Kategori: Maskinuthyrning

Flera modeller av tornkran att hyra

När du ska hyra en tornkran finns det ett antal olika modeller att välja på. Utgå ifrån den terräng där kranen ska arbeta och vilken storlek du behöver.

Tornkranar är det som i dagligt tal kallas byggkranar. Kranarna finns i ett flertal olika modeller och höjder. En tornkran kan lyfta upp till 20 ton och ha en radie på 50 meter. Med hjälp av en så flexibel lyftkran går det fort att bygga på höjden.

När man byggde den så kallade äldre kyrkan i den nederländska staden Delft på 1100-talet hade man inte samma möjlighet som idag att beräkna markens bärighet. Resultatet blev att kyrkans torn lutade redan från dag ett. Man startade då bygget av en ny kyrka. Det tog 300 år att färdigställa den nya kyrkan men tornet blev rakt.

Du kan hyra en tornkran som gör byggandet effektivt

En tornkran är fixerad vid marken vilket gör den till ett stabilt redskap. När du kontaktar ett företag som hyr ut tornkranar är det viktigt att du vet på vilket typ av underlag kranen kommer att stå. Tillsammans med kunnig och erfaren personal på företaget kan du sedan komma fram till vilken typ av tornkran som är mest lämplig att använda.

Tornkranen är en modern version av en självbalanserande kran. Den är uppbyggd i moduler vilket underlättar och sparar tid när den ska monteras eller demonteras. Detta gör det lätt att flytta kranarna till nya platser och montera dem där. Det gör att de inte behöver så stort utrymme.

Learn More

Bra att veta om du ska hyra maskiner i Malmö

Om du vill hyra maskiner för ditt bygge kan du med fördel göra det i Malmö. Det finns gott om företag som hyr ut maskiner men det gäller att hitta det som passar dig och din verksamhet bäst.

Det kan ibland vara mycket bättre att hyra de maskiner du behöver ha när du ska göra ett stort markarbete i Malmö än att köpa dem. Du slipper frakta dit dem och du behöver heller inte ha några bekymmer med att hitta maskinhallar där du kan ställa dem. Inte heller behöver du anställa personal för att ta hand om de maskiner du har tagit med dig. Att i stället hyra dina maskiner i Malmö kan alltså var ett riktigt fördelaktigt drag. Ta kontakt med de företag som hyr ut och se över dina villkor och förmåner det ger dig redan idag. Du kommer säkert blir positivt överraskad och troligtvis riktigt nöjd.

Det finns en stor maskinpark i Malmö som väntar på att blir uthyrd

Alla maskiner mår bra av att användas och det ger även vid hand att man då tar hand om dem på bästa sätt. Har du en maskinpark där man kan hyra maskiner är det din självklara plikt att se till att allt fungerar som det ska. Troligtvis går du igenom dem regelbundet och smörjer där det ska smörjas och reparerar där det är utslitet. Det gör att ditt företag får ett gott rykte och många vill hyra just dina maskiner i Malmö. Läs mer om maskiner på denna sida: maskinuthyrningmalmö.nu

Läs mer

Maskinuthyrning för tillfälliga jobb i Göteborg

Har du ett grävjobb, ett lyft eller någon annan tillfällig arbetsuppgift är det ekonomiskt olönsamt att köpa maskinen du så sällan behöver. Hyr den istället för de dagar som är aktuella.

Vissa saker kan vara bra att ha, som en truck eller en industridammsugare. Det är saker som kommer till nytta och som behöver finnas på plats hos dig i Göteborg. Men en lyftkran eller en hjullastare kan vara mer tveksamt. Tänk hur mycket kapital du låser om du ska köpa en dyrare maskin som kanske bara ska användas i några veckor då och då. Det är mycket mer förnuftigt att boka in att hyra din maskin hos ett företag som arbetar med maskinuthyrning i Göteborg. Välj då också gärna ett lite större uthyrningsföretag som verkligen har allt du behöver.

