Kategori: Personal och bemanning

Behöver du bemanning till ditt företag?

Arbetar du i ett eget byggföretag och behöver byggjobbare med kompetens inom olika hantverksyrken? Du kanske har behov av kompetenta elektriker, murare, golvläggare och VVS-montörer; alla som kan göra att du kan erbjuda totalentreprenad och ett helhetsansvar gentemot dina kunder? Då ska du läsa vidare här.

Ibland kan man behöva rivningspersonal

Det är inte alla som kan hantera en rivning. Det gäller att man är erfaren när det kommer till rivningar. Man måste veta vilka redskap som är relevanta för de olika rivningsarbeten och hur man hanterar rivning av elektriska sladdar och kablar. Man bör veta hur man hanterar tunga saker, hur man river golv och väggar. Då är det bäst att anlita rivningspersonal som kan allt sådant och som kan hantera de stora redskap som krävs för en riktigt bra rivning. Ska man vara petig, och dessutom vilja agera miljövänligt gäller det att rivningspersonalen kan riva på sätt som sparar på själva rivningsmaterialet. Då behöver man vara miljömedveten genom att spara på inredningen för att fräscha upp det och sedan återanvända det.

När allt har rivits ut

Sedan när allt har rivits ut behövs olika slags hantverkare som bygger med nytt, fräscht material.

I badrum

Det behövs både hantverkare som kan kakla, lägga klinker eller plastgolv, våtrumstapet eller måla med våtrumsfärg. Man behöver en snickare som monterar in inredningen, elektriker som drar elen till belysning och eluttag, installerar vitvaror, VVS-montörer som drar vatten- och avloppsrör och andra hantverkare som installerar porslin; handfat, toastol och badkar.

I kök

Här behövs det rörmokare, elektriker, snickare, montörer på liknande sätt som alla ska installera spisar, ugnar, vitvaror, köksskåp och förvaring för matporslin och bestick.

I övriga rum

Där krävs det golvläggare, snickare och målare som kan tapetsera och måla.

Inom industri och produktion

Om du arbetar mot industribranschen, behövs även här olika hantverkare som kan arbeta med produktionen, installera rör, drar el och som klarar av de olika robotar och maskiner som ska fungera. Att erbjuda totalentreprenad innebär att du kan ta ett högre pris, men antingen behöver du då anställa dessa olika hantverkare, eller ha bra kontakter i branschen som du kan leja, eller ge uppdrag. Arbetar du i Storstockholm finns det 1000-tals hantverkare som du kan leja eller anställa. Just Storstockholm är rätt stad eftersom du har så många hantverkare som du har möjlighet att antingen samarbeta med eller anställa. Här kan du läsa mer om fler hantverkare som arbetar i Stockholm på: http://www.hantverkarestockholm.biz.

Learn More

Krävs stora maskiner vid markarbeten i Stockholm

När man förbereder marken för ett bostadsbygge gäller det att man har tillgång till de maskiner som krävs för att kunna förbereda marken. Man behöver grävskopor, lastbilar, sprängutrustning och hjullastare för att jämna marken, dra upp vegetation, rötter och flytta på stenar. Ju större komplex, desto större och djupare måste grunden grävas ner i marken för att det ska stå stadigt och inte stjälpa.

Markarbete kräver stora maskiner

Man kan behöva schaktmaskiner som kan schakta vatten- och avlopp. Man behöver grävmaskiner, lastbilar och i övrigt en stor maskinpark för det ändamålet. Sedan behöver man kompetenta förare som kan hantera de stora maskinerna, vilket inte är lätt. Det kanske ser lätt ut att kunna hantera dem, men det är inte det. Och även om man sitter bakom en ratt, hela dagarna och rattar, trycker på olika knappar och flyttar fötterna mellan olika pedaler inne i maskinerna krävs det att man har en god fysik.

Dräneringar kräver också stora maskiner

Dessa maskiner kan även behövas när man ska dränera kring bostadshus. En dränering bör ske åtminstone vart tionde år. Då är det viktigt att kunna hantera en grävmaskin som utför själva arbetet. Det som är viktigt är att se till så att inte grävmaskinen skadar något som ligger nära bostadshuset som ska dräneras. Även stora komplex inne i städerna kan behöva dräneras. Då är det lika viktigt med kompetenta förare av grävmaskiner som kan hantera dem så att inget skadas.

