fungera och det ska fylla alla funktioner, nå de krav- och leva upp till de gällande föreskrifterna som finns. Om så inte är fallet så måste man vidta åtgärder i syfte att förbättra inomhusmiljön.

Åtgärder som kan innebära ett byte av ventilationssystem eller reparationer och uppdateringar av det befintliga. Hur vet man då att detta ska ske? I Sverige finns det krav på en OVK besiktning.

En OVK besiktning ger tydliga svar

Sedan 1991 så är en OVK besiktning reglerad i lag för fastighetsägare, hyresvärdar och BRF:er. Det innebär att man – på ett givet datum – ska boka in en certifierad funktionskontrollant som går igenom det ventilationssystem som finns och som upprättar ett protokoll där alla eventuella brister sammanställs.

Är bristerna så pass stora så att åtgärder krävs så måste man också ta tag i detta som fastighetsägare – om inte så riskerar man ett kraftigt vite och man kan till och med se att delar av fastigheten stängs av. Det vill man inte.

Vi ska även tillägga att en OVK besiktning kan ge ekonomiska fördelar. I många fall kan man få förslag som leder till en bättre inomhusmiljö och där man samtidigt kan spara pengar i rena energikostnader. Därför bör man se en OVK besiktning som en chans till att tjäna pengar snarare än som en ren kostnad.

Varför måste en OVK besiktning ske?

Vi leker med tanken på att lagen om en OVK besiktning aldrig klubbats igen, att Riksdagen röstat nej år 1991 – hur hade det då sett ut? Troligt är att ventilationen i Sverige varit direkt farlig. Man fattade beslutet om OVK besiktning av den enkla anledningen att ventilationen i Sverige var så pass undermålig att det krävdes tydligare lagar och regler för fastighetsägare att följa.

Vi kan ställa en fråga till: om det inte fanns krav på en OVK besikning – vad hade din hyresvärd helst lagt pengar på; en resa, en ny bil eller på att uppdatera ventilationssystemet i er fastighet? Vi tror att det senare alternativet hade haft en ganska låg prioritet. För ytterligare info besök https://www.ovkbesiktning.nu.

Learn More

Sopmaskiner till stora gator

När du behöver sopmaskiner för de riktigt långa och omfattande vägarna då gäller det att du väljer rätta maskinerna som klarar av uppgiften att få upp allt skräp, gör gatorna rena och fina. Det gäller ju att nte lämna kvar någon sand, grus eller annat som kan förstöra för bilismen på stadens gator. ”Gatusopare” var något av ett skällsord förut. Man såg ner på ”gatsopning” och tyckte att det var ett lågstatusyrken. Om man inte klarade av något annat i livet, inte gick någon utbildning eller så, kunde man alltid bli gatsopare. Idag vet vi hur viktigt det är med renhållningsarbete. Det har blivit en tjänst som vilken annan, som behövs för att kommunerna ska fungera. Det är viktigt att bilister, cyklister och fotgängare ska kunna ta sig fram på ett säkert sätt.

Städningen märks när den inte utförs

Det är ju på samma sätt med gatsopare som med andra städtjänster; man märker inte av dem förrän de inte har gjort sitt jobb. 

Ska man sopa gatorna gäller det att man använder sig av rätt sorts sopmaskiner. Och som i alla andra sammanhang när man använder sig av maskiner, måste man underhålla maskinerna för att det inte ska stocka sig och bli sand i maskineriet och gnissel och till sist säckar maskinerna ihop. Därför, när man ska välja sopmaskiner, är det viktigt att kunna välja en sopmaskin som man får med service, så att man slipper ha maskiner som inte fungerar i sitt lager.

Det finns företag som därför kan tänka sig att hyra ut maskiner. Då tar företaget hand om allt som har med service, reparationer, instruktioner och det som kan tänkas behövas för att maskinerna ska fungera utan gnissel i maskineriet.

Skillnaden på små och stora maskiner

Den kanske viktigaste skillnaden mellan stora och små maskiner är den att med de stora maskinerna följer det med en förarhytt, så att man kan sitta och köra maskinen. Man rattar den enkelt och kör den ungefär som en bil. Det är en sopbil, men i mindre format. De mindre sopmaskinerna för antingen inomhus- eller utomhusbruk kan man gå bakom och styra sopmaskinen på så sätt.

Båda drivs med starka batterier som kan köras för en heldags arbete på mellan 8-16 timmar och sedan behöver de laddas. På det sättet går ju sopningen av utomhusmiljön mycket bättre. Det går snabbare och mer effektivt. Att borsta för hand, går inte ens att jämföra med. På en enda sopmaskin skulle det gå 10 anställda som skulle sopa för hand.

Läs mer