Du sparar fasta kostnader

Du får väga samman nyttan med att genast kunna komma åt den där maskinen jämfört med att boka in hyra av den. Dels kostar maskinen stora pengar att köpa in, dels ska den underhållas, servas och försäkras, och dels så sjunker den i värde från dag ett. Om du istället hyr denna grävskopa eller traktor får du en modern och nyservad maskin som alltid fungerar. Du behöver inte ha den försäkrad, göra servicekontroller på den, kolla rost på den eller ens ha plats med den till vardags. Det är något att fundera på, för att bara hyra in maskinen tillfälligt är kostnadseffektivt och ger dig ett ekonomiskt utrymme att göra något helt annat för pengarna.

Learn More

Behöver du fukta av ett hus?

Arbetar du med renoveringar? Ibland kan man som renoveringsföretag stöta på fukt och andra sanitära problem. Det gäller att utbilda sin personal så att de lär sig hitta tecken på antingen fuktproblem eller andra skador, som av skadedjur, när de river i hus. Det finns några problem som det gäller att rivningshantverkare känner till och känner igen när de ser vad det är. Vi listar några av dem här.

Radon

Radon är tyvärr det ämne som är svårast att känna igen, då den inte syns eller luktar. Du kan inte känna smaken av den eller hitta den med blotta ögat. Däremot om du kommer till ett hus som är byggt mellan åren 1930-1980, bör du vara medveten om att det är stor risk att det finns radon både i blåbetong som kan finans i huset, i isoleringsmaterialet, under tapeter och mellan vägg och golv. Man bör alltid vara uppmärksam på isoleringsmaterialet och ta en mätare till platsen som kan fastställa om det finns radon i huset.

Asbest

Asbest är egentligen på samma sätt svårt att på egen hand fastställa om det finns i det hus som man ska riva i. Däremot bör man vara medvetne att det i hus som är byggda mellan 1940-1982 finns risk för stora mängder asbest. Vet man att huset är byggt mellan de åren, bör man ta dit någon som kommer och sanerar huset från asbesten. Särskilt gäller detta om huset har eternitskivor på fasaden. Men även inomhus kan det finnas isoleringsmaterial som är gjort av asbest, då man tyckte det var ett så praktiskt byggmaterial och som inte var så lättantändligt.

Fukt och mögel

Annat som kan vara farligt att andas in och som kan ge allvarliga hälsoproblem, är mögel och svampsporer. Många fuktskador brukar ge sig till känna som svarta prickar på väggar, golv eller i taket. Man kan få kondens på stängda utrymmen, som på vinden eller i källaren. Man kan se det på puts som ramlar av fasaden eller inomhus. Det kan lukta fuktigt, eller som fuktig jord, men det är inte alltid som fukten luktar, så det är inget säkert tecken.

Så bör du göra med fukten

Om det är fastställt att det är ett fuktdrabbat hus som du arbetar i, bör du hyra en avfuktare, be en sanitetsfirma komma och ta bort allt mögel, innan du kan göra något annat. Det är nämligen farligt  för en lekman att göra något åt fukten på egen hand.

Läs mer

Krävs stora maskiner vid markarbeten i Stockholm

När man förbereder marken för ett bostadsbygge gäller det att man har tillgång till de maskiner som krävs för att kunna förbereda marken. Man behöver grävskopor, lastbilar, sprängutrustning och hjullastare för att jämna marken, dra upp vegetation, rötter och flytta på stenar. Ju större komplex, desto större och djupare måste grunden grävas ner i marken för att det ska stå stadigt och inte stjälpa.

Markarbete kräver stora maskiner

Man kan behöva schaktmaskiner som kan schakta vatten- och avlopp. Man behöver grävmaskiner, lastbilar och i övrigt en stor maskinpark för det ändamålet. Sedan behöver man kompetenta förare som kan hantera de stora maskinerna, vilket inte är lätt. Det kanske ser lätt ut att kunna hantera dem, men det är inte det. Och även om man sitter bakom en ratt, hela dagarna och rattar, trycker på olika knappar och flyttar fötterna mellan olika pedaler inne i maskinerna krävs det att man har en god fysik.

Dräneringar kräver också stora maskiner

Dessa maskiner kan även behövas när man ska dränera kring bostadshus. En dränering bör ske åtminstone vart tionde år. Då är det viktigt att kunna hantera en grävmaskin som utför själva arbetet. Det som är viktigt är att se till så att inte grävmaskinen skadar något som ligger nära bostadshuset som ska dräneras. Även stora komplex inne i städerna kan behöva dräneras. Då är det lika viktigt med kompetenta förare av grävmaskiner som kan hantera dem så att inget skadas.

Mark som varit skog kräver stora maskiner

När man ska bereda marken för stora byggnader behövs verkligen stora maskiner som tar ner den skog och vegetation som tidigare funnits på platsen. De senaste åren har det blivit allt viktigare att dessa maskiner inte av misstag eller olycka ger ifrån sig gnistor som kan anlägga skogsbränder. Det har blivit aktuellt sedan de senaste skogsbränderna och som har varit särskilt svåra att släcka.

Säkerheten viktig vid sprängningar i skog

Ska man få ner det som tidigare har varit skog, gäller att man kan spränga på rätt sätt. Det kräver sin kvinna, eller man som kan sin sak. Man måste förbereda sprängningarna på rätt sätt, se till att alla som finns i närheten är säkra och skyddade. Då kan man behöva lägga gigantiska nät över det som sprängs så att inte delar av berg och stenar flyger i luften och orsakar stora skador.

Här kan du läsa mer om du är i behov av rätta maskinerna för markarbete i Stockholm.

Learn More

Traktor Power är tidningen för traktornördar

Det går bra för tidningen Traktor Power, åtminstone om man ska tro Kenneth Fransson, chefredaktör på tidningen Resume, som ojar sig över att tidningarna säger sig ”inte ha råd” med frilansar, eller frilansprojekt. Liksom tidningen Traktor Power består många andra magasin och tidskrifter av 3-5 medarbetare som producerar otroliga mängder mer nyheter, filmklipp och material som publiceras på allehanda sociala medier.

På tidningen Traktor Power ägnar sig redaktionen åt att producera filmklipp som de varje dag lägger ut på Facebook, Instagram, Snapchat, de producerar 14 numer av tidningen, producerar ett ebb-TV-magasin varannan vecka, redigerar, säljer och ger ut DVD-filmer med klipp som deras läsare har sänt till redaktionen.

Tidningsredaktionen består av journalister som älskar traktorer

Man kan lugnt säga att redaktionen består av journalister som brinner för traktorer och som (verkar det som) gillar traktorer. Ska man komma upp i en så stor utgivet material då bör man brinna för traktorer och gilla sitt arbete. Annars har man sedan länge bränt ut sig och sysslar med annat. Tidningen ägdes till en början av LRF (Lantmännens Riks Förening) men ägs nu av Svenska medier, har 22.000 besökare per vecka och 20.000 stor upplaga och 68.000 följare på Instagram. De arrangerar även event i Målilla Traktor Power Weekend, som drog 5.000 traktorälskare för 2 år sedan.

Vid tidningens födelse fanns ingen traktortidning

När tidningen Traktor Power startade 2003 fanns det ingen tidningar som enbart handlade om traktorer. 2013 fanns det 3 tidningar.

– Traktorer är ett stort intresse för många. Och det är en grupp som gärna vill känna att de är en del av någonting. Det är det som är tidningens själ; läser man Traktor Power är man en del av traktorvärlden i Sverige, sade Kenneth Fransson till tidningen Transportarbetaren.

Traktor Power drar manliga läsare

Det positiva och lite annorlunda med tidningen Traktor Power är den att den starkt attraherar manliga läsare, som annars inte läser tidningar eller böcker. Det är antagligen tidningar, magasin och böcker, som liksom tidningen Traktor Power har ett innehåll som lockar de manliga läsarna. Och det är inte bara sådana som själva äger traktorer, utan även andra som mer eller mindre direkt har någon anknytning till jord, skog och entreprenad. Antingen arbetar de i själva traktorbranschen eller så har de någon närstående som äger och kör en traktor.

– De kanske kör lastbil själva, men deras far eller bror har en skogsfastighet. Det är jättevanligt.

Men så många som 40 procent har ingen direkt koppling till traktorer. Däremot är intresset stort för motorer och teknik. Och de flesta läsarna följer tidningens innehåll via webben, sociala medier och ger de invigda en känsla av att tillhöra ”klubben”.

Läs mer