Mark som varit skog kräver stora maskiner

När man ska bereda marken för stora byggnader behövs verkligen stora maskiner som tar ner den skog och vegetation som tidigare funnits på platsen. De senaste åren har det blivit allt viktigare att dessa maskiner inte av misstag eller olycka ger ifrån sig gnistor som kan anlägga skogsbränder. Det har blivit aktuellt sedan de senaste skogsbränderna och som har varit särskilt svåra att släcka.

Säkerheten viktig vid sprängningar i skog

Ska man få ner det som tidigare har varit skog, gäller att man kan spränga på rätt sätt. Det kräver sin kvinna, eller man som kan sin sak. Man måste förbereda sprängningarna på rätt sätt, se till att alla som finns i närheten är säkra och skyddade. Då kan man behöva lägga gigantiska nät över det som sprängs så att inte delar av berg och stenar flyger i luften och orsakar stora skador.

Här kan du läsa mer om du är i behov av rätta maskinerna för markarbete i Stockholm.

Läs mer

Behöver du göra balkongrenovering i Stockholm?

De som bor i ett flerfamiljshus, kräver de flesta som är ägare, eller hyresgäster, att det ska finnas en balkong. Det är enbart i de flesta, äldre hus som byggdes före 1950-talet som saknar balkonger i anslutning till bostäderna. På den tiden då de huset byggdes hade man inte det behovet att kunna sitta utomhus och äta, eller sitta ute när man ville det.

De balkonger vi ser idag, är alla byggda under eller efter 1950-talet. Fram till 1960-talet, byggde man relativt små balkonger, som mest fick utseendet som små lådor utanpå fasaderna. Efter 1960-talet och fram till i våra dagar är balkongerna bra mycket större. En del som hål i fasaden; alltså som grottor i fasaden, och ger ingen fläkt in på balkongen då fasaden utgör väggar och tak till balkongerna. De balkongerna är bara som hål i fasaden men med ett balkongräcke.

När du behöver en renovering av balkongerna

Balkonger, liksom övriga delar av fasaden blir ju utsliten. Istället för att låta balkongerna förfalla är det bättre att renovera dem. De är ovärderliga för alla som värdesätter möjligheten att sitta utomhus och äta, vila eller som bara vill koppla av på en balkong. Många använder sin balkong som ett andra vardagsrum. Det finns till och med de som sover på balkongerna när vädret så tillåter. Det är ingen dum idé att göra det. Ingen annan gång får man lungorna fulla med frisk luft som när man sover på balkongen.

De flesta balkonger är byggda i betong och ska man måla om bör man alltså hålla sig till betongfärg. Många passar på att byta ut balkongräckena då de ofta blir missfärgade. Avgaser och andra utsläpp i storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö förstör färg och material. Dessutom fäster algerna sig på utsidan av balkongen. De blir lätt gröna och otroligt missfärgade av alger i luften.

Renovera balkongen så den blir som ny

Att renovera balkongen gör otrolig mycket för fasaden. Den blir som ny. Däremot rekommenderar vi att passa på att renovera hela fasaden inklusive balkonger när man ändå smäller upp byggnadsställningar. Det kostar inte så mycket mer att passa på att renovera hela fasaden när man renoverar balkongerna. Och när man renoverar hela fasaden, höjer man enkelt värdet på fastigheten. Det bör alla fastighetsägare ta fasta på och renovera mera. Du som är fastighetsägare letar efter ett kompetent företag som kan renovera balkonger. Här kan du läsa mer om balkongrenoveringar i Stockholm.

Learn More

Så får du snurr på företagandet

Har du ett nystartat företag? Har du suttit med världens bästa affärsidé och tänker att det är bara att köra. Riktar du in dig på byggandet, är det helt rätt bransch. Det byggs om aldrig förr. Och ingen ser att det behovet kommer att minska de närmaste 10 åren. Inom byggbranschen ser man också stora kostnader, vilket ger en bra intäkt.

Ett bygge fungera lite som ett dominospel

Det är dock så att det är många saker att arbeta med, som ett dominospel för att ett bygge ska fungera så bara som möjligt. Det behövs fler olika aktörer. Har man inte planerat för det blir det stopp på bygget, vilket kostar dig som har ett eget byggföretag massor med pengar. Ibland händer det att stora byggen bara står stilla för att de som har planerat bygget har tänkt helt åt skogen. Även om hantverkarna finns på plats, kan det saknas det rätta byggmaterialet. Varje dag som bygget inte blir av, kostar flera tusentals kronor i missade intäkter. Därför är rätt planering a och o för att få snurr på bygget. Ska du bygga en fastighet på en ny tomt är det olika, viktiga saker som man bör tänka på innan man anlitar företag.

Detta bör du tänka på som byggföretag

  1. Schaktning och förarbete med väg och tomt. Innan man kan påbörja bygget av till exempel ett flerfamiljshus bör man förbereda med att bygga en väg, husgrund och innergård/trädgård.
  2. Transportering av byggmaterial. För att kunna börja med bygget gäller det att allt byggmaterial transporteras till platsen i rätt tid. För att det ska kunna transporteras i rätt tid gäller det att det beställs i tid så att det alltid finns till hands just när byggjobbarna behöver det.
  3. Själva byggarbetet pågår. Antingen behövs byggstädning under tiden dom själva byggarbetet pågår, eller när byggarbetet har avslutats.
  4. Byggstädning. Att det hålls rent på byggarbetsplatsen är viktigt under tiden som byggarbetet pågår. Antingen håller byggjobbarna det rent eller så anlitar man ett företag som kommer och byggstädar.
  5. Inredning. Innan man kan påbörja arbetet med inredningen gäller det att man har städat noga, så att man inte bygger in allt damm. Allt skräp från överblivet byggmaterial måste avlägsnas innan man kan påbörja arbetet med inredningen.
  6. Byggstädning. Byggstädningen är minst lika viktig för slutfinishen som själva arbetet med bygget. Ser det inte bra ut, kan de som har anlitat byggföretaget bli missnöjda. Att hålla städat under och efter bygget är mycket viktigt.
  7. Plantering och slutarbetet med innergård och parkering. Till sist gäller det att få området kring den nya fastigheten att se hemtrevlig ut och inbjudande så att människor vill flytta in. Det är ju ändå de som står för finansieringen av bygget och som betalar byggarbetare, byggstädare, schaktningspersonalen och transportarbetarna.

Läs mer om byggstädning i Stockholm på: byggstädningstockholm.biz.

Läs mer

När du behöver en rörmokare

Har du behov av en duktig rörmokare? Som arbetar i Stockholm? Då vet vi en som är mycket erfaren och som finns i Stockholm. De är vana vid all slags VVS-arbeten, både för stora företag och privatpersoner, som bara har en läckande blandare, eller som vill slänga ut sitt badkar och installera en dusch i stället. De har även erfarenhet av stora arbeten som innefattar omständliga och avancerade planeringar av rör och rörsystem. De tar på sig alla slags arbeten som har med rördragningar att göra. De som arbetar där har utbildning och erforderliga certifieringar.

VVS-montörer behövs till mycket

Man kan även behöva VVS-montörer för installering av vitvaror, såsom tvättmaskiner, torktumlare, diskmaskiner och liknande. Det samma gäller installering av ventiler, vilka är särskilt viktiga vid fuktiga rum som både kök och badrum kan vara. Utan ventiler blir det stor risk för att fukten ger grogrund för fukt och därmed mögelskador i hus. Vikten av riktiga ventiler kan inte nog betonas. Allra bäst är de ventiler som är automatiserade och som värmer, eller kyler ner utomhusluften innan den sug in i bostaden. De kan spara elräkningarna med flera 1000-tals kronor. Särskilt om det är så att uppvärmningen av bostaden är den största utgiftsposten.

Rör, ventiler och blandare är alla viktiga funktioner

Det är viktigt med bra rör, ventiler och blandare av hög kvalitet i bostäder för att de ska fungera som de ska. Har man gamla rör som riskerar att springa läck, kan det leda till fukt- och mögelskador. Om nu något sådant skulle hända, innebär det att du måste riva ut allt, låta avfuktare avfukta allt som har skadats av vattnet och fukten, och lägga in helt ny inredning; nya rör, nya golv och väggar. Är det så att du inte känner till någon som är duktig på VVS och som tar bra priser och som är erfarna, kan ge kreativa lösningar på VVS-montage och liknande kan du googla rörmokare Stockholm för att få tag i någon som kan utföra det som du önskar.

Nya material till våtrum

Numera finns det mycket nya material som passar alldeles utmärkt till alla slags våtrum som man kan behöva i kök och badrum. Är det så att du bara vill ha en ny färg i köket eller badrummet kan du måla med våtrumsfärg. Vill du tapetsera, går det lika bra då det finns våtrumstapeter som håller mot vätan. Att inreda med trä är heller ingen dum idé. Trä håller mycket bra mot väta, det är nämligen behandlingen av träet som avgör om det fungerar i våtrum eller inte.

Learn More

När du behöver en pålitlig elektrikerfirma

Arbetar du i byggbranschen? Om man erbjuder totalentreprenad behöver man ofta ha bra kontakter med andra hantverkare och andra företag inom byggbranschen. Framför allt när man bygger nytt behöver man en bra elektriker som tar hand om resten av bygget när det är dags att dra elen till all inredning. Arbetar man i Stockholm finns det minst 1.300 elektrikerfirmor att välja mellan. Vilken av dem ska man välja?

Varför inte välja den som är mest pålitlig?

Om man är ambitiös byggare, vill man alltid erbjuda det bästa möjliga bygget. Då är alla led viktiga. Det hjälper inte om själva stommen är riktigt byggd, med hänsyn till alla byggregler, om den sista biten inte fungerar för dem som ska flytta in. Alla delar måste fungera för att kunderna ska bli nöjda. Har man lovat en totalentreprenad vill man kunna visa på bästa möjliga resultat. Välj en elektrikerfirma som har erfarenhet av många byggen, så att du som driver byggfirman kan vara lugn över att det är bäst firma som drar elen.

Alltfler bostäder använder alltmer el

Det är så inne nu med helt automatiserade bostäder. Det kräver att man installerar elen på ett smart sätt. Varje elektriker väljer att lösa det på olika sätt. Är man den som ska flytta in i den nya bostaden vill man bli positivt överraskad och få en snillrik och annorlunda ellösning. Då kan det vara mycket värt att få tag i en firma med elektriker som är kompetenta, kan tänka i nya banor, som lyssnar och är lyhörda. Ibland kan man ha synpunkter på det som byggs, även om man inte är fackman. Då är det viktigt att omgärda sig med hantverkare som också kan tänka i nya banor. Har du som byggherre till exempel en idé, arkitekten en annan, inredaren en tredje, är det viktigt med elektriker som kan komma med en lösning som alla blir nöjda med, och inte tycker det är jobbigt när andra har synpunkter på hur de ska sköta sitt jobb. Har man i stället öppet sinne, kan man utvecklas även som elektriker.

Anlita detta bolag i Bromma

Stockholm är den stad i Sverige där de flesta byggen äger rum. Det är inte så konstigt eftersom det är den störst staden i landet. Behovet av elektriker är inte oväntat som störst i den kungliga huvudstaden. När du ska välja samarbetspartner som också är elektriker, prova detta företag. De är kreativa, öppna för nya förslag och vill arbeta ambitiöst med el.

Läs mer

Så får du tag i duktiga hantverkare för fönsterbyte i Stockholm

Vi förutsätter att du har ett eget företag inom byggsektorn och kanske är det så att du behöver bra hantverkare som kan utföra lite olika slags hantverksjobb åt dig. Du kanske har ett företag som erbjuder totalentreprenader för dina kunder? Antingen har du anställda som har de olika kompetenser som krävs för att kunna erbjuda hela paletten av hantverkare som krävs för att kunna slutföra ett bygge, eller så kanske du söker efter företag som snabbt kan utföra de tjänster som du behöver.

Fördelar och nackdelar att anställa

Anställer du folk, innebär det ju, som alltid att man har tillräckligt med arbete så att man har möjlighet att betala lön och arbetsgivaravgifter för sina anställda. Är man osäker på den saken är det ganska riskabelt att anställa folk. Ser man däremot att arbeten verkligen trillar in, är det ju inte så stor sak att anställa de som man vill knyta till företaget. En trygghet att anställa är att du alltid vet att de är tillgängliga när du som har företaget behöver dem. Har du löpande arbeten där de behövs, vet du att de plötsligt inte har hoppat på något annat arbete. De är då lojala mot dig och arbetar enbart för sig.

Skaffa hantverkare för fönsterbyte

Är det så att du behöver hantverkare som snabbt kan rycka ut för ett fönsterbyte, kan vi gott och väl rekommendera detta hantverksföretag för ett fönsterbyte ute hos kund. Har du ett behov av att knyta  ett antal hantverkare som är duktiga på fönsterbyte till ditt företag är det bra att hålla koll på vilka hantverkare det finns som är erfarna på det området. Många kunder har insett fördelarna med att göra ett fönsterbyte på sina fasader. Fönster har verkligen genomgått en utveckling och man har utvecklat produkterna med flera olika funktioner som ska täcka de olika behov som man kan ha som hus- och villaägare.

Så hittar du hantverkare som utför fönsterbyten i Stockholm

Googla ”fönsterbyte Stockholm” så får du namn på några sådana som arbetar med fönsterbyten i Stockholm. Ta kontakt och fråga om hur de arbetar, hur de får sina kunder och om de är intresserade av att arbeta med totalentreprenader i Stockholm. Det finns ju hantverkare som har specialiserat sig på fönsterbyten och har sin mesta kompetens på området när det kommer till fönster. Just när det kommer till de nya fönster som finns på marknaden är det viktigt med hantverkare som kan de produkterna och kan ge bra råd och som samtidigt är duktiga på att sälja in fönster med de nya och moderna funktioner som finns.

Learn More

När du behöver personal inom bygg

Tänk att man faktiskt kan hyra personal på samma sätt som du hyr maskiner. När du saknar tillräckligt med personal på grund av förkylningar, sjukdomar, föräldraledigheter och andra orsaker, som alltid händer, då kan du googla personaluthyrning inom bygg i Stockholm. Googlar du de sökorden bör du få tag i alla som kan hjälpa till med personaluthyrning inom byggsektorn i Stockholm. Är det inte i  Stockholm som du behöver det, då skriver du helt enkelt in den ort där du behöver det.

Bemanningsföretag som matchar personal mot behov

Är det så att du behöver personal som kan hantverket inom snickerier, målerier, plattsättning, rivning, som kan städa, maskinister och ingenjörer inom drift och underhåll eller vanliga byggjobbare inom mark och plattsättning. Har du endast några dagars, veckors eller månaders behov av tillfällig personal har du möjlighet att anlita ett bolag som sänder dig rätt hantverkare som kan hoppa in för den som behöver få vara hemma av olika anledningar.

Därför är ett bemanningsföretag bra

Som företagare kan det vara svårt att hitta personal som bara kan komma in på kort tid ch som du inte behöver anställa eller ge arbete till när väl den andra personen kommer tillbaka till jobbet. Anlitar du ett bamnningsföretag vet du att du slipper arbetsgivaransvaret för den period när du inte längre behöver den hantverkarens tjänster. Skulle det Sedna visa sig att du behöver just en specifik hantverkare fortsatt, efter vikariatets slut, kan du få hjälp även med rekrytering. Många bemanningsföretag arbetar för att personalen på sikt ska få nytt jobb.

Med hjälp av bemanningsföretag får fler jobb

Ett bemanningsföretag hjälper även till rent samhällsekonomiskt, på det sättet att de lättare kan ta in ny personal som inte har så mycket erfarenhet, eller inte ännu kan svenska så bra. De får arbete under kort tid, då kraven på tal eller erfarenhet inte är så stort. Däremot kan de ha mycket erfarenhet av själva arbetet, men i något annat land än i Sverige.

Många arbetsgivare kan tveka inför att anställa sådan personal då de kan känna sig tvungna att fortsätta förse dem med arbete under längre tid och kanske å grund av kulturskillnader inte vågar anställa dem med de krav som följer med en anställning i form av LAS – lagen om anställningsskydd. Lagen gör att arbetsgivare tvekar att anställa någon som de inte är så säkra på. De kanske ännu inte har hunnit arbeta så lång tid i Sverige och för arbetsgivare kan de kännas som osäkra kort. Då är ett bemanningsföretag bästa chansen att komma ut på arbetsmarknaden. Kraven är inte stora och fungerar inte personen på arbetsplatsen, behöver den personen inte stanna kvar där. En win-win-situation för alla.

Läs mer