Kategori: Anläggning & entreprenad

Lägg asfalt i Göteborg

Har du utomhusytor på ditt företag i Göteborg som du vill lägga asfalt på? Det är ett hårt och bra material som passar på många platser. Här kommer lite tips och idéer inför din asfaltering.

Asfalt är ett material som används på alla vägar och gator i landet. Det är ett material som är perfekt anpassat för att vara hårt och hållbart, men samtidigt är det ett material som är enkelt att lägga och som har en avrinning. Men asfalt är inte egentligen ett och samma material, även om beståndsdelarna ofta är desamma. För vid en asfaltering så brukar man anpassa materialet efter användning. Därför brukar man exempelvis först lägga en grövre asfalt med en slätare yta. Det finns därför en hel del du ska fundera över när du ska lägga asfalt i Göteborg på dina egna ytor.

Asfalt på privata ytor

Oavsett om du lägger asfalt på din uppfart eller du ska lägga asfalt på ytor som ditt företag äger, så är det samma saker du ska fundera över. Först och främst ska du förstås fundera över vilka ytor du vill ha asfalterade och därefter vilken typ av asfalt du önskar dig. Inför asfalteringen är det även ett måste att du ska förbereda ytorna genom att gräva ur och lägga bärlager, samt skapa dränering och avrinning. Men det finns också lite idéer som du kan fundera över när det gäller asfalt. Du kan nämligen välja andra färger än den vanliga mörkgrå eller svarta. Varför inte grönt till exempel?

Learn More

En byggfirma eller flera olika byggföretag?

Det finns olika typer av lösningar och modeller då man står inför att bygga någonting. Det vanligaste är att man tar delad entreprenad och där man som privatperson kan sköta vissa delar av ett projekt på egen hand och där man tar hjälp med rena punktinsatser – gjutning av platta, elektriker för el och övriga installationer samt exempelvis en rörmokare för vatten och avlopp. Det är en bra entreprenörsform som dock – av naturliga skäl – kräver en del förkunskaper och händighet från dig som privatperson.

För en totalt okunnig lekman så kan det istället löna sig att ta hjälp rakt igenom. Det kallas för totalentreprenad och där man anlitar ett byggföretag som sköter allt – från den initiala planeringen av bygget/renoveringen (tillsammans med dig) vidare till bygget och fram till den slutbesiktning som alltid ska ske.

Den modellen är fördelaktig sett till att man slipper anstränga sig och att man får det man betalar för. Faktum är nämligen att en renovering eller en byggnation enligt totalentreprenad i Stockholm nästan alltid följer tidsplanen. Detta till skillnad mot en tredje form – som vi starkt avråder: att man anlitar olika aktörer.

Välj alltid samma byggfirma

Det många gör är nämligen att aktivt söka det billigaste priset. Ett tillvägagångssätt som innebär att man söker efter en elektriker, en rörmokare, en snickare och så vidare – alla med en gemensam nämnare att de ger ett billigare pris. Det gör de också, men detta rent initialt – i det långa loppet tar sådana projekt ofta längre tid och de ger samtidigt ofta ett sämre resultat.

Vi avråder starkt från detta. Det går att jaga billigare pris på andra sätt – exempelvis genom att istället ställa de byggföretag i Stockholm som erbjuder totalentreprenad mot varandra.

Det vill säga: kolla upp vilka som gör det, ta in offerter, jämför priserna och sätt igång med att förhandla. Det kommer att ge dig ett bättre pris, det kommer att spara in en massa krångligt jobb med fakturor och det kommer i slutändan att ge dig ett bättre resultat. Initialt kanske du betalar mer, men det finns väldigt starka indikationer på att totalentreprenad av ett och samma byggföretag kommer att löna sig i längden och därmed också vara en god investering.

Mer info: https://www.byggföretagstockholm.com.

Läs mer

Spräng när inte maskinerna rår på tomten

Här du en ny tomt som du bygger ett nytt hus på, behöver du arbeta med tomten en hel del. Eventuellt kommer man att behöva schakta tomten. Dels för husgrundens skull som ska ligga så plant och få en så stadig grund som det bara går att få. Om maskinerna kommer till korta för att åstadkomma en så plan tomt som möjligt kan man behöva spränga på tomten. Dels går det snabbare att spränga, dels får man ett större resultat när man spränger på tomten.

Har man till exempel ett stort berg på tomten får man göra avvägningar hur mycket som ska sprängas bort. Det är sällan som man kan spränga hela tomten. Ibland får man bygga med hänsyn till hur tomten ser ut.

Åstadkomma säkra bergsprängningar

När man ska utföra bergsprängningar är det viktigt att få till stånd så säkra bergsprängningar som det bara går att få. När man arbetar med sprängningar är det viktigt att arbeta så säkert det bara går. Den kunskapen får du på det företag som du arbetar. I det arbetet ingår vissa viktiga moment. Vi listar några av dem här:

Mätning av vibrationer

Innan man sätter igång, oberoende om det handlar om att spränga eller spräcka, måste man planera och veta på ett ungefär vad vibrationerna kommer att få för konsekvenser. Då behöver man mäta och beräkna vad en sprängning kommer att åstadkomma. Det gäller att inte få för stor eller för liten sprängning.

Borrning i berg och stenar

Innan man spränger, borrar man i stenarna eller i klippan. Det är viktigt att förarbetet blir bra och görs i lagom mängd. Borrningen är en viktig sådan åtgärd och styr även hur sprängningen kommer att gå.

Planering av själva sprängningen

Innan man spränger, måste man planera den mycket noga. Mätningarna, förutseendet och säkerhetsarbetet är mycket viktigt. Det går inte att göra om en sprängning efter att den har gjorts. Man vill också att sprängningen är så precis som det bara går att få.

Säkra platsen för sprängning

Innan man spränger, säkrar man platsen för sprängning. Då är det viktigt med ett sprängningsnät, det är viktigt att se till att ingen person eller djur befinner sig i området. Man måste även säkra byggnader och fordon, till exempel.

Efterarbete

Efter en sprängning är det viktigt med efterarbete. Då måste man avlägsna allt som kan skada människor eller djur. Man måste avlägsna allt som har med sprängningen att göra. Sprängmedel måste förvaras på ett säkert sätt med tydlig märkning och i en sprängningssäker behållare. Här kan du läsa mer om hur man utför bergsprängning i Stockholm på: bergsprängningstockholm.se.

Learn More

Behöver du gräva för en ny pool?

Funderar ni i familjen på att skaffa en pool? En pool är ingen dålig idé. Har man en pool hemma har barnen alltid något att göra. Har man en pool hemma behöver man inte sakna något att göra om man har en fest hemma. En pool är ett bra sätt att svalka sig på när det är hett hemma. Är man intresserad av träning är simning bland det bästa träningen som finns. Den är allsidig, man får bra motion, och har man poolen hemma är den nära till hands. Att ta en simrunda varje morgon är bland det bästa man kan göra för den egna hälsan. På så sätt kan man få in bra vanor, både för sin egen skull och för barnens skull. Barn gör ju som vi föräldrar gör och inte som vi säger.

Säkerheten främst

Har man barn hemma bör man absolut tänka på säkerheten när det kommer till att ha en pool. Då är ett pooltak ett måste. Ett pooltak är det enda när det kommer till att skydda barn, vuxna och djur från att ofrivilligt ramla i poolen. Har man ett riktigt pooltak med glasfibertak ser alla var poolen finns. Då behöver man inte ha ett staket eller grind kring poolen som man annars kan behöva om man har poolen inomhus. Har man den utomhus, kan man behöva en grind kring poolen så att inte djur ramlar i poolen och skadar poolen eller sig själv. Det är då det är viktigt att pooltaket är av säkraste glas, plast eller vilket slags pooltak man nu väljer, eftersom man inte vet vad som händer med poolen utomhus. Det är ju svårare att ha uppsikt över poolen när den är ute i trädgården.

Glasfiberpool kostnadseffektivt och prisvärt

Även poolen bör vara så bastant och säker som det bara går. Då är glasfiber det mest säkra man kan tänka sig. Den är hållbar, det är ett material som inte spricker i kyla eller skadas i värme. Det håller i många, många år och det är heller inte ett lika hårt material att skada sig på som det kan vara med stenskivor, eller klinker i en pool. Glasfiberpoolen kan man få i vitt som när solen lyser på poolen, gör den hela poolen ljus. På kvällar och nätter gör den vita glasfiberpoolen att man inte behöver någon extra belysning när man vill använda den. Till skillnad från en betongpool är glasfiberpoolen byggt av ett mjukare material än betongen som kan kännas mycket strävt och hårt. Här kan du läsa mer om glasfiberpool.

Läs mer

Krävs stora maskiner vid markarbeten i Stockholm

När man förbereder marken för ett bostadsbygge gäller det att man har tillgång till de maskiner som krävs för att kunna förbereda marken. Man behöver grävskopor, lastbilar, sprängutrustning och hjullastare för att jämna marken, dra upp vegetation, rötter och flytta på stenar. Ju större komplex, desto större och djupare måste grunden grävas ner i marken för att det ska stå stadigt och inte stjälpa.

Markarbete kräver stora maskiner

Man kan behöva schaktmaskiner som kan schakta vatten- och avlopp. Man behöver grävmaskiner, lastbilar och i övrigt en stor maskinpark för det ändamålet. Sedan behöver man kompetenta förare som kan hantera de stora maskinerna, vilket inte är lätt. Det kanske ser lätt ut att kunna hantera dem, men det är inte det. Och även om man sitter bakom en ratt, hela dagarna och rattar, trycker på olika knappar och flyttar fötterna mellan olika pedaler inne i maskinerna krävs det att man har en god fysik.

Dräneringar kräver också stora maskiner

Dessa maskiner kan även behövas när man ska dränera kring bostadshus. En dränering bör ske åtminstone vart tionde år. Då är det viktigt att kunna hantera en grävmaskin som utför själva arbetet. Det som är viktigt är att se till så att inte grävmaskinen skadar något som ligger nära bostadshuset som ska dräneras. Även stora komplex inne i städerna kan behöva dräneras. Då är det lika viktigt med kompetenta förare av grävmaskiner som kan hantera dem så att inget skadas.

Mark som varit skog kräver stora maskiner

När man ska bereda marken för stora byggnader behövs verkligen stora maskiner som tar ner den skog och vegetation som tidigare funnits på platsen. De senaste åren har det blivit allt viktigare att dessa maskiner inte av misstag eller olycka ger ifrån sig gnistor som kan anlägga skogsbränder. Det har blivit aktuellt sedan de senaste skogsbränderna och som har varit särskilt svåra att släcka.

Säkerheten viktig vid sprängningar i skog

Ska man få ner det som tidigare har varit skog, gäller att man kan spränga på rätt sätt. Det kräver sin kvinna, eller man som kan sin sak. Man måste förbereda sprängningarna på rätt sätt, se till att alla som finns i närheten är säkra och skyddade. Då kan man behöva lägga gigantiska nät över det som sprängs så att inte delar av berg och stenar flyger i luften och orsakar stora skador.

Här kan du läsa mer om du är i behov av rätta maskinerna för markarbete i Stockholm.

Learn More

När du behöver en pålitlig elektrikerfirma

Arbetar du i byggbranschen? Om man erbjuder totalentreprenad behöver man ofta ha bra kontakter med andra hantverkare och andra företag inom byggbranschen. Framför allt när man bygger nytt behöver man en bra elektriker som tar hand om resten av bygget när det är dags att dra elen till all inredning. Arbetar man i Stockholm finns det minst 1.300 elektrikerfirmor att välja mellan. Vilken av dem ska man välja?

Varför inte välja den som är mest pålitlig?

Om man är ambitiös byggare, vill man alltid erbjuda det bästa möjliga bygget. Då är alla led viktiga. Det hjälper inte om själva stommen är riktigt byggd, med hänsyn till alla byggregler, om den sista biten inte fungerar för dem som ska flytta in. Alla delar måste fungera för att kunderna ska bli nöjda. Har man lovat en totalentreprenad vill man kunna visa på bästa möjliga resultat. Välj en elektrikerfirma som har erfarenhet av många byggen, så att du som driver byggfirman kan vara lugn över att det är bäst firma som drar elen.

Alltfler bostäder använder alltmer el

Det är så inne nu med helt automatiserade bostäder. Det kräver att man installerar elen på ett smart sätt. Varje elektriker väljer att lösa det på olika sätt. Är man den som ska flytta in i den nya bostaden vill man bli positivt överraskad och få en snillrik och annorlunda ellösning. Då kan det vara mycket värt att få tag i en firma med elektriker som är kompetenta, kan tänka i nya banor, som lyssnar och är lyhörda. Ibland kan man ha synpunkter på det som byggs, även om man inte är fackman. Då är det viktigt att omgärda sig med hantverkare som också kan tänka i nya banor. Har du som byggherre till exempel en idé, arkitekten en annan, inredaren en tredje, är det viktigt med elektriker som kan komma med en lösning som alla blir nöjda med, och inte tycker det är jobbigt när andra har synpunkter på hur de ska sköta sitt jobb. Har man i stället öppet sinne, kan man utvecklas även som elektriker.

Anlita detta bolag i Bromma

Stockholm är den stad i Sverige där de flesta byggen äger rum. Det är inte så konstigt eftersom det är den störst staden i landet. Behovet av elektriker är inte oväntat som störst i den kungliga huvudstaden. När du ska välja samarbetspartner som också är elektriker, prova detta företag. De är kreativa, öppna för nya förslag och vill arbeta ambitiöst med el.

Läs mer

Utemiljön lika viktig som innemiljön?

Många gånger kan man slås av hus som egentligen är riktigt fina men som står mitt ute på en leråker – mer eller mindre. Ofta är det nybyggda hus som bara står på en leråker, mer eller mindre bokstavligt. Ser man ett sådant hus, kan man undra om pengarna tog slut för husägarna, precis när det var dags att arbeta med tomten runt huset. Då kan vi rekommendera att räkna med bygget av tomten, precis på samma sätt som man räknar med bygget av huset. Även utemiljön är viktig för att det ska bli ett riktigt hem.

Vi har ju alltmer en utekultur, om man jämför med för 100 år sedan. Man satt ute på sin höjd under eftermiddagskaffet. Idag sitter vi ju i trädgården så gott som hela dagarna. Vi möblerar mer utomhus och tar ut de möbler som önskar sitta eller ligga på.

Gräsmatta

En gräsmatta på en ny tomt är nästan obligatoriskt, eller hur? En gräsmatta gör otroligt mycket för att göra tomten inbjudande och se fin ut. Den gör hela tomten mycket mjukare och bjuder in till umgänge. Den rundar och minskar alla kantigheter som kan göra tomten ful. Har man bara en gräsmatta får man ett snyggare utseende även på huset.

Stenläggning

En stenläggning är fint och som kan bli en snygg konstrast till gräsmattan. Har man dessutom blommor och rabatter kan stenarna utgöra avgränsare mellan gräsmatta och gångar. Man kan även göra en mur med stenar runt tomten. Då får man en avgränsare som är underhållsfri. Med åren blir det fint med grön mossa på stenarna.

Terass

Man kan även bygga en fin terass av stenar. Det finns natursten som blir riktigt snyggt som terass utanför huset. Antingen kan man använda granit som ger en grå nyans eller kalkstenar som bildar en ljusare terass. Finns det höjdskillnader på tomten kan man behöva bygga trappa. En tomt med stora höjdskillnader gör tomten mer levande och det kan man ta vara på, på olika sätt.

Anlita proffsen till marken och tomten

Det är sällan som lekmän har erfarenheten för att gräva själv och kunna beräkna schaktmängden som behövs för att göra en snygg trädgård. Dessutom behöver man stora maskiner, som gör i ordning tomten på en dag. Skulle man göra det själv kan det ta månader, och skadade ryggar. Då är det bättre att vara rädd om ryggarna och anlita en firma som kan ta sig an markentreprenaden. Läs mer om en firma som tar på sig att utföra markentreprenader på: http://www.markentreprenadstockholm.se.

Learn More

Traktor Power är tidningen för traktornördar

Det går bra för tidningen Traktor Power, åtminstone om man ska tro Kenneth Fransson, chefredaktör på tidningen Resume, som ojar sig över att tidningarna säger sig ”inte ha råd” med frilansar, eller frilansprojekt. Liksom tidningen Traktor Power består många andra magasin och tidskrifter av 3-5 medarbetare som producerar otroliga mängder mer nyheter, filmklipp och material som publiceras på allehanda sociala medier.

På tidningen Traktor Power ägnar sig redaktionen åt att producera filmklipp som de varje dag lägger ut på Facebook, Instagram, Snapchat, de producerar 14 numer av tidningen, producerar ett ebb-TV-magasin varannan vecka, redigerar, säljer och ger ut DVD-filmer med klipp som deras läsare har sänt till redaktionen.

Tidningsredaktionen består av journalister som älskar traktorer

Man kan lugnt säga att redaktionen består av journalister som brinner för traktorer och som (verkar det som) gillar traktorer. Ska man komma upp i en så stor utgivet material då bör man brinna för traktorer och gilla sitt arbete. Annars har man sedan länge bränt ut sig och sysslar med annat. Tidningen ägdes till en början av LRF (Lantmännens Riks Förening) men ägs nu av Svenska medier, har 22.000 besökare per vecka och 20.000 stor upplaga och 68.000 följare på Instagram. De arrangerar även event i Målilla Traktor Power Weekend, som drog 5.000 traktorälskare för 2 år sedan.

Vid tidningens födelse fanns ingen traktortidning

När tidningen Traktor Power startade 2003 fanns det ingen tidningar som enbart handlade om traktorer. 2013 fanns det 3 tidningar.

– Traktorer är ett stort intresse för många. Och det är en grupp som gärna vill känna att de är en del av någonting. Det är det som är tidningens själ; läser man Traktor Power är man en del av traktorvärlden i Sverige, sade Kenneth Fransson till tidningen Transportarbetaren.

Traktor Power drar manliga läsare

Det positiva och lite annorlunda med tidningen Traktor Power är den att den starkt attraherar manliga läsare, som annars inte läser tidningar eller böcker. Det är antagligen tidningar, magasin och böcker, som liksom tidningen Traktor Power har ett innehåll som lockar de manliga läsarna. Och det är inte bara sådana som själva äger traktorer, utan även andra som mer eller mindre direkt har någon anknytning till jord, skog och entreprenad. Antingen arbetar de i själva traktorbranschen eller så har de någon närstående som äger och kör en traktor.

– De kanske kör lastbil själva, men deras far eller bror har en skogsfastighet. Det är jättevanligt.

Men så många som 40 procent har ingen direkt koppling till traktorer. Däremot är intresset stort för motorer och teknik. Och de flesta läsarna följer tidningens innehåll via webben, sociala medier och ger de invigda en känsla av att tillhöra ”klubben”.

Läs